Varsinais-Suomesta Suomen nousun pilotti

Keskusta.fi / Varsinais-Suomi / Suomeksi / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Varsinais-Suomesta Suomen nousun pilotti
20.3.2017 9:00
Jani Laitilassa 18.3.2017 (2).jpgPiirin puheenjohtaja Jani Kurvinen

Varsinais-Suomen Keskustan piirikokouksen kannanotto 18.3.2017 Laitilassa

Varsinais-Suomessa on käynnissä poikkeuksellisen voimakas teollisuuden rakennemuutos. Alueen kasvu vahvistuu ja työvoiman tarve lisääntyy ainakin 2020-luvun puoliväliin saakka.

Meri- ja autoteollisuuden tuotanto kasvaa voimakkaasti ja lääketeollisuus sekä rakentaminen ovat nousussa. Alueella tarvitaan arviolta 15 000–30 000 uutta työntekijää lähivuosien aikana. 

Uudet menetelmät on otettava käyttöön työvoiman saamiseen, osaamisen ja koulutuksen vahvistamiseen, liikennejärjestelyihin ja pendelöintiin sekä asumiseen. Keskustan Varsinais-Suomen piiri esittää, että Varsinais-Suomi toimii pilottimaakuntana, jonka avulla koko Suomi nousee.

 Uudenkaupungin junaradan sähköistykseen vauhtia

Uudenkaupungin autotehtaan työvoiman tarve edellyttää joukkoliikenteen parantamista. Suorat bussiyhteydet ovat hyvä alku, mutta eivät riittäviä pitkällä tähtäimellä. Matkustajaliikenteen uudelleen käynnistäminen radalla helpottaisi myös työvoiman saatavuutta. Radalle tulisi olla pysäkkejä myös Turun ja Uudenkaupungin välillä, jolloin rataa pystyttäisiin hyödyntämään koko välillä.

Yaran lannoitetehtaan vaatimat kemikaalikuljetukset seisovat jopa päiviä Turun tai Tampereen ratapihoilla. Sähköistys mahdollistaisi jatkoyhteyden turvallisempaan paikkaan pois asutuksen keskeltä ilman veturinvaihtoa ja lisäodottelua.  Keskustan Varsinais-Suomen piiri tukee Uudenkaupungin junaradan sähköistyksen aikaistamista.

 Elintarviketalouden tutkimukseen ja tuotekehitykseen panostettava

Keskustan Varsinais-Suomen piiri esittää, että maakunnan ennestään vahvaa elintarviketaloutta tulisi kehittää edelleen vientiin tähtäävillä tuoteinnovaatioilla.  Maakuntamme elintarvikeyrityksillä on hyviä esimerkkejä tuoteinnovaatioista kuten gluteenittomat elintarvikkeet.  Puhtaiden ja korkealaatuisten suomalaisten elintarvikkeiden kysyntä kasvaa maailmalla. Sama koskee bio- ja kiertotaloutta.

 Matkailu tukemaan Varsinais-Suomen kasvua

Matkailu on kasvava vientitoimiala, jolla on paljon kerrannaisvaikutuksia muille aloille. Se on merkittävä työllistäjä ja omaa suuren kasvupotentiaalin palvelualana. Varsinais-Suomen kokonaismatkailutulo on yli miljardi euroa. Saaristo on yksi neljästä Visit Finlandin alueellisen brändin suuralueesta mihin valtakunnallisesti panostetaan. Parantamalla alueemme saavutettavuutta ja tukemalla toimijoiden yhteistyötä luomme pohjan yhteiskunnalle tärkeiden vientieurojen saamiselle. Keskustan Varsinais-Suomen piiri katsoo matkailun yhdeksi alueemme potentiaalisista kasvualoista ja pyrkii parantamaan sen toimintaedellytyksiä.

Hanna Vuola
Toiminnanjohtaja
Keskustan Varsinais-Suomen piiri
Linnankatu 21 B 35  20100  Turku
Puh. 050 9177 000

hanna.vuola@keskusta.fi

www.keskusta.fi/varsinais-suomi