Siirry sisältöön

Visiomme Keskustasta vuonna 2030

Keskustassa toimitaan sivistyksen pohjalta ja sen puolesta. Olemme yhteistyön ja vahvan yhteishengen joukkue.

Keskusta tunnistetaan selkeästä ja rakentavasta linjastaan. Vahvistamme ihmisten uskoa tulevaisuuteen. Puolue on aatetta ja asiaa, mutta yhtä paljon tunnetta ja tunnelmaa.

Keskustalainen politiikka perustuu arvoihin, tietoon ja kokemukseen. Rakennamme hyväksi koetun pohjalle. Samalla uudistamme, kokeilemme ja uimme tarvittaessa vastavirtaan.

Puhumme asioista, jotka ovat totta ihmisten elämässä. Meidät tunnetaan kotien ja kotiseutujen, osaamisen, työn ja yrittäjyyden, hyvinvoinnin, kotimaisen ruuan ja vihreän talouden puolueena.

Keskusta on puolue, jossa parhaiten yhdistyy isänmaallisuus ja kansainvälisyys. Puolustamme suomalaisuutta, vahvistamme ihmisoikeuksia ja teemme työtä kansanvallan puolesta tavalla, joka ei vedä keinotekoisia rajaviivoja ihmisten ja kansojen väille.

Keskusta on Suomen innostavin kohtaamis- ja vaikuttamispaikka. Puhumme asiat halki ja kuuntelemme toisiamme. Olemme vaikutuskanava myös heille, joiden ääni ei muutoin yhteiskunnassa kuulu.

Keskustan järjestötoiminta on uudistunut. Tieto kulkee puolueen sisällä monisuuntaisesti ja tehokkaasti. Kaikki jäsenet ovat puolueen viestijöitä.

Keskusta on Suomen suurin puolue. Se on entistä enemmän myös nuorten valinta.

 

Katso miten voit vaikuttaa ›

Visiomme Suomesta vuonna 2030

Suomi on maa, jossa voi yhä nukkua yönsä rauhassa ja jossa toivo on aina pelkoa suurempi. Olemme maailman vakain ja turvallisin maa. Suomi on varautunut hyvin poikkeusoloihin ja huoltovarmuutemme toimii.

Hyvinvointiyhteiskunnassamme kaikki kokevat itsensä arvokkaiksi ja osallistuvat isänmaan rakentamiseen voimavarojensa mukaan.

Luottamus ja yhteistyö ovat yhteiskunnan kantavia pilareita. Keskinäinen arvostus ja hyvät tavat ovat syrjäyttäneet vastakkainasettelun. Suomi on maa, jossa saa myös epäonnistua ja olla keskeneräinen.

Suomi on tasa-arvoisen koulutuksen kärkimaa. Yhteiskunta ja lähiyhteisöt tukevat ihmisen elinikäistä oppimista ja kasvua kansalaisena.

Perheet luottavat tulevaisuuteen ja niiden toiveet lapsiluvusta voivat toteutua. Työelämä joustaa ja perheiden moninaisuutta arvostetaan. Yhden hengen perhe on aivan yhtä arvokas kuin muut.

Hyvinvointi- ja terveyserot ovat kaventuneet. Jokainen nuori löytää tien hyvään elämään koulutuksen, harrastusten ja työn kautta. Ihmisillä on riittävä toimeentulo eri elämäntilanteissa. Elämänkokemus ja hiljainen tieto on nostettu kunniaan. Ikäihmiset saavat toimintakykynsä mukaista hoivaa, hoitoa ja muita palveluja.

Suomen menestys kasvaa paikallisista vahvuuksista. Palvelut toimivat koko maassa. Digitalisoitunut tietoyhteiskunta on rakentunut ihmisten ja yritysten tarpeista. Suomalaiset asuvat, yrittävät ja tekevät työtä monipaikkaisesti.

Suomi on maa, johon kannattaa investoida ja tulla töihin. Valtion ja kuntien kassat ovat kunnossa. Eläke- ja muut etuusjärjestelmät ovat kestävällä pohjalla ja eri ikäluokille oikeudenmukaisia.

Suomi on päässyt hiilineutraaliuden kynnykselle sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisin keinoin. Maamme on uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön, kiertotalouden ja puhtaiden ratkaisujen edelläkävijä. Suomalaiset luonnonvarat ja ruoka ovat tarjonneet ratkaisun ilmastonmuutokseen.

Suomi on kokoaan suurempi toimija ja aktiivinen ratkaisujen esittäjä EU:ssa ja kansainvälisillä areenoilla. Suomi tunnetaan maana, joka tinkimättömästi puolustaa ihmisoikeuksia, rauhaa, oikeusvaltioperiaatetta ja kestävää kehitystä.

Keskustan arvot

Tienviitta

Vastuullisuus ja vapaus

piirosikoni Kahvikuppi. Kysymys

Yhteisöllisyys ja välittäminen

Kompassi

Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus

Sivistys

Ylisukupolvisuus ja kohtuullisuus

Kerrostalo ja puu

Kestävä luontosuhde

Puut

Paikallisuus

EtusivuPolitiikkammeKeskustan tehtävä ja arvot