Siirry sisältöön

Huhtikuussa 2016 EU:ssa hyväksyttiin asetus, joka koskee kaikkea henkilötietojen käsittelyä jäsenvaltioissa. Uusi tietosuoja-asetus astui voimaan 25. toukokuuta 2018. Henkilötietojen käsittelyä koskeva uusi tietosuojalaki tuli voimaan 1.1.2019. Lailla täydennetään EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki tuo

  • lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä henkilötietojen käsittelyyn,
  • rekisteröidylle (henkilö) enemmän oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä,
  • henkilörekisterinpitäjälle uusia velvoitteita sekä
  • EU:lle vahvan, yhtenäisen ja kattavan tietosuojan.

Tietosuoja-asetuksessa määritellään kansalaisen oikeudet liittyen henkilötietojen käsittelyyn. Asetuksen myötä jokaisella EU-kansalaisella on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, saada tieto siitä miten henkilötiedot on kerätty sekä miten niitä käsitellään ja kenelle niitä annetaan. Lisäksi kansalaisella on oikeus oikaista mahdolliset väärät tiedot sekä poistaa tietonsa rekisteristä. Vastaavasti asetuksessa säädetään rekisterinpitäjille velvollisuus toimia siten, että edellä esitetyt oikeudet toteutuvat.

Tietosuojan ja tietoturvan totettaminen Keskustassa

Tietosuojakartoitus

Tietosuojakartoituksessa käytiin läpi Keskustan yhteiset järjestelmät ja luodaan sisäiset tietosuojaohjeet. Tietosuojakartoitus on jatkuva prosessi jossa tiedot päivitetään järjestelmä- ja prosessimuutoksissa.

Tietosuojakartoitus on tehty yhteistyössä tietosuoja-asiantuntajorganisaation kanssa. Tietosuojakartoituksen tuotoksena luotiin dokumentti, jossa kuvataan Suomen Keskustan ja Keskustan piirijärjestöjen käytössä olevat järjestelmät, joissa käsitellään henkilötietoja. Dokumentissa on listattu kaikki järjestelmät, mitä henkilötietoja järjestelmä sisältää, järjestelmien käyttäjät sekä mihin henkilötietoja käytetään. Dokumentti on osa Keskustan sisäistä tietoturvaohjetta, jonka tarkoitus on opastaa henkilökunta tietoturvalliseen toimintatapaan. Jokainen Keskustan toimihenkilö on myös allekirjoittanut vaitiolo ja käyttäjäsitoumuksen.

Käytännön esimerkkejä Keskustan jäsenelle

  • Sinulla on oikeus pyytää jäsenrekisteriin (Puoluetoiminnan rekisteri) tallennetut omat tiedot
  • Sinulla on oikeus pyytää tallennettujen jäsentietojen muuttamista ja poistamista

Tietoturva

Lue Kyberturvallisuuskeskuksen kyberhygieniaoppaasta kuinka pitää huolta kyberturvallisuudesta.

Lue Facebookin tietoturvaopas poliitikoille ja puolueille.

EtusivuTietosuoja