Siirry sisältöön

Keskustalaisen liikkeen keskusarkisto on avoinna kaikille!

Keskustan ja maaseudun arkiston palvelut on tarkoitettu kaikille maalaisliittolais-keskustalaisesta liikkeestä ja sen historiasta kiinnostuneille. Tutkijapalvelu on käyttäjille maksutonta, mutta aineiston kopioista ja kaukolainoista joudutaan perimään asiakkaalta palveluhinnaston mukainen korvaus.

Aineistojen käyttäjät sitoutuvat noudattamaan hyvää tieteellistä ammatti- ja tutkimusetiikkaa. Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän käytä tutkimusta tai muuta tarkoitusta varten nähtäväksi saamiaan asiakirjoja tai aineistoja tutkimuskohteena olevien järjestöjen, henkilöiden tai heidän läheistensä vahingoksi, halventamiseksi eikä muiden etujen loukkaamiseksi.

Asiakirjallisten tietojen käsittelyssä tulee noudattaa voimassaolevaa henkilötietolakia, tietosuojalakia ja käytetyn arkiston käyttöehtoja. Samalla käyttäjä sitoutuu noudattamaan tekijänoikeuslakia sekä Keskustan ja maaseudun arkiston tutkijasalietikettiä.

Maksuttomat palvelut

Tutkijapalvelu

Arkisto antaa tietoa asiakirjoistaan ja muusta arkistomateriaalistaan, luovuttaa niitä asiakkaidensa käyttöön arkiston tutkijainhuoneeseen sekä neuvoo asiakirjalähteiden käytössä. Joidenkin KMA:ssa säilytettävien arkistojen käyttöön täytyy saada arkistonmuodostajan tai -luovuttajan lupa erillisellä kirjallisella tai suullisella anomuksella. Tutkimusluvat haetaan KMA:n henkilökunnan kautta.

Muu tietopalvelu

Arkisto vastaa ja etsii tietoa yksittäisiin keskustalaisia järjestöjä tai yksityishenkilöitä koskeviin kysymyksiin, mikäli ne eivät vie kohtuuttomasti arkiston henkilökunnan työaikaa.

Asiakirjahallintoa ja arkistonhoitoa koskeva neuvonta

KMA antaa neuvoja järjestöille, yhdistyksille ja yksityisille henkilöille heidän omien asiakirjojensa ja muiden aineistojensa asiakirjahallintoa ja arkistonhoitoa koskevissa ongelmissa.

Yksityisten Keskusarkistojen ohjeet sähköiseen tiedonhallintaan ja arkistointiin

Sähköisen tiedonhallinnan ja arkistoinnin ohjeet yksityisaineistolle

Tiivistelmä: Näin hoidat sähköistä arkistoa

 

Arkistoaineistojen vastaanotto ja säilytys

KMA kerää, vastaanottaa, järjestää, luetteloi sekä säilyttää tiloissaan niitä arkistoja, joita keskustalaiset tai niitä lähellä olevat yhteisöt, järjestöt ja yksityishenkilöt arkistoon luovuttavat. Arkisto ottaa vastaan myös sähköisiä aineistoja.

Arkistokoteloita pöydällä.

Arkistoaineistojen käyttö ja käyttöluvat

Tutkijoiden ja muiden tiedon tarvitsijoiden vapaasti käytettävissä ovat mm. julkisten puoluekokousten ja puoluevaltuuston (ent. puoluevaltuuskunta) pöytäkirjat ja muu 25 vuotta vanhempi arkistoaineisto.

25 vuotta ja sitä nuoremmat esim. puoluehallituksen ja puoluehallituksen työvaliokunnan pöytäkirjat voidaan antaa tutkijoiden käyttöön puoluesihteerin luvalla ja perustellusta hakemuksesta.

Eduskuntaryhmän 25 vuotta ja sitä nuorempiin pöytäkirjojen tutkimiseen tarvitaan eduskuntaryhmän lupa.

Arkistoaineistojen käyttölupia haetaan Keskustan ja maaseudun arkiston johtajan (tai sijaisen) kautta.

Muihin arkistoon luovutettujen järjestöjen, yhdistysten ja yksityishenkilöiden asiakirjojen, aineistojen ja haastattelujen osalta noudatetaan asianomaisten kanssa sovittuja käyttöehtoja.

Arkiston valokuvia, julisteita yms. aineistoa julkaisuissa käytettäessä on mainittava aineiston säilytyspaikka.

Maksulliset palvelut

Valokopiot

Arkisto veloittaa palvelumaksuhinnaston mukaisesti tutkijoita heidän tarvitsemistaan valokopioista.

Skannatut kuvat ja aineistot

Arkisto ei veloita yksittäisistä valokuvien tai asiakirjojen skannauksista erillistä maksua, mutta mikäli aineistoja on paljon sovitaan skannauksista ja sähköisten aineistojen lähettämisestä erillinen korvaus.

Kaukolainojen ja muun materiaalin lähettäminen postitse

Arkisto veloittaa asiakkaaltaan posti- ja/tai toimitusmaksun mikrofilmien, mikrokorttien ja asiakirjojen kaukolainoista sekä valokopioiden tai muun materiaalin lähettämisestä asiakkaalle. Asiakirjat lainataan ensisijaisesti mikrofilmeinä ja/tai mikrokortteina ja vain poikkeustapauksissa (esimerkiksi arkistonluovuttajan itsensä käyttöön) alkuperäiskappaleina. Kaukolainapyyntö tulee toimittaa KMA:oon kirjallisesti paikallisen maakunta-arkiston, yliopiston kirjaston tai muun tutkimuslaitoksen/kirjaston kaukolainapalvelun kautta.

Selvitykset ja tiedonhaku

Mikäli asiakkaan toimeksianto vaatii arkiston henkilökunnalta laajoja etsiskelyjä tai se vie paljon aikaa, veloitetaan työstä erikseen sovittava korvaus.

Koulutustoiminta

KMA järjestää erikseen ”räätälöityä” arkistokoulutusta taustayhteisöilleen ja muille järjestöille. Kuluista sovitaan asiakkaan kanssa erikseen.


Arkistoaineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin ja julkisiin esityksiin

Arkisto veloittaa palveluhinnaston mukaisen maksun arkistoaineistonsa (elokuvat, valokuvat, julisteet, esitteet jne.) kaupallisesta käytöstä tai julkisesta esittämisestä, mikäli arkistolla tai sen taustayhteisöllä on tekijänoikeudet ko. aineistoon tai valtuudet käyttöluvan myöntämiseen.