Vehkaperä: Kunnallinen kotiapu takaisin

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Uutiset ja Keskusta-TV / Uutiset / Vehkaperä: Kunnallinen kotiapu takaisin
26.10.2013 0:00

Lapsiperheiden kunnallinen kotiapu on parhaimmillaan ennaltaehkäisevää työtä lasten ja nuorten hyväksi.

Vesaisten Keskusliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Mirja Vehkaperä
Vesaisten syysvaltuuskunta, Mikkeli
Lauantaina 26.10.2013 klo 13
 
Lapsiperheiden kunnallinen kotiapu on parhaimmillaan ennaltaehkäisevää työtä lasten ja nuorten hyväksi. Pienikin apu ja vertaistuki väsyneen vanhemman elämässä voi olla perheen hyvinvoinnin kannalta käänteentekevä.
 
Kunnallista kotiapua voivat saada lapsiperheet, vanhuskotitaloudet sekä vammaiskotitaloudet. 90-luvun laman jälkeen lapsiperheiden kotiapua leikattiin rajusti, eikä koskaan noussut lamaa edeltäneelle tasolle. Nyt kuntataloutemme on jälleen kiperän paikan edessä. Tällä kertaa lapsiperheiden kotiapua ei saa lähteä leikkaamaan. Päinvastoin, lapsiperheiden kotiavulle on suurta kysyntää ja kotiavun lisäykselle olisi tarvetta.
 
Vuonna 1990 52 000 lapsiperhettä Suomessa vastaanotti kunnallista kotiapua. Vuonna 2010 näitä perheitä oli enää 9 000. Vuoden 2012 tarkastelussa määrä on noussut hieman, mutta vuoden 1990 tasoon verrattuna yli 43 000 lapsiperheeltä jää kotipalvelu saamatta. Kaikista kotipalvelun käynneistä vain yksi ainoa prosentti suuntautuu lapsiperheisiin.
 
Vuonna 2013 kunnille tehdyn kyselyn mukaan lapsiperheiden kunnallisen kotiavun vastaanottamisen edellytykseksi oli monessa kunnassa asetettu lastensuojelun asiakkuus. Apua saa siis vasta kun jotain on jo mennyt pahasti pieleen. Mutta edes lastensuojelun piirissä oleville perheille ei ole tarjolla kotiapua 60 Suomen kunnassa.
 
Jos lapsiperheiden kotiavussa haluttaisiin palata vuoden 1990 tasolle, kotipalvelua tulisi tarjota noin 43 000 perheelle nykyisen noin 9000 sijaan. Tästä koituisi luonnollisesti myös kustannuksia kunnille. Ennaltaehkäisevän vaikutuksen pitkällä aikavälillä tuomat säästöt ovat ikävä kyllä vaikeampia arvioida. Kustannukset ja työntekijöiden tarve riippuisi siitä, miten usein ja kuinka laadukasta apua lapsiperheille tarjottaisiin.
 
Kotipalvelun saamisen ei pitäisi edellyttää asiakkuutta lastensuojeluun. Apua on saatava ennen kuin on liian myöhäistä ja isommilta ongelmilta voidaan vielä välttyä. Lapsiperheiden kotiapua ei pitäisi myöskään nähdä muulle kuntien perhetyölle vastakkaisena. Molempia tarvitaan.
 
Tarvitsemme myös uudenlaisia keinoja tukea perheitä. Vanhemmille ja perheille tulee tarjota tukea kaikissa muissakin palveluissa, joissa heitä kohdataan. Erilaisten järjestöjen ja yhdistysten tuki lapsiperheille on tärkeää. Myös Vesaiset tekevät paljon arvokasta ennaltaehkäisevää perhetyötä. Vesaiset antaa puitteet monisukupolviseen yhdessäoloon ja tarjoaa arvokasta vertaistukea vanhemmille ja isovanhemmille.
 
Väheksymättä erilaisten järjestöjen roolia yhteiskunnassa, kaikkea vastuuta ei voi kuitenkaan siirtää kolmannelle sektorille. Siksi myös me Vesaiset vaadimme päättäjiä huomioimaan lapset ja perheet aina kun he tekevät päätöksiä. Lasten ja perheiden hyvinvoinnin pitäisi olla yhteiskunnan prioriteetti numero yksi.
 
Lisätietoja:
Mirja Vehkaperä, 050 512 1949