362

Henna Palin

Pirkanmaan hyvinvointialue, Pirkkala
Tutkimushoitaja, valokuvaaja, 41

Olen Henna Palin, 40-vuotias sairaanhoitaja, tutkimushoitaja ja äiti. Minulla on 17 vuoden työkokemus neurologisten potilaiden hoitamisesta Taysissa. Kahdeksan vuoden ajan pidin omaa sairaanhoitajan vastaanottoa neurologian poliklinikalla. Viimeisten kahden vuoden ajan olen työskennellyt Tays Tutkimuspalveluilla lääketieteellistä tutkimusta edistäen.

Sivutoimisena yrittäjänä valokuvaan. Asun Pirkkalassa, maaseudulla luonnon rauhassa. Vapaa-ajallani olen mukana yhdistystoiminnassa, toimin tieisäntänä yksityistiekunnallemme, uin, hiihdän ja kasvatan pienimuotoisesti perunaa.

Työni kautta hyvinvointialueemme kunnat palveluineen ovat tulleet minulle tutuiksi. Olen hyvin tietoinen moninaisista epäkohdista, joita tulisikin ensitilassa kehittää. Minulle itsestään selvää on, ja lupaan tehdä töitä sen eteen, että meillä jokaisella olisi mahdollisimman läheltä saatavat, tasa-arvoiset ja -laatuiset sote-palvelut – asuinpaikkaamme katsomatta. Minulle jokainen pirkanmaalainen on täysin samanarvoinen.

Vaaliteemat

Alueellinen tasa-arvo palveluiden ja niiden laadun suhteen

Lääketieteellisiin faktoihin nojaten palveluita ei voi viedä liian kauas. Tehokas ja osaava hoidon tarpeen arviointi ohjaa heti oikean palvelun pariin ja säästää huomattavasti kustannuksia. Erityisesti palveluasumisen - niin iäkkäiden, vammautuneiden, kehitysvammaisten kuin mielenterveyspotilaidenkin - laatu ja saatavuus läheltä on taattava.

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välille tiiviimpi yhteistyö

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä on tällä hetkellä syvä kuilu. Näiden kahden toimijan yhteistyötä on lisättävä, jotta kalliista erikoissairaanhoidon palveluista saataisiin irti parempi hyöty. Tämä ongelma ei ratkea vain potilastietojärjestelmien integroinnilla vaan tarvitaan myös aitoa vuorovaikutusta. Eri tahoilla työskentelevien lääkäreiden ja sairaanhoitajien on voitava lähestyä toisiaan nykyistä huomattavasti matalammalla kynnyksellä.

Pitkäaikaissairaille yhtä laadukas seuranta kautta hyvinvointialueen

Pitkäaikaissairaille on taattava ensitieto, sopeutumisvalmennus, seuranta ja pysyvä kontakti sairauteen perehtyneeseen sairaanhoitajaan. Eri palveluntuottajien on tarjottava keskenään yhtä laadukasta ja saman sisältöistä palvelua. Palveluseteli ei pitkäaikaissairauksien hoidossa ole nykyisellään paras vaihtoehto.