360

Raija Kerätär

Lapin hyvinvointialue, Rovaniemi
kuntoutuslääkäri, yrittäjä, 63

Olen äiti, anoppi ja ämmi. Lääketieteen tohtori, työterveyshuollon erikoislääkäri, kuntoutuslääkäri, nykyisin jo puoleksi varhennetulla eläkkeellä. Kotoisin olen Vanttauskoskelta, asun Rovaniemen keskustassa ja mökkeilen Simojärvellä. Paluumuuttaja Lappiin yli 25 vuoden jälkeen. Harrastan peräpohjalaisen emännän harrasteita: käsitöitä, leipomista, kasvimaan hoitoa ja lisäksi lentopalloa ja kirjallisuutta. Minulle tärkeitä ovat perhe, Lapin luonto ja lappilaisten ihmisten hyvinvointi. Lapilla on rikas kulttuuri ja arvostan vaatimatonta ja työteliästä elämäntapaa, jolla täällä on aina eletty. Se on ollut myös vanhempieni ja esivanhempieni elämän sisältöä. Haluan tehdä töitä kotiseudun ihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi.

Vaaliteemat

Hyvinvointialue tulee rakentaa siten, että lappilaisten Sote- ja pelastuspalvelut ovat saavutettavis

1. Perusterveydenhuollon ja sosiaalityön palvelut tulee säilyttää joka kunnassa.
2. Kaksi sairaalaa on säilytettävä ja niiden välisestä työnjaosta on pystyttävä sopimaan.
3. Hyvinvointialueella toteutettavat sote-palvelut tulee järjestää niin, että asiakkaan näkökulmasta palvelut ovat yhteen sovitetut kuntiin jäävien palveluiden kanssa. Kuuntiin jäävät esimerkiksi varhaiskasvatus ja koulutus, nuorisotyö ja työllisyyden hoito. Näiden asiakkaissa on paljon sellaisia, jotka tarvitsevat myös sosiaalityön ja terveydenhuollon palveluita.

Mielenterveystyön ja kuntoutuksen voimavaroja tulee Lapissa lisätä.

Tällä hetkellä moni lapsi ja nuori syrjäytyy siitä syystä, ettei Lapissa ole mahdollista saada riittävästi hoitoa ja kuntoutusta mielenterveyden häiriöihin. Opinnot keskeytyvät ja sitten ainoaksi toimeentuloksi jää työttömyyskorvaus tai toimeentulotuki. Tämä kehitys on pysäytettävä!
Kuntoutuspalvelut on saatettava samalle tasolle kuin muuallakin maassa on. Kuntoutuksen ammattilaisia on saatava kaikille niitä tarvitseville lappilaisille. Näitä ovat fysioterapeuttien lisäksi esimerkiksi toimintaterapeutit, puheterapeutit, psykoterapeutit, kuntoutusohjaajat.

Ikäihmisten ja omaishoitajien palveluiden tarpeisiin on vastattava nykyistä paremmin.

Kotipalveluiden ja palveluasuntojen tarve tulee räjähdysmäisesti lisääntymään lähivuosina. On tehtävä pitkätähtäimen suunnitelma, jota aletaan toteuttaa välittömästi. Omaishoitajien tukitoimia on lisättävä: omaishoitajien vapaiden ja vuorohoitojaksojen pitämiseksi tarpeellisia hoitopaikkoja on lisättävä, omaishoitajien terveydenhoitoon ja virkistystoimintaan tulee panostaa.