Siirry sisältöön

 Puoluekokousaloitteet

Keskustan sääntöjen mukaan puoluekokouksessa käsitellään aloitteet, jotka puolueen jäsenyhdistykset ovat kirjallisesti esittäneet viimeistään kolme kuukautta ennen puoluekokousta.

Jyväskylän puoluekokouksessa  käsitellyt aloitteet 

Myöhässä lähetettyjä aloitteita ei oteta puoluekokouksen käsittelyyn, vaan niihin vastaa puoluehallitus.

Vastausesitykset aloitteisiin julkaistaan puoluekokousasiakirjassa 2-3 viikkoa ennen niistä päättävää puoluekokousta. Puoluekokouksen päättämät vastaukset aloitteisiin julkaistaan Keskustan nettisivuilla puoluekokouksen jälkeisellä viikolla.

Voit tutustua aiempiin puoluekokousaloitteisiin ja puoluekokouksen niihin antamiin vastauksiin. 

Aloitteet puoluehallitukselle

Puoluehallitukselle voi tehdä aloitteita milloin vain, ilman aikarajoituksia. Nämä aloitteet tulee lähettää helposti käsiteltävässä muodossa: joko sähköpostiviestin tekstikentässä tai erillisessä word-liitteessä.  Älä siis lähetä aloitteita esimerkiksi kuva- tai pdf-liitteenä. Puoluehallitukselle tarkoitetut aloitteet lähetetään sähköpostilla osoitteeseen ilkka.miettinen@keskusta.fi

Puoluehallituksen vastaukset toimitetaan aloitteen tekijälle sen jälkeen, kun puoluehallitus on aloitevastauksestaan päättänyt.

Millainen on hyvä aloite?

Aloitteella tulee olla sen sisältöä kuvaava otsikko ja siinä yhteydessä tulee ilmetä myös aloitteen tekevän keskustayhdistyksen nimi.

Esimerkki: Lapin Keskustanuoret: Jokaiselle syntyvälle suomalaiselle eläkesäästötili

Aloitteen ytimen muodostaa siihen sisältyvä esitys jonkun poliittisen kysymyksen tai puolueen omaan toimintaan liittyvän asian päättämiseksi, korjaamiseksi tai edistämiseksi. Lisäksi aloitteet voivat sisältää tiiviit perustelut tai taustatiedot esitykselle. Erillisiä liitteitä ei voi aloitteisiin sisällyttää.

Saapuneet aloitteet ryhmitellään aihepiireittäin ja lähetetään puolueen työryhmien ja asiantuntijoiden valmisteltaviksi. Siksi on tärkeää, että jokainen aloite sisältää vain yhden politiikan lohkon tai aihepiirin asioita. Esimerkiksi ulko- ja turvallisuuspoliittista esitystä ja kulttuuriasioita ei kannata ”ahtaa” samaan aloitteeseen, vaan tällaisissa tapauksissa on syytä tehdä kaksi erillistä aloitetta.

Aloitteiden tekninen käsittely, luokittelu, vastausesitysten valmistelu ja niiden käsittely on aikaa ja henkilöresursseja vaativaa työtä. Siksi on toivottavaa, että etenkin puoluekokousaloitteet toimitetaan sähköisellä lomakkeella mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty keskustayhdistyksen kokouksessa.

Aloitteidenkin osalta pätee vanha viisaus: laatu korvaa usein määrän.

Lisätietoja antaa

Ilkka Miettinen

Ilkka Miettinen

Poliittinen asiantuntija

Vastuualueina mm.:

  • ohjelmatyö
  • työryhmäkoordinaatio
  • poliittinen valmistelu
  • tutkimustoiminta
  • puolueelle tulevat kyselyt, aloitteet ja lausuntopyynnöt

 

Syvenny näihin