Keskustan piiri rakentaa tervettä Suomea

Keskustan piiri rakentaa tervettä Suomea monessakin mielessä.
Tuemme aitoa kaksikielisyyttä. Puolustamme ruotsinkielistä vähemmistöä suomenkielisten ylivallalta. Suomenkielisen vähemmistön oikeuksia turvaamme niillä alueilla, joilla ruotsinkieliset ovat enemmistönä. Työskentelemme myös saamenkielisen vähemmistön olojen parantamiseksi kautta maan.
Vaikka puolustamme ruotsin kielen asemaa, emme kannata nykyisenlaista pakollista ruotsin kielen opetusta. Toisen kotimaisen kielen pakollinen opiskeleminen tulisi rajata vain kaksikielisille alueille. Muualla maassa on ruotsin kielen asemaa aktiivisesti edistettävä muilla tavoin.

Rakennamme tervettä Suomea, jonka perustana on ihmisyysaate.

Rakennamme tervettä Suomea, jonka perustana on ihmisyysaate. Korostamme henkisiä ja yhteisöllisiä arvoja yhteiskunnan kehittämisen perustana. Edistämme maamme kehittämistä tasa-arvoiseksi, hajautetuksi ja luonnonmukaiseksi sivistysyhteiskunnaksi.
Yhteiskunnan tulee olla alueellisesti hajautettu. Vastustamme työpaikkojen ja väestön keskittämistä suuriin kaupunkeihin ja huolehdimme maaseudun ja maakuntien elinvoimasta. Hallinnonkin tulee olla hajautettua: päätökset tulee tehdä mahdollisimman lähellä ihmisiä. Talouselämän terve perusta on pienissä perheyrityksissä ja kansanvaltaisessa osuustoiminnassa.

Puolustamme Suomen itsenäisyyttä ja puolueettomuutta. Edistämme pohjoismaista yhteistyötä.

Piirimme perustettiin alun perin nimellä ”Keskustan ruotsinkielinen piiri”. Nykyinen nimi tuo esiin toimintamme aitoa kaksikielisyyttä. Tilaa on kaikille kielellisille vähemmistöille.

Keskustan piiriin toivotamme tervetulleiksi kaikki ne, jotka hyväksyvät arvomme ja tavoitteemme.

Piiriin voi liittyä jäsenosastojen kautta, kannatusjäseneksi myös suoraan. Piirin kannatusjäseniksi voivat liittyä myös Keskustan jäsenjärjestöt.

EtusivuPolitiikka ja toiminta