Tervetuloa!

Keskustan kaksikielisen piirin (Centerns distrikt – Keskustan piiri rf) toimialueena on koko Suomi.

Kaksikielisen piirin jäsenjärjestöinä ovat Keskustan kaksikieliset paikallisyhdistykset. Niiden kautta jäsenet osallistuvat myös oman alueensa Keskustan piirijärjestön toimintaan.

Kaksikielinen piiri tukee aitoa kaksikielisyyttä. Puolustamme ruotsinkielistä vähemmistöä suomenkielisten ylivallalta. Suomenkielisen vähemmistön oikeuksia turvaamme niillä alueilla, joilla ruotsinkieliset ovat enemmistönä. Työskentelemme myös saamenkielisen vähemmistön olojen parantamiseksi kautta maan.

Piiri

Toiminta-alueenamme on koko Suomi.

pmvayrynen@gmail.com

Centerns distrikt – Keskustan piiri rf

Kaksikielisen piirin kannatusjäseniksi voivat liittyä muut rekisteröidyt yhdistykset, joiden jäsenet ovat Suomen kansalaisia ja jotka hyväksyvät Keskustan periaatteet. Kannatusjäseneksi voivat liittyä myös yksittäiset Suomen kansalaiset.

Piirimme kautta tarjoutuu mahdollisuus vaikuttaa Suomen, Euroopan ja koko ihmiskunnan tulevaisuuteen. Toimintamme perustuu alkiolaiseen ihmisyysaatteeseen. Toimimme köyhyyden poistamiseksi ja ympäristöllisesti, taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kestävän kehityksen edistämiseen Suomessa ja kaikkialla maailmassa.

Kaksikielinen piiri toimii hyvässä yhteistyössä puolueen ja kaikkien sen jäsenjärjestöjen kanssa.

Etusivu