Skip to content

Aloitteet voivat johtaa Keskustan poliittisten linjausten ja tavoitteiden uudistamiseen tai tarkentamiseen. Ne voivat myös auttaa uudistamaan Keskustan sisäistä toimintaa.

Jäsenyhdistyksiä ovat mm. Keskustan paikallisyhdistykset, kunnallisjärjestöt ja piirijärjestöt sekä keskustanaisten, -nuorten ja -opiskelijoiden yhdistykset. Yksittäisillä puolueen jäsenillä ei ole aloitteenteko-oikeutta.

Aloitteita voi tehdä joka toinen vuosi sääntömääräisesti kokoontuvalle puoluekokoukselle tai niiden välillä puoluehallitukselle.

Lappeenrannan puoluekoukselle tulleet aloitteet vastauksineen

Jätä aloite

Keskustan sääntöjen mukaan puoluekokouksessa käsitellään aloitteet, jotka puolueen jäsenyhdistykset ovat kirjallisesti esittäneet viimeistään kolme kuukautta ennen puoluekokousta. 

Puoluehallitukselle voi Keskustan jäsenjärjestö tehdä aloitteita milloin vain ilman aikarajoitusta. Puoluehallituksen vastaukset toimitetaan aloitteen tekijälle sen jälkeen kun puoluehallitus on vastauksestaan päättänyt. Aloitteet voi toimittaa osoitteeseen ilkka.miettinen@keskusta.fi. Ennen aloitteen jättämistä muista lukea hyvän aloitteen vinkit. Näin helpotat sen käsittelyä ja läpimenoa.

Millainen on hyvä aloite?

Aloitteella tulee olla sisältöä kuvaava otsikko.

Aloitteen ytimen muodostaa siihen sisältyvä esitys jonkun poliittisen kysymyksen tai puolueen omaan toimintaan liittyvän asian päättämiseksi, korjaamiseksi tai edistämiseksi. Lisäksi aloitteet voivat sisältää tiiviit perustelut tai taustatiedot esitykselle.

Saapuneet aloitteet ryhmitellään aihepiireittäin ja lähetetään puolueen työryhmien ja muiden elinten valmisteltaviksi. Siksi on tärkeää, että jokainen aloite sisältää vain yhden politiikan lohkon tai aihepiirin asioita. Esimerkiksi ulko- ja turvallisuuspoliittista esitystä ja kulttuuriasioita ei kannata ”ahtaa” samaan aloitteeseen, vaan tällaisissa tapauksissa on syytä tehdä kaksi erillistä aloitetta.

Aloitteiden tekninen käsittely ja luokittelu on aikaa vievää työtä. Siksi puoluluehallitukselle osoitetut aloitteet toivotaan lähetettävän helposti käsiteltävässä muodossa: joko sähköpostiviestin tekstikentässä tai erillisessä word-liitteessä. Pdf-muodossa olevat aloitteet teettävät meillä lisätyötä, joten niitä tulee välttää. Puoluekokousaloitteita varten on oma sähköinen lomakkeensa.

Lisätietoja antaa

Helena Pakarinen

Helena Pakarinen

Poliittinen asiantuntija
Ilkka Miettinen

Ilkka Miettinen

Poliittinen asiantuntija

Syvenny näihin