Aloitteet voivat johtaa Keskustan poliittisten linjausten ja tavoitteiden uudistamiseen tai tarkentamiseen. Ne voivat myös auttaa uudistamaan Keskustan sisäistä toimintaa.

Jäsenyhdistyksiä ovat mm. Keskustan paikallisyhdistykset, kunnallisjärjestöt ja piirijärjestöt sekä keskustanaisten, -nuorten ja -opiskelijoiden yhdistykset. Yksittäisillä puolueen jäsenillä ei ole aloitteenteko-oikeutta.

Aloitteita voi tehdä joka toinen vuosi sääntömääräisesti kokoontuvalle puoluekokoukselle tai niiden välillä puoluehallitukselle.

 

Jätä aloite

Keskustan sääntöjen mukaan puoluekokouksessa käsitellään aloitteet, jotka puolueen jäsenyhdistykset ovat kirjallisesti esittäneet viimeistään kolme kuukautta ennen puoluekokousta. 

Puoluehallitukselle voi Keskustan jäsenjärjestö tehdä aloitteita milloin vain ilman aikarajoitusta. Puoluehallituksen vastaukset toimitetaan aloitteen tekijälle sen jälkeen kun puoluehallitus on vastauksestaan päättänyt. Aloitteet voi toimittaa osoitteeseen ilkka.miettinen@keskusta.fi. Ennen aloitteen jättämistä muista lukea hyvän aloitteen vinkit. Näin helpotat sen käsittelyä ja läpimenoa.

Aloitteet Lappeenrannan puoluekokoukselle

Aloitteet on toimitettava sähköisellä lomakkeella puoluetoimistoon viimeistään 10.3.2022. Lue aiheesta lisää alta.
Lomake on osoitteessa  https://bit.ly/puoluekokousaloitteet2022

 

 

Puoluekokousaloitteet jätettävä viimeistään 10.3.2022

Keskustan sääntöjen mukaan ”Varsinaisessa puoluekokouksessa käsitellään aloitteet, jotka puolueen jäsenyhdistykset ovat viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaista puoluekokousta puoluehallitukselle kirjallisesti esittäneet tai jotka varsinainen puoluekokous päättää ottaa käsiteltäväksi, ottaen huomioon kokouskutsusta annetut säännökset ja määräykset.”

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Lappeenrannan puoluekokoukselle lähetettävien aloitteiden pitää olla perillä viimeistään 10.3.2022 klo 23:59. Aivan viime minuuteille tai edes tunneille ei kannata aloitteiden lähettämistä jättää. Myöhästyneitä aloitteita ei oteta puoluekokouksen käsiteltäväksi vaan niihin vastaa myöhemmin puoluehallitus.

Yksittäiset henkilöjäsenet eivät voi siis tehdä puoluekokousaloitteita, vain puolueen jäsenyhdistykset. Aloite pitää käsitellä yhdistyksen yleisessä tai vähintään hallituksen kokouksessa, jossa tehdään päätös aloitteen lähettämisestä puoluekokoukselle.

Aloitteiden valtavan käsittelytyön helpottamiseksi ne on toimitettava sähköisellä lomakkeella puoluetoimistoon, tästä lomakkeeseen.  Linkin takaa saat myös tarkempaa ohjeistusta aloitteiden tekemiseen ja lähettämiseen.

Aloitteen lähettäminen em. sähköisen lomakkeen kautta riittää. ”Systeemi” lähettää kiitos/kuittausviestin, kun se on ottanut aloitteen vastaan. Pöytäkirjan otteita tms. dokumentteja ei siis tarvitse aloitteista puoluetoimistoon erikseen lähettää.

 

Millainen on hyvä aloite?

Aloitteella tulee olla sisältöä kuvaava otsikko.

Aloitteen ytimen muodostaa siihen sisältyvä esitys jonkun poliittisen kysymyksen tai puolueen omaan toimintaan liittyvän asian päättämiseksi, korjaamiseksi tai edistämiseksi. Lisäksi aloitteet voivat sisältää tiiviit perustelut tai taustatiedot esitykselle.

Saapuneet aloitteet ryhmitellään aihepiireittäin ja lähetetään puolueen työryhmien ja muiden elinten valmisteltaviksi. Siksi on tärkeää, että jokainen aloite sisältää vain yhden politiikan lohkon tai aihepiirin asioita. Esimerkiksi ulko- ja turvallisuuspoliittista esitystä ja kulttuuriasioita ei kannata ”ahtaa” samaan aloitteeseen, vaan tällaisissa tapauksissa on syytä tehdä kaksi erillistä aloitetta.

Aloitteiden tekninen käsittely ja luokittelu on aikaa vievää työtä. Siksi puoluluehallitukselle osoitetut aloitteet toivotaan lähetettävän helposti käsiteltävässä muodossa: joko sähköpostiviestin tekstikentässä tai erillisessä word-liitteessä. Pdf-muodossa olevat aloitteet teettävät meillä lisätyötä, joten niitä tulee välttää. Puoluekokousaloitteita varten on oma sähköinen lomakkeensa.

Lisätietoja antaa

Helena Pakarinen

Helena Pakarinen

Poliittinen asiantuntija
Ilkka Miettinen

Ilkka Miettinen

Poliittinen asiantuntija

Syvenny näihin