Keskustan puolue-elimet linjasivat eduskuntavaalien 2019 jälkeen näkemyksiään mahdolliselle hallitusyhteistyölle. Keskustan osallistumisen ehtona oli puolueelle tärkeiden asioiden sisällyttäminen hallitusohjelmaan. Keskustan eduskuntaryhmän vastaus hallitustunnustelijalle sisälsi puolueen kymmenen kynnyskysymystä.

***

Lue täältä vaalikauden 2019-2023 keskustalaisista teoista ja päätöksistä: Keskustan työ jatkuu

 

10 kynnyskysymystä

1. Hyvän talous- ja työllisyyskehityksen jatkaminen siten, että sitoudutaan 75 %:n työllisyysasteeseen ja siihen, että julkinen talous (ml. kuntatalous) on tasapainossa vuonna 2023.

2. Yrittäjän ja yrittäjien verotusta ei kiristetä. Teollisuuden toimintaedellytyksiä ei saa heikentää.

3. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut turvataan 18 maakunnan pohjalta. Uudistuksessa maakunnista tehdään monialaisia.

4. Toteutetaan perhepaketti, jonka osana perhevapaauudistus. Uudistuksen on oltava perheille parannus nykyiseen järjestelmään.

5. Vanhustenhoidon epäkohtiin puututaan muun muassa tiukemmalla lainsäädännöllä ja riittävillä resursseilla, eikä Keskusta hyväksy valtionosuuksien leikkauksia, joilla vaarannetaan kuntien peruspalveluita kuten sivistystoimi, varhaiskasvatus ja vanhushoiva.

6. Edellytämme korotuksia pienimpiin eläkkeisiin ja parannuksia köyhimpien lapsiperheiden asemaan, ja perusturvaindeksijäädytys on purettava hallituksen päätöksen mukaisesti.

7. Ammatillisen koulutuksen rahoitus ja saavutettavuus on turvattava, panostettava oppisopimuskoulutukseen ja säilytettävä alueellisesti kattava korkeakouluverkosto.

8. Maatalouden kannattavuutta parannettava. Maa- ja metsätaloutta ei saa kuormittaa uusilla kustannuksilla.

9. Sitoudutaan Keskustan johdolla tehtyyn kahdeksan puolueen ilmasto-ohjelmaan ja turvataan puunkäytön maltillinen lisääminen sekä kestävä metsien käyttö.

10. Kaikkien päätösten täytyy tukea alueiden elinvoimaa ja voimavaroja sekä tukea koko Suomen yhteyksiä ja hyvinvointia.

EtusivuPolitiikkammeOhjelmia ja linjauksiaKeskustan 10 kynnyskysymystä hallitukseen lähtemiselle