Syyskokouksen kannanotto

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
19.11.2011 1:00

Mikkelin vetovoimaisuutta ei saa vaarantaa keskittämällä

Mikkelin vetovoimaisuus ei perustu pelkästään kaupunkikeskustaan vaan myös ympäröivään maaseutumaiseen ympäristöön ja sen tarjoamiin elinkeinomahdollisuuksiin.

Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestö on toiminnassaan pyrkinyt huomioimaan koko laajan ja monimuotoisen Mikkelin ja kehittämään aluetta kokonaisuutena. Keskustalaiset ovat antaneet täyden tukensa kaupunkikeskustan kehittämiselle, mutta ovat ajaneet myös haja-asutusalueiden kehittämistä ja haluavat turvata palvelut entisissä kuntakeskuksissa, Rantakylässä, Anttolassa ja Haukivuorella.

Lähipalveluista ei tingitä


Kuntatalouden  tiukentuessa Mikkelin kaupungin virkamiestalousarvioesityksessä tulevalle vuodelle näkyy merkkejä palvelujen laskusta kohdistuen juuri tärkeimpiin huolehdittaviin ryhmiin, lapsiin ja vanhuksiin. Sivistyspuolella ollaan laskemassa tuntikehystä, Haukivuoren lukiota on ehdotettu lakkautettavaksi ja Otavan kirjaston aukioloa esitetään rajoitettavaksi. Sosiaali- ja terveyspuolella omaishoitajiin iskee kovasti se, että Kyyhkylästä ei ostettaisi enää intervallipaikkoja, samalla laitospaikkoja vähennetään rajusti. Sinänsä laitospaikkojen vähentäminen on oikeansuuntainen kehitys, mutta on tärkeää huolehtia, että korvaavat paikat ovat valmiina ja että omaan tuotantoon suunnitellut intervallipaikat sisältävät myös kuntouttavaa hoitoa. Keskusta haluaa turvata myös lapsiperheille tarkoitetun kotihoidon tuen erityisesti kriisitilanteissa joko kunnallisena tai palveluseteleinä tuotettuna.

Keskusta ei hyväksy sitä, että säästötoimet kohdistuvat kuntalaisten lähipalveluihin. Kuntakoon kasvaessa juuri lähipalvelut ja demokratia kärsivät herkimmin. Terveyspalvelujen ja perusopetuksen järjestämisessä tulee huomioida vaikutus kuntalaisen arkeen kokonaisuutena eikä pelkästään kustannusvaikuttavuutta. Säästöt on löydettävissä priorisoinneista, hallintorakenteista ja prosessien uudistamisesta. Keskustan kunnallisjärjestö toivoo Mikkelin kuntapolitiikkaan innovatiivisutta ja kehittämisotetta.

Haukivuoren lukiolle hallittu alasajo

Haukivuoren lukio on toiminut hyvin etälukiona, jossa on hyödynnetty opetusteknologian  mahdollisuuksia. Kehittäminen voisikin olla alasajon vaihtoehto jolloin se vastaisi myös joidenkin nuorten tarpeeseen pienempään oppimisympäristöön. Jos kehittämisajatus ei saa riittävää kannatusta, on lukion lakkauttaminen tapahduttava asteittain niin, että nykyiset lukioryhmät saavat jatkaa opintonsa loppuun vuoteen 2014 mennessä.

Kyläkoulut tukevat kaupungin vetovoimaa

Mikkelissä on vallinnut laaja yhteisymmärrys kaupungin tasapuolisesta kehittämisestä.  Maaseutukaupungissa kylien elinvoimaa on haluttu tukea ylläpitämällä laajaa kyläkouluverkkoa. Kolmenkymmenenkuuden oppilaan raja  ja kolmiopettajaisuus on osoittautunut kestäväksi ratkaisuksi,josta on syytä pitää kiinni myös jatkossa. Kyläkouluverkko on syytä nostaa esiin kaupungin markkinoinnissa vetovoimatekijänä.

Luomuinstituutti Mikkeliin

Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestö on iloinen tri Tarja Cronbergin selvityksen tuloksesta, jossa nähdään Mikkeli ensisijaisena paikkana valtakunnalliselle luomuinstituutille ja toivoo hartaasti kaikkien tahojen nyt tukevan tätä hanketta. Luomuinstituutin perustaminen Mikkeliin tukee koko Suomen kansainvälistä brändiä, on sopusoinnissa Mikkelin elinkeinostrategian kanssa ja nostaa Mikkelin vetovoimaisuuden uudelle tasolle.

Lisätietoja
pj Seija Korhonen  050 545 62 61
sihteeri Kirsi Liukkonen