Tohmajärveläiset ovat pääosin tyytyväisiä Attendoon ja kunnalliseen päätöksentekoon

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Pohjois-Karjala / Suomeksi / Kunnat / Tohmajärvi / Uutiset ja tapahtumat / Tohmajärveläiset ovat pääosin tyytyväisiä Attendoon ja kunnalliseen päätöksentekoon
16.11.2014 18:59

Keskustan Tohmajärven kunnallisjärjestö teki Potsipäivien yhteydessä kyselyn. Kyselyssä kysyttiin ihmisten mielipiteitä ajankohtaisiin kysymyksiin. Kyselyyn vastasi 113 ihmistä, joista 90 oli tohmajärveläisiä ja 23 muulta paikkakunnalta.

Keskusta halusi selvittää kyselyllä ihmisten mielipidettä koskien Attendon palveluja. Attendoa käsitellyt kysymys oli muotoiltu seuraavasti: ”Attendo aloitti toimintansa Tohmajärvellä vuonna 2013. Attendo on tuottanut sosiaali- ja terveyspalvelut ihmisille. Mitä mieltä olet Attendon tarjoamista palveluista?”

Tohmajärveläisistä vastaajista (n 90)  71 prosenttia piti Attendon palvelujen toimivuutta erittäin hyvänä (18,8%), hyvänä (35,5%) tai melko hyvänä (16,7%). Tuolta osin Attendon asiakastyytyväisyys on noussut kun tulosta verrataan vuoden takaiseen Keskustan tekemään kyselyyn. Vuonna 2013 vastaajista 66,3 prosenttia piti Attendon palvelujen toimivuutta erittäin hyvänä (15%), hyvänä (36,3%) tai melko hyvänä (15%).

Vastaavasti tyydyttävänä (21,1%) tai heikkona (4,44%) Attendon palvelujen toimivuuden koki 25,5 prosenttia tohmajärveläisistä vastanneista ja ainoastaan 4,44 prosentilla ei ollut mielipidettä asiaan.

Kun tuloksia verrataan vuoden 2013 tuloksiin voi huomata, että entistä useammalla tohmajärveläisistä on muodostunut jokin mielipide Attendon palveluista. Vuosi sitten kesällä merkittävällä osalla vastanneista (18,1 prosentilla) ei ollut kysyttäessä mielipidettä asiaan.

Attendon palveluja tyydyttävänä pitävien määrä on noussut vuoden aikana, mutta vastaavasti heikkona pitävien määrä on laskenut. Vuosi sitten tyydyttävänä (9,48%) tai heikkona (6,25%) Attendon palvelujen toimivuuden koki 15,6 prosenttia vastanneista.

Keskustan Tohmajärven kunnallisjärjestö kysyi myös kuntalaisilta mielipidettä omien tavoitteidensa toteutumisesta: ”Tohmajärven Keskusta asetti keskeisimmäksi tavoitteekseen kunnallisvaaleissa 2012 kunnan itsenäisyyden säilyttämisen ja kuntatalouden tasapainottamisen. Miten nuo vuonna 2012 asetetut tavoitteet ovat mielestäsi toteutuneet? 

Tohmajärveläisistä vastaajista (n 90) 50 prosenttia koki, että Keskustan tavoitteet ovat onnistuneet erittäin hyvin tai hyvin. Melko hyvin tai tyydyttävästi koki tavoitteiden toteutuneen 37,8 prosenttia ja heikosti vain 2,2 prosenttia vastaajista. Vastaajista 10 prosentin vastaus kohdassa oli ”En osaa sanoa”.

Keskusta halusi kuulla palautetta myös kunnallisesta päätöksenteosta ja yhteishengestä: ”Kunnanvaltuuston 2013-2016 valtuustokausi on alussa. Keskusta on suurin valtuustoryhmä Tohmajärven kunnanvaltuustossa. (11/27 valtuutetusta) Kuluneella kaudella Keskusta on pyrkinyt parantamaan yhteistyötä ja yhteishenkeä päätöksenteossa. Mitä mieltä olet Tohmajärvellä kunnallisesta päätöksenteosta ja sen yhteishengestä?”

Tohmajärveläisistä vastaajista 70 prosenttia piti kunnallisesta päätöksentekoa ja sen yhteishengestä erittäin hyvänä, hyvänä tai melko hyvänä. Tyydyttävänä kunnallisesta päätöksentekoa ja sen yhteishenkeä piti 21,1 ja heikkona ainoastaan 3,33 prosenttia vastanneista. 5,55 vastanneista vastasi kysymykseen ”En osaa sanoa”.

Muulta paikkakunnalta olleiden vastaajien vastaukset noudattivat muuten samaa trendiä kuin tohmajärveläisten vastaajien, mutta selkeästi suurempi osuus vastaajista vastasi sekä Attendosta, päätöksenteosta että Keskustan tavoitteista kysyttäessä: ”En osaa sanoa”.

-Hyvä, että ihmiset ovat Attendon tuottamiin palveluihin pääosin tyytyväisiä. Aina toki riittää parannettavaa. Luottamustehtävien hoidossa olemme tällä valtuustokaudella kiinnittäneet huomiota eritoten yhteistyön ja yhteishengen parantamiseen, Keskustan kunnallisjärjestön puheenjohtaja Teuvo Karjalainen summaa kyselyn tuloksia yhteen.

- Tässä yhteydessä kiitoksia Sdp:n ja Seitsikon valtuustoryhmille hyvin sujuneesta yhteistyöstä, toivottavasti asiat sujuvat jouhevasti ja toisiimme luottaen jatkossakin, toteaa Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Matti Kuittinen.

Keskustan Tohmajärven kunnallisjärjestö ry