346

Tuukka Liuha

Pirkanmaan hyvinvointialue, Lempäälä
yrittäjä, tradenomi, 42

Olen yritteliäs ihminen, jonka kiinnostuksen kohteena on ollut nuoresta alkaen yhteiskunnallisten ongelmien ratkominen sekä turvallisen, hätään joutuvista huolta pitävän ja yksilöä kunnioittavan julkisen päätöksenteon rakentaminen. Luottamustehtäväni hyvinvointipalvelujen parissa alkoivat kiinnostuksen pohjalta Lempäälän sote-lautakunnasta vuonna 2000.

Elämänkokemusta on ehtinyt kertyä rekoista ruokaturvaan ja liiketaloudesta lähimmäisenrakkauteen.

Koulutustaustaltani liiketalouden ja yrittäjyyden tradenomi sekä yrittäjän ammattitutkinnon ja hallitusammattilaisten HHJ-tutkinnon suorittanut.
Arvostan hyvinvointia ja turvallisuutta elämässä. Kaipaan ympärilleni sellaisia ihmisiä, joihin voi oikeasti luottaa. Uskon, että elämän muuttuessa ratkaisutkin kehittyvät ja kantojaan pitää uskaltaa arvioida kriittisesti, mutta perusarvoista yhteiskunnassa kiinni pitäen. Arvostan laatuaikaa läheisten seurassa, kun siihen on mahdollisuus.

Yhteisten asioiden hoitaminen luottamustehtävissä on minusta mielenkiintoista, haastavaa ja arvokasta. Siinä kehittyy jatkuvasti oppimalla uutta ihmisistä ja elinympäristöstä. Osaamiseni kunnan hallinnosta on ehtinyt kasvaa mm. valtuustoryhmän puheenjohtajana sekä kunnanhallituksessa. Aikaisemmin olen ollut mm. lautakuntatyössä sosiaali- ja sivistyssektoreilla. Kuulun Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin hallitukseen. Toimin Lempäälän sekä Pirkanmaan Keskustan puheenjohtaja ja edustan Pirkanmaata Keskustan puoluehallituksessa.

Toimin monitoimiyrittäjänä mm. maatalouden, talous- ja yrityshallintopalveluiden sekä erilaisen kaluston myynnin- ja vuokrauksen parissa kotoani Lempäälästä käsin. Pidän myös sivutoimisesti yllä ammattiosaamistani polttonestesäiliöauton kuljettajana. Minulla on kokemusta myös pk-yrityksen luottamusmiehen tehtävästäkin, mikä mielestäni kuvaa hyvin monipuolista kiinnostustani oikeudenmukaista yhteiskuntaa kohtaan.

Harrastan luottamustoimien ohella mm. lukemista, nikkarointia, autoja, elokuvia ja järjestötoimintaa.

LUE LISÄÄ MINUSTA: www.liuha.fi

Luottamustoimia tällä hetkellä:
Sairaanhoitopiirin (Tampereen yliopistollinen sairaala Tays) hallituksen jäsen 2013 alkaen. Pirkanmaan hyvinvointialuevalmistelun poliittisen seurantaryhmän jäsen. Pirkanmaan terveyden edistämisen neuvottelukunnan jäsen. Lempäälän sivistyslautakunnan jäsen ja 1. varavaltuutettu. Pirkanmaan Keskustan puheenjohtaja.
Aikaisempia mm:
PSHP:n valtuuston lempääläinen jäsen 2004-2017. Fimlab Laboratoriot Oy:n hallituksen jäsen perustamisesta vuoteen 2013 asti.

Vaaliteemat

Yhdellä yhteydenotolla oikea-aikaista apua ja tukea

Vaaleissa on pohjimmiltaan kyse siitä, että aluevaltuusto linjaa pääseekö oma äiti jatkossa sujuvasti lääkäriin sairastuessaan tai vaari palveluasumiseen, kun kotona ei enää turvallisesti pärjää. Oikein toimiessaan se voi vahvistaa myös esimerkiksi perheiden ja omaishoitajien jaksamisen tukea sekä erityisen tuen palveluja mm. neurokirjon ongelmiin. Tärkeintä on, että apua saa sujuvasti, nopeasti ja läheltä olipa kyseessä terveys- tai sosiaalipalvelu. Pelastuspalvelut sekä ambulanssin hätäapu on oltava kaikkien Pirkanmaalla asuvien saatavilla.

Sujuvat hoitoketjut ja ihmisen näkeminen kokonaisuutena ovat avain kustannustehokkaaseen palveluun. Meillä ei ole varaa hoitaa huipputasolla järein panostuksin akuuttia oiretta yhä uudelleen ja samalla jättää juurisyyt ennalleen esimerkiksi päihteiden tai mielenterveysongelmien osalta. Ihmisten toimivat hoitopolut tarvitaan perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon. Korkealaatuisen hoidon jatkuminen on turvattava TAYS:n sekä Sydänsairaalan ja Coxa:n palveluissa.

Jokaiseen kuntaan vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema

Lähipalveluja ovat muun muassa perusterveydenhuollon lääkäri- ja sairaanhoitajavastaanotot, ikäihmisten asumis- ja kotihoitopalvelut, neuvola-, mielenterveys ja päihdehoitopalvelut, oppilas- ja opiskelijahuolto sekä sosiaalipalvelut. Nämä palvelut tulee löytyä tulevaisuudessa joka kunnasta. Palveluja voidaan toteuttaa monella tavalla. Lähtökohtana on kuitenkin se, että asiakaskohtaamisia ei voi kokonaan korvata etäpalveluilla. Palveluiden esteettömyyttä tulisi parantaa, ja digitaalisia ja liikkuvia sote-palveluita tulee aktiivisesti kehittää asiakaslähtöisesti.

Tukea, turvaa ja hoivaa lapsista ikäihmisiin

Hyvän hoidon ohella tarvitaan tukea, turvaa ja hoivaa lapsista perheisiin ja ikäihmisiin. Ikäihmisten kotona asumisen ja jaksamisen sekä omaishoidon tukeminen on inhimillisesti oikein ja taloudellisesti järkevää. Niille, jotka eivät voi asua kotona, on turvattava palveluasuminen ja hoivapalvelujen saatavuus.

Sosiaali- ja terveyspalvelut koskettavat käytännössä jokaista itsen tai läheisten kautta. Näissä vaaleissa otetaan kantaan siihen, miten palvelut järjestetään ja kuka arvovalinnat niiden sisällöstä tekee. Esimerkiksi hoivapalvelujen kilpailutus tai -tuotannon hyvä arki ja inhimillisen kohtelu ei voi perustua vain yksittäisen johtajaviranhaltijan arvovalintoihin.