Siirry sisältöön

Puoluekokous

Puolueen ylintä päätösvaltaa käyttää puoluekokous, joka käsittelee suuret periaatekysymykset.

Varsinainen puoluekokous valitsee puolueen puheenjoh­tajan, kolme (3) puolueen varapuheenjohtajaa, puoluesihteerin sekä puoluevaltuuston seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

Puoluevaltuusto

Puoluekokousten välillä Keskustassa ylintä päätösvaltaa käyttää puoluevaltuusto. 

Puoluevaltuusto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja loppusyksyllä. Lisäksi voidaan pitää tarpeen niin ylimääräisiä kokouksia.

Puoluevaltuusto päättää muun muassa puolueen toimintasuunnitelmasta ja -kertomuksesta, vahvistaa seuraavan vuoden talousarvion sekä hyväksyy edeltävän vuoden tilit. Puoluevaltuusto myös valitsee Keskustan puoluehallituksen ja päättää yhdessä Keskustan eduskuntaryhmän kanssa osallistumisesta hallitusvastuuseen.

Puoluevaltuustoon kuuluu 135 jäsentä, jotka edustavat maan eri alueita (Keskustan piirejä) sekä puolueen sisarjärjestöjä (keskustanaiset, -nuoret ja -opiskelijat). Lisäksi Keskustan eduskuntaryhmällä, Keskustan lehtimiehillä ja keskustalaisilla europarlamentaarikoilla on edustuksensa puoluevaltuustossa. Myös Keskustan puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja puoluesihteeri ovat puoluevaltuuston jäseniä.

Puoluehallitus

Puoluehallitus johtaa puolueen yleistä toimintaa ja valitsee keskuu­destaan työvaliokunnan.

Puoluehallituksen muodostavat puolueen puheenjohtaja, kolme (3) vara­puheenjohtajaa, puoluesihteeri ja kolmekymmentäyksi (31) muuta jäsentä ja varajäsentä.

Puoluehallituksen työvaliokunta

Työvaliokunta valmistelee puoluehallitukselle tehtävät ehdotuk­set ja seuraa puolue‑elinten päätösten toteutumista eduskunnassa, maan hal­lituksessa ja puolueen omassa toiminnassa. Puoluehallitus voi myös siirtää asioita työvaliokunnan tehtäväksi.

Työvaliokunnan muodostavat puolueen puheenjohtaja, varapuheen­johtajat, puoluesihteeri, puolueen eduskuntaryhmästä puoluehallitukseen valittu jäsen, Euroopan parlamentissa toimivasta Keskustan valtuuskunnasta puoluehallitukseen valittu jäsen sekä kolme (3) muuta hallituk­sen keskuu­destaan valitsemaa jäsentä.

EtusivuMeistäPäätöksentekoelimet