Vehviläinen Jukka Pekkarisen raportista: Konkreettiset suositukset jäivät puuttumaan

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Uutiset ja Keskusta-TV / Uutiset / Vehviläinen Jukka Pekkarisen raportista: Konkreettiset suositukset jäivät puuttumaan
31.10.2013 0:00

Ylijohtaja Jukka Pekkarisen johtama eläketyöryhmä esitteli tänään raporttinsa Suomen eläkejärjestelmän kestävyydestä ja sopeutumisesta eliniän pitenemiseen.

Ylijohtaja Jukka Pekkarisen johtama eläketyöryhmä esitteli tänään raporttinsa Suomen eläkejärjestelmän kestävyydestä ja sopeutumisesta eliniän pitenemiseen.

-  On hyvä, että Pekkarisen työryhmä tunnustaa lisätoimien välttämättömyyden keskimääräisen eläkeiän nostamiseksi 62,4 vuoteen 2025 mennessä. Pekkarisen työryhmän raportti ei sisällä kuitenkaan uusia avauksia. Se vahvistaa jo aiemmin todettua tosiasiaa ettei vuoden 2005 eläkeuudistus ollut riittävä, sanoo Keskustan eduskuntaryhmän eläketyöryhmän vetäjä, kansanedustaja Anu Vehviläinen.

-  Jäin kaipaamaan Pekkarisen työryhmän raportista konkreettisia suosituksia muun muassa siitä, että korotetaanko vanhuuseläkeiän alarajaa tai sidotaanko eläkeikä eliniänodotteeseen. Uskoisin, että suositukset olisivat helpottaneet työmarkkinajärjestöjen työtä ja päätöksentekoa eläkeuudistuksen sisällöstä. Nyt meidän on vain luotettava siihen, että osapuolet pääsevät sopuun eläkeuudistuksen kokonaisuudesta ensi syksyyn mennessä, jatkaa Vehviläinen.

Vehviläisen mukaan eläkeuudistuksen tärkein perustelu on, että tulevaisuudessa eläkkeiden kohtuullinen taso pystytään turvaamaan. Ellei nyt voimassa olevaa eläkejärjestelmää korjata, merkitsee se sitä, että 2050-60-luvuilla alkavien eläkkeiden taso on jopa 20 prosenttia alhaisempi kuin nyt alkavat eläkkeet. Suomen kestävyysvajeen ja julkisen talouden tilan kannalta olisi tärkeää saada aikaiseksi päätös eläkeuudistuksesta. Itse päätös tarvitaan pian, sillä vuosia kestävälle toimeenpanolle on jätettävä riittävästi aikaa.   

Keskusta on tekemässä omia linjauksiaan eläkeuudistukseen ja sen työ on loppusuoralla. Tässä yhteydessä käydään tarkemmin läpi myös Pekkarisen työryhmän näkemykset.

-  Keskusta kannattaa eläkeiän sitomista elinajanodotteeseen ja alimman eläkeiän nostoa vähitellen ja asteittain riittävän pitkällä jänteellä, jotta eläkeiän nosto ei tulisi kohtuuttomaksi yhdellekään ikäluokalle. Pelkkä eläkeiän mekaaninen nosto ei kuitenkaan yksin toimi ja tuo lisää pituutta työuriin. Työurien pidentäminen vaatii lukuisia samaan aikaan vaikuttavia toimia työelämässä. Työkyvyn turvaaminen ja ikääntyneiden työmarkkina-aseman parantaminen on nostettava toimenpiteiden kärkeen, toteaa Vehviläinen.

Lisätietoja: kansanedustaja Anu Vehviläinen p. 050 5121718