29

Matti Kämäräinen

Kymenlaakson hyvinvointialue, Nurmes
Hammaslääkäri, maakuntaneuvos, 71

Elämäntyöni olen tehnyt Nurmeksessa vuodesta 1979 alkaen terveyskeskuksessa. Sieltä jäin eläkkeelle keväällä 2015. Osa-aikaisena yrittäjänä olen toiminut vuodesta 1983 alkaen edelleen.

Olen ollut keskustalaisena mukana politiikassa jo opiskelijavuosista alkaen. Nurmeksessa viime kesänä alkoi jo kymmenes peräkkäinen vaalikausi. Viime valtuustokaudella toimin Nurmeksen kaupunginhallituksen puheenjohtajana. Siun soten hallituksen puheenjohtajana toimin sen perustamisesta 2016 alkaen menneeseen syksyyn asti. Tällä vaalikaudella toimin Nurmeksen kaupunginvaltuuston puheenjohtajana ja olen Siun soten valtuuston jäsen.
Tulevien vuosien rahoituksen niukkuus sai vielä intoutumaan täysillä vaaleihin mukaan. Nämä vaalit ovat hyvinvointialueelle hyvin tärkeät. Meidän on sovussa turvattava koko maakunnan hyvät sote-palvelut. Uudessa Siun soten valtuustossa on pystyttävä näkemään Pohjoiss-Karjalan etu. On varottava vastakkainasettelua maakuntakeskuksen ja reuna-alueiden kesken. Jos joudutaan tekemään vaikeita vaikkapa palvejen tarjontaan liittyviä ratkaisuja, ne on tehtävä ajoissa. Ei Siun soten henkilöstö pysty loputtomiin venymään. Palvelujen saannin esteenä saattaa olla myös paheneva henkilöstöpula. Siihen on etsittävä ratkaisut.

Hyvinvointialueelta valituiksi tulleiden valtuutettujen on löydettävä varsinkin seutumme palvelutasoon liittyvissä kysymyksissä toisensa. Jos joudumme jostain luopumaan, niin palvelujen on parempi olla Siun soten pohjoisella alueella kuin yli sadan kilometrin päässä maakuntakeskuksessa.

Uskon, että minulla on paljon ”perimätietoa” uudelle valtuustolle annettavana.
Viime vaalikaudella ratkaisimme monta vaikeaa tilannetta ERVA-alueella viiden keskustalaisen sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtajan määrätietoisella yhteistyöllä ja yhteydenpidolla valtiovaltaan yhdessä virkamiesjohdon kanssa. Vaikeita asioita olivat mm. vaativan hoidon keskittämisasetus sekä Savonlinnan pitäminen edelleen osana Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä.

Tulevaisuudessa kilpailu lääketieteellisten tiedekuntien kesken kovenee. Siksi meidän on pidettävä KYS-erikoissairaanhoitopiirien alue yhtenäisenä. Siun soten alkutaipaleella meillä on ollut keskeinen rooli koko ERVA-alueen yhteisessä edunvalvonnassa. Näin on oltava jatkossakin.

Minulla on nyt kolme asiaa, joista en tingi. Esittely alla.

Vaaliteemat

Tasa-arvoiset sote-palvelut

Ensimmäinen koskee minulle niin tuttua sosiaali- ja terveystointa, sotea. Jokaisella täytyy olla oikeus hyviin ja tasa-arvoisiin sote-palveluihin asuinpaikkaan, ikään, varallisuuteen ja maantieteelliseen tai sosiaaliseen asemaan katsomatta. Hyvän palvelun tae on hyvä henkilöstöpolitiikka ja johtaminen. Meidän on taattava henkilöstölle parempi työarki ja työpaikka. Nämä ovat asioita, joista en halua tinkiä ja joiden eteen haluan tehdä töitä.   

Arvokas vanhuus

Toinen tinkimätön asia liittyy vanhuksiin. Vanhuus ei saa olla turvaton ja pelottava asia. Jokaisen meistä on voitava mennä kohti vanhuutta luottavaisesti ja turvallisin mielin ilman, että tarvitsee pelätä ja miettiä, miten minun käy. Turvalliseen vanhuuteen kuuluvat kodinomaiset asumisolosuhteet. Niitä on kehitettävä edelleen. Siun sote ei ole vielä valmis.   

Turvattu Tulevaisuus

Kolmas asia koskee tulevaisuutta. Olen sitoutunut tiukasti siihen ajatteluun, että tulevaisuuden pitää olla mukana kaikissa päätöksissä, joita tänään ja huomenna teemme. Yhteiskunta muuttuu ja sitä emme voi eikä meidän pidä estää. Tärkeänä pidän kuitenkin sitä, että kaikkien, niin nuorten kuin vanhempien, elämä on pystyttävä turvaamaan kaikissa muodoissa.