Lohjan terveyspalvelujen tulevaisuus

Avoin keskustelutilaisuus Lohjan terveyspalvelujen tulevaisuudesta järjestettiiin Lohjalla hybridinä vallitsevan flunssa- ja covid-kauden vuoksi.

Lotta Paakkunainen osallistui tilaisuuteen paikan päällä, Marjut Frantsi-Lankia ja Eerikki Viljanen etänä.

Eerikki Viljanen keskittyi tervehdyksessään valtakunnallisiin linjauksiin, valtiotason budjettikeskusteluun ja keskustan näkökulmiin. Keskusta on laatimassa omaa vaihtoehtobudjettiaan. – Emme voi hyväksyä hallituksen suunnittelemia leikkauksia sosiaali- ja terveyspalveluihin vaan haluamme turvata kaikkien suomalaisten peruspalvelut ja antaa työrauhan juuri aloittaneille hyvinvointialueille, Viljanen linjaa.

Terveydenhuolto, palveluiden saatavuus ja saavutettavuus on erityisen tärkeä asia. Kaikkialla hyvinvointialueuudistukseen liittyy epätietoisuutta palveluiden tulevaisuudesta. Koronapandemian vaikutukset, ennakoitua suuremmat palkkaratkaisut ja uudistuksen alkuvaiheen arvioitua korkeammat tietojärjestelmäkustannukset ovat synnyttämässä hyvinvointialueen talouteen merkittävää alijäämää.

Keskustan linjaus on selkeä: Lähipalvelut on pelastettava. Jokaisessa kunnassa, tulee olla vähintään yksi sosiaali- ja terveyspiste. Näin varmistamme, että palvelut ovat lähellä asukkaitamme, kaikkien ulottuvilla.
Aluevaltuusto on jo hyväksynyt palvelustrategian tulevaisuuden kehittämislinjauksineen. Varsinainen palveluverkkokeskustelu siirtyy ensi vuoteen.
Marjut Frantsi-Lankia, Keskustan aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja kertoo sopeutustoimien osuvan kipeimmin ikäihmisiin, lapsiin, nuoriin, perheisiin ja vammaisiin. Keskustaryhmä on neuvotteluissa linjannut, että ennen toimipisteiden lakkautuksia pitää saada kokonaisvaltainen tilannekuva nykyisestä palveluverkosta. Sopeutustoimet eivät saa aiheuttaa lisäkustannuksia tulevaisuudessa ja perustasoa tulee vahvistaa suhteessa erikoissairaanhoitoon.

Koko sote-uudistuksen lähtökohta oli lähi- peruspalveluiden vahvistaminen sekä hoitoon pääsyn ja laadukkaan hoidon turvaaminen peruspalveluissa, muistuttaa Eerikki Viljanen. Inhimillisen näkökulman lisäksi perustason vahvistaminen palvelee myös sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvun hillitsemistä. Hyvä ja oikea-aikainen hoito nopeuttaa toipumista ja vähentää yhteiskunnalle lankeavia kustannuksia.

Marjut Frantsi-Lankia nosti omassa puheenvuorossaan esiin hyvinvointialueen talousvaikeudet. Yhteisen sovun löytäminen taloushaasteisiin on vaikeaa, sillä talousarvio sisältää sopeutustoimia n 60 milj. euron edestä. Valtakunnallisesti Keskusta esittää vaihtoehtobudjetissaan, että hyvinvointialueille annetaan lisää aikaa taloutensa kuntoon saattamiseksi ja että hallituksen suunnittelemat leikkaukset on peruttava.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarviosta päätetään aluevaltuuston kokouksessa joulukuussa.

Palveluiden turvaamiseksi tarvitaan yhteistyötä. Kaikki puolueet ovat olleet viime vaalikausilla valmistelemassa ja toimeenpanemassa sote- uudistusta. Näin ollen kaikilla on vastuu palveluiden turvaamisesta. Sote-uudistus ei ole kerralla valmis. Oleellista on, miten hyvinvointialueita kehitetään palveluiden turvaamiseksi, toivottavasti yhteistyössä kaikkien puolueiden kesken.

Lohjan illassa keskustelua herätti mm hoitajapula ja onko ratkaisua siihen pohdittu yhdessä muiden hyvinvointialueiden kanssa.
Talousarviossa asukkaita huolestuttivat erityisesti muutosesitykset ikääntyneiden päivätoimintaan, palvelusetelien määrään, omaishoitajien aseman heikkenemiseen, ostopalveluista leikkaamiseen ja miten nämä vaikuttavat palvelujen saatavuuteen. Lisäksi keskusteltiin kuntien ja hyvinvointialueiden tehtävistä.
Kysyttiin myös, onko järjestöjen huoli tullut hyvinvointialueiden päättäjien korviin.

Lotta Paakkunainen nousi varavaltuutetusta varsinaiseksi valtuutetuksi Riikka Pakarisen erottua tehtävästä. Paakkunainen on myös tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan jäsen. Lautakunnan tärkein tehtävä on valvoa ja kehittää hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen välillä tehtävää yhteistyötä.
Kysymyksiä nousi myös tietojärjestelmien määrästä ja niiden karsimisesta, potilastietojärjestelmistä sekä niiden kustannuksista. Myös nämä ovat tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan alaisia asioita. Potilastietojärjestelmä on päätetty kilpailuttaa.

Keskustan aktiivinen aluevaltuustoryhmä on sitoutunut taistelemaan Lohjan lähipalveluiden puolesta. Hyvä hoito on perusoikeus, sitä emme anna yhdenkään päättäjän unohtaa.
toimimme teidän valtakirjallanne, valtuutettuihimme voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä.

Lue seuraavaksi

Lastensuojelun kriisi syvenee
Katsotaan sen hetken budjettia ajattelematta pidemmän aikavälin kustannuksia tai tunnistamatta inhimillistä hätää, kirjoittaa lohjalainen aluevaltuutettu Lotta Paakkunainen Länsi-Uusimaan Kirjoittajavieras -kolumnissaan.
21.2.2024 / Uutiset
Uudenmaan Keskusta onnittelee Antti Kaikkosta
Ajankohtainen Kaikkonen täytti ystävänpäivänä 14. helmikuuta 50 vuotta ja Keskustan Uudenmaan piiri liittyy onnittelijoiden joukkoon. Kaikkonen on ollut Uudellamaalla kantavana poliittisena voimana jo yli 20 vuotta
15.2.2024 / Uutiset
Syrjäytyminen huolestuttaa Itä-Uudenmaan aluevaltuustoryhmää
Itä-Uudenmaan ensimmäinen hyvinvointikertomus on julkaistu. Kyseessä on lakisääteinen asiakirja, joka kuvaa itäuusmaalaisten hyvinvointia, terveyttä ja hyvinvoinnin taustatekijöitä sekä toimintaympäristöä. Keskusta pitää asiakirjaa sisällöllisesti hyvänä. Ryhmä nostaa esiin terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien panopisteiden tärkeysjärjestyksen, lasten ja nuorten mielenterveysongelmat, syrjäytymisen ja 2 tyypin diabeteksen. Lue tästä Keskustan ryhmäpuheenvuoro.
7.2.2024 / Uutiset
EtusivuUutisetLohjan terveyspalvelujen tulevaisuus