345

Antti Haukipuro

Lapin hyvinvointialue, Rovaniemi
toimitusjohtaja, FM, 41

Olen Antti Haukipuro, Lapin aluevaltuustoon ehdolla oleva rovaniemeläinen perheenisä ja yrittäjä.

Koulutukseltani olen filosofian maisteri tietotekniikan alalta. Aiemmin olen kouluttautunut insinööriksi ja hankkinut myös ammatinopettajan pedagogisen koulutuksen opetusalalla työskennellessäni. Olen lisäksi työskennellyt valtiolla useita vuosia tietotekniikan parissa.

Yrittäjyys on minulla verissä ja olenkin ollut lähes koko työhistoriani myös yrittäjä. Aluevaltuustossa haluan tuoda esille myös yrittäjien ääntä, jotta kansalaisilla olisi jatkossa entistä enemmän palveluissaan valinnanvapautta.

Asun maaseudulla vaimon ja neljän nuorimman lapseni kanssa. Lapsuuteni kasvoin Pohjois-Pohjanmaalla, mutta olen jo suurimman osan elämästä Rovaniemellä asuneena Lappiin juurtunut.

Erityisesti sydäntäni lähellä on ikäihmisten turvallinen vanhuus, jonka puolesta olen puhunut ja työskennellyt viime vuodet.

Haluan olla mukana luomassa ja vahvistamassa hyvinvoivaa tulevaisuuden Lappia, jonka päätöksenteko on lappilaisten oman tahdon varassa.

#hyvinvoivalappi #haukipuroa

Vaaliteemat

Ikääntyneille inhimillinen ja laadukas tarpeen mukainen hoiva

Jokaiselle ikäihmiselle tulee taata inhimillinen ja laadukas tarpeen mukainen hoiva. Joillakin tämä tarkoittaa itsenäisen, mutta turvallisen omassa kodissa asumisen mahdollistamisen, kun taas osalle ikäihmisistä tulee jatkossakin voida tarjota laadukasta ympärivuorokautista tukea ja tarpeen mukaista hoivaa. Tärkeintä on, että jokainen omassa kodissa asuva voi kokea turvallisuutta omassa kodissaan.

Teknologia ei korvaa ihmistä, mutta se on kotihoidossakin erinomainen renki, joka parhaimmillaan parantaa asukkaan hoivan laatua sekä kotihoidon ammattilaisten työoloja. Oikeanlaisella teknologiaratkaisujen käytöllä voidaan myös parantaa arjen viihtyvyyttä ja järjestää monenlaista viriketoimintaa, omien läheisten yhteydenpidosta lähtien.
Kotona asumisen tukemisessa erityisen tärkeällä sijalla onkin poistaa kotona asumisen esteitä, joista yksi merkittävä tekijä on turvallisuuden tunteen lisääminen. Tällä voidaan vähentää yksinäisyyden pelkoa, joka liian usein ajaa ikääntyvän pois omasta kodistaan vaikka muuten olisi vielä edellytykset ja tahto asua kotona.

Hyvinvointiteknologiaa on ehdottomasti jatkossa hyödynnettävä täysimääräisesti mahdollisuuksien ja aina henkilökohtaisen tarveharkinnan mukaan.

Hyvinvoiva henkilöstö takaa koko Lapin hyvinvoinnin

Hyvinvointialueiden muodostamiseen liittyy myös tarve tarkastella työtehtäviä kokonaisuutena ja arvioida myös uudenlaisia tapoja tehdä työtä.

Tässä yhteydessä tulee muistaa, että huomion kiinnittäminen työoloihin ja työn johtamiseen sekä kunkin työntekijän mahdollisuuteen vaikuttaa omaan työhön, lisäävät henkilöstön työssä jaksamista ja työhyvinvointia sekä parantavat alan houkuttelevuutta. Palkkaus on yksi tapa motivoida työntekijää, mutta se ei yksinään ratkaise alan työvoiman haastetta, saati muuta työn kuormittavuutta. Tarvitaan myös uudenlaisia tapoja tehdä työtä ja työn arvostuksen parantamista.

Kotiin vietävien hoito- ja hoivapalvelujen tukeminen järkevästi valituilla teknologiaratkaisuilla auttavat kaiken ikäisten tukea tarvitsevien kotona pärjäämistä ja mahdollistavat myös uudenlaisia tapoja tehdä työtä vähemmän henkilöstöä kuormittavasti, mikä auttaa myös henkilöstön arjen ja työolojen parantamisessa.

Vaikuttavuuden parantaminen kehityksen veturina

Maakunnallinen hyvinvointipalvelujen kokonaisvaltainen kehittäminen mahdollistaa aivan uudella tavalla vaikuttavuuden kautta toteutuvan resurssien paremman kohdentamisen sekä siitä johtuvat kustannussäästöt. Ennakoivasti hyvinvointiin panostamisella ja sen mukaisella sote-palvelujen kehittämisellä on kauaskantoisesti vaikuttavat seuraukset.

Kustannusten kasvua voidaan hillitä ja kuluja säästää järkevällä kokonaisuuden suunnittelulla, jolla tulee purkaa siiloja eri organisaatiorakenteiden väliltä.

Yhteistyön kehittäminen ja uusien yhteisten toimintatapojen käyttöönotto esimerkiksi erikoissairaanhoidon ja kotihoidon välillä mahdollistaa kustannusten hillitsemisen entistä isommassa kuvassa.