Valtuustoryhmän aloite 20.2.2012

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Etelä-Savo / Suomeksi / Kunnat / Mikkeli / Uutiset ja tapahtumat / Valtuustoryhmän aloite 20.2.2012
26.2.2012 0:00

Kyläyhdistysten, kaupunginosaseurojen ja aluejohtokuntien roolin nostaminen kaupungin toiminnassa ja kehittämisessä

Mikkeli on laajeneva maaseutukaupunki. Rikkauksiamme ovat puhdas luonto, ruoka ja vesi, metsät sekä ainutlaatuinen vesistöjen ympäröimä ympäristö.

Yhteiskunnalliset muutokset koskettavat myös Mikkeliä.  Suomessa on nähtävissä väestön keskittyminen etelään ja pohjoisempien alueiden tyhjeneminen, toisaalta kasvukeskuksien kasvaminen ja maaseutualueiden taantuminen.

Mikkelissä ja Etelä-Savossa on erittäin laaja maaseutu. Mikkelin kaupunki on strategiassaan tavoittelemassa kuntaa, joka on elinvoimainen, asukkailleen mahdollisimman laajoja osallisuusmahdollisuuksia tarjoava maaseutukaupunki. Maaseudun ja ylipäätään kuntien elinvoiman turvaamiseksi on löydettävä uusia tapoja tuottaa ja järjestää palveluja. Tähän työhön tarvitaan uudenlaisia innovaatioita, uudenlaista yrittäjyyttä, omaehtoista toimintaa, yhteisöllisyyttä, elämänkaariajattelua ja yksityisen ja julkisen sektorirajojen rikkomista sekä voimakasta ilmiöpohjaista hallintokuntien välistä yhteistyötä. Kuntalaisille tulee tarjota mahdollisuuksia ja edellytyksiä omaehtoiseen itsetekemiseen, aktiiviseen hyvinvoinnin kehittämiseen ja vuorovaikutukseen muiden kanssa. Tämä merkitsee sitä, että kasvavan ikäihmisten joukon on pystyttävä asumaan pidempään kotona ja tutuissa ympäristöissä, joissa heidän toimintakykynsä voi säilyä hyvänä. Toisaalta se merkitsee myös työikäisille mahdollisuutta asua maaseudulla ja harjoittaa elinkeinojaan.  

Mikkeli voi olla edelläkävijä uusien toimintamallien ja rohkeiden avauksien toteuttajana. Mikkelillä on mahdollisuudet rakentaa ja luoda muuallekin levitettävissä olevia malleja väljästi asuttujen alueiden vahvuuksien muuttamiseksi elinvoimaksi. Suomen parhaan kaupunkikeskustan ohella Mikkelissämme voi olla Suomen paras maaseutu.

Keskustan valtuustoryhmä esittääkin, että aluejohtokuntien, kyläyhdistyksien ja kaupunginosaseurojen toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksia kehitetään käyttäjälähtöisiin suuntiin ja roolitetaan nämä seurat ja yhdistykset kaupunginorganisaatioon. Keskeistä kehittämistyössä tulee olla yli hallintokuntien tehtävä yhteistyö ja peruspalvelujen tarjoaminen maaseudulla eri-ikäisille. Nämä edellyttävät uusia innovatiivisia ja luovia toimintarakenteita kaupunkimme hallintoon. Haluamme selvityksen/suunnitelman haja-asutusalueidemme toimintamalleista, joilla edistetään ja tuetaan ihmisten asumista ja hyvinvointia maaseudulla strategiamme mukaisesti. Tämä työ ehdotetaan liitettäväksi osaksi aluejohtokuntamalli-työryhmän työtä.

Mikkelissä 20.2.2012  

Jaana Strandman ja Keskustan valtuustoryhmä: Seija Korhonen, Päivi Ylönen, Martti Lokka, Kirsi Liukkonen, Heikki Nykänen, Matti Piispa, Pekka Moilanen, Pekka Kakriainen, Markku Kakriainen, Matti Kunnas, Tero Puikkonen, Heikki Leppänen, Petri Pekonen