Jonna Haavisto, Karvia

Koulutukseltani olen nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, sosionomi (amk) ja kulttuurituottaja (yamk).
Julkisesta viranhoidosta minulla on yli 20 vuoden kokemus sekä kunnallistason luottamustoimista lautakuntatyöskentelystä kokemusta rivijäsenenä, varapuheenjohtajana sekä puheenjohtajana toimimisesta. Olen tehnyt kunnallispolitiikkaa hyvinvoinnin ja vapaa-ajan saralla usean vuoden ajan.
Keskustan riveissä olen ollut mukana pääasiassa Keskustanaisten toiminnassa, josta kokemusta löytyy puheenjohtajuudesta paikallis- ja piiritasolta. Olen toiminut myös jäsenenä Suomen Keskustanaisten hallituksessa.

Olen toiminut useissa eri järjestöissä erilaisissa rooleissa. Minulla on kokemusta EU-hankkeiden toteuttamisesta. Koulutan mielelläni myös esiintymistaidoissa ja kokoustekniikassa. Vahvuuteni ovat myös tietotekniset taidot, sosiaalinen media sekä valokuvaus. Tapahtumatuotanto on erittäin tuttua.

Koulutusalue: Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa, Satakunta

Teija Itkonen-Brilli, Iisalmi

Vuoden 1992 vaaleista alkaen olen ollut mukana Keskustassa ja kuntapolitiikassa mm kaupungin valtuusto (nyt 13.v ) ja hallitus, tekninen lautakunta (nyt 17.v), SOTE:n tarkastuslautakunta. Työkokemus: olen toiminut 20 vuotta päiväkodissa opettajana, vuodesta 2009 osatyökykyisten ja nuorten parissa, tällä hetkellä palvelupäällikkönä työvalmennussäätiössä. Olen vetänyt mm työnhakukoulutuksia ja ollut tuntiopena Ylä-Savon koulutuskuntayhtymässä kasvatus-, kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelualan opiskelijoille. Koulutustausta: lastentarhanopettaja, kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelun eat, työkykykoordinaattori.

Minulla on vankka kokemus erilaisesta järjestö- ja yhdistystoiminnasta paikallisella ja piiritasolla sekä ja valtakunnallisessa toiminnassa.

Koulutusteemojani ovat olleet mm. ryhmäytyminen, minäkäsitys ja persoonallisuus, sosiaaliset taidot ja omien vahvuuksien etsintä, stressi ja sen hallinta, kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet, työelämän pelisäännöt, vuorovaikutustaidot, rooliodotukset, sanaton viestintä, erilaiset valmennustyylit ja -menetelmät, etävalmennus.

Koulutusalue: koko Suomi

Maritta Mynttinen, Hirvensalmi

Terveystieteiden maisteri (terveyshallintotiede, hallinto-oikeus), terveydenhoitaja AMK, sairaanhoitaja AMK, kätilö. Opintoja yhteiskuntapolitiikasta ja johtamisesta. Lisäksi eri järjestöjen koulutuksia (muun muassa järjestötoiminta, ohjaaminen, kokoustekniikka, kirjanpito, tietotekniikka (Microsoft-ohjelmat), kuvankäsittely, Canva, Instagram, Facebook, Erätauko)

Olen kouluttanut pääsääntöisesti sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoita ja ammattilaisia ja ohjannut terveydenhuollon palvelujen käyttäjiä. Olen toiminut muun muassa Keskustan kunta- ja aluevaalikouluttajana. Erilaisten tapahtumien järjestämisestä olen hankkinut vuosien aikana kokemusta.

Keskustan toiminnassa yli 20 vuoden ajan paikallisyhdistyksessä, kunnallisjärjestössä ( sihteerinä 14v.), piirihallituksessa (varapj, jäsen), puoluevaltuuston jäsen. Keskustan Hyvinvoinnin ja terveysedistämisen työryhmän jäsen (2017-18) Suomen Keskustanaisten hallituksen jäsen, Etelä-Savon piirin pj. Vesaisten keskusliiton hallituksen jäsen (vv 17-19), piirin pj (vv 14-18). Kansanedustajaehdokas 2019, 2023 ja Europarlamenttiehdokas 2019.

Lisäksi toiminut muun muassa opiskelijayhdistyksessä, urheilu- ja kyläyhdistyksessä (sihteeri, hankehakemukset) ja tiehoitokunnassa (kirjanpito, laskutukset). Nuorena toiminut Vesaisten kerhonohjaajana ja 4H-toiminnassa mukana.

Koulutusalue: Etelä-Savo, Itä-Savo, Karjala, Keski-Suomi, Kymenlaakso, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Päijät-Häme, Uusimaa

Jaana Niemi, Heinola

Päijät-Hämeen Keskustanaisten toiminnanjohtaja ja Suomen Keskustanaisten Järjestösuunnittelija, Keskustan Heinolan kunnallisjärjestön puheenjohtaja ja Keskustan Päijät-Hämeen piirin piirihallituksen jäsen. Mukana kunnan ja seurakunnan luottamustoimissa sekä MTK Heinolassa. Innostunut ja kiinnostunut oppimaan koko ajan lisää ja jakamaan tietoa.

Tehnyt järjestökoulutusta, mm. johtokunnille ja hallituksille. Hallitsen järjestötyön ja Keskustan rakenteet ym. Olen kuntavaalien alla kouluttanut oman kunnan ehdokkaita ja ollut eduskuntavaaleissa ehdokkaan tukena. Teams, zoom, facebook-livet tullut tutuksi työn kautta. Olen tehnyt Canvalla kuvia someen, lehti-ilmoituksia ja vaalimainoksia

Koulutusalue: Päijät-Häme, voit kysyä myös koko Suomen alueelle

Heidi Nordman, Vihti

Sydämeni sykkii erityisesti järjestötyölle ja kampanjoinnille. Aktiivitoimijana olen ollut puolueessa pian 10 vuotta ja ehtinyt toimimaan monissa eri rooleissa aina paikallisyhdistyksistä piiritasolle. Toimin aiemmin myös Keskustanaisten Uudenmaan piirin toiminnanjohtajana. Tällä hetkellä olen kuntayhdistyksen puheenjohtaja. Joitain vuosia sitten olin mukana prosessissa, jossa paikallisyhdistykset kunnassamme lakkautettiin ja tilalle perustettiin aktiivisesti koko alueen toimijoita yhdistävä kuntayhdistys.

Vuodesta 2015 alkaen olen toiminut vaalipäällikkönä kaikissa vaaleissa joko yhdistyksien puolesta tai ehdokkaan henkilökohtaisena vaalipäällikkönä. Olen kirjoittanut vastuullisesta vaalikampanjoinnista mm. Hämeen ammattikorkeakoulun asiantuntija blogiin.

Siviilityössäni verkkovalmentajana koulutan mm. käyttämään erilaisia digitaalisia alustoja ja koulutukseltani olen hevosliiketalouden tradenomi.

Keskustan toimijoita olen kurssittanut, toteuttaen mm. Canva -koulutuksia. Kampanjointiin liittyvät teemakoulutukset, verkkoalustojen käyttö, sisällöntuotanto verkkoon ja järjestöväen koulutus mm. yhdistyksien sihteerien kouluttaminen järjestyy sovitusti niin etänä kuin paikan päälläkin.

Koulutusalue: Helsinki, Uusimaa, Etelä-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi

Jaakko Pelimanni, Tornio

Koulutus ja opinnot: Ylioppilas, opistoupseerin virkatutkinto, kasvatustieteen, yhteiskuntapolitiikan sekä työ- ja organisaatiopsykologian opintoja (JoY), opettajan pedagoginen pätevyys (Haaga-Helia AMK), Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (Lappia Ammattiopisto).

Koulutuksellista työhistoriaa: Oppiainevastaava, kurssinjohtaja ja opettaja Raja- ja Merivartiokoulu, kouluttaja EU:n Twinning- projekteissa sekä maapalveluiden, lentoyhtiöiden ja ulkomaanedustustojen kouluttaminen Aasiassa.

Keskusta: Vesaiset ja Keskustanuoret, sitten 35 vuotta virkamiehenä eikä mahdollisuutta poliittiseen toimintaan. 55- vuotiaana takaisin Keskustaan. Keskustan Tornion kunnallisjärjestön puheenjohtaja, Peräpohjolan piirihallituksen jäsen, Tornion varavaltuutettu, tarkastuslautakunnan jäsen ja lautamies.

Maaseutuyrittäjä (ravintola-, majoitus- ja ohjelmapalvelutoiminta).

Koulutusalue:
Lappi ja Peräpohjola, mutta myös koko Suomi käy alueena.

Kyösti Skippari, Kouvola

Olen koulutukseltani Agrologi ja Tradenomi (Yamk). Minulla on pitkä kokemus keskustan jäsenenä toimimisesta. olen ollut jäsenenä 1980 luvun alusta saakka.

Olen ollut kunnallispolitiikassa mukana erilaisissa tehtävissä. Kunnallisjärjestön johtokunnassa, kunnallisjärjestön puheenjohtajana, Piirihallituksessa, Paikallisyhdistyksen puheenjohtajana ja erilaisissa luottamustehtävissä. Olen tällä hetkellä myös Suomen Keskustan puoluevaltuuston jäsenenä Kymenlaakson edustajana kolmatta kaksivuotiskautta.

Uusin luottamustehtävä on Kouvolan seurakuntayhtymän valtuustossa sekä seurakunta neuvostossa varajäsenenä.

Olen myös mukana eri järjestöissä Lions-järjestössä, Kymenlaakson reserviläispiirin puheenjohtajana sekä Kouvolan reserviläisten puheenjohtaja.

Olen tottunut kouluttaja ja pystyn pitämään koulutuksia niin järjestötyöstä kuin kokoustekniikasta.

Koulutusalue: Kymenlaakso

Heidi Tanhua, Virrat

Koulutukseni on KTM, pääaineena johtaminen. Olen yrittäjä ja teen liikkeenjohdon konsultointia, yritysstrategioita, organisaatiouudistuksia sekä rahoitus- ja muuta neuvontaa yrityksille. Kunnille olen tehnyt strategiatyötä, organisaatiouudistuksia sekä henkilöstöhallinnon johtamiseen liittyvää konsultointia, samoin yhdistyksille. Tällä hetkellä toimin myös va.toimitusjohtajana AhlmanEdussa. Keskustalainen olen ollut aina, 2019 toimin Pirkanmaan piirin varapuheenjohtajana ja tällä hetkellä aluevaltuuston varavaltuutettuna. Koulutuksia, työpajat ja sparrauskeskustelut kuuluvat myös palveluihini. Lisätietoja www.heiditanhua.fi

Koulutusalue: Etelä-Häme, Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Helsinki, Uusimaa, Itä-Savo, Kainuu, Karjala, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Kymenlaakso, Lappi, Peräpohjola, Pirkanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Päijät-Häme, Satakunta, Varsinais-Suomi

Ira Toppinen, Siikalatva

Koulutukseltani olen KTM, pääaineena tietojärjestelmätiede. Työskentelen sivistysjohtajana. Minulla on pitkä kokemus kouluttamisesta ja fasilitoinnista erityisesti työelämästä. Voin vetää myös erilaisia työpajoja ja suunnittelukokouksia.

Olen ollut aktiivinen keskustatoimija yli 10 vuotta, toimin mm. Siikalatvan kuntayhdistyksen puheenjohtajana Pohjois-Pohjanmaan piirin hallituksessa, Vesaisten keskusliiton ja Pohjois-Pohjanmaan Vesaisten hallituksissa. Kuntapolitiikka on tuttua viranhaltijan ja luottamushenkilön näkökulmasta, olen toiminut valtuutettuna ja kunnanhallituksen jäsenenä, toimin myös koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunnan puheenjohtajana. Olen ollut itse ehdolla kunta- ja aluevaaleissa.

Teen viestintää myös työn puolesta, joten some-maailma on hyvin tuttu. työskentelen sivistysjohtajana.

Koulutusalue: pääasiallisesti Pohjois-Pohjanmaa, mutta koulutukset onnistuvat koko Suomen alueella.

Sofia Tuisku, Espoo

Olen koulutukseltani maantieteilijä ja viestintään erikoistunut tradenomi, ja urallani olen tehnyt viestintää useissa etujärjestöissä. Opinnäytetyöni käsitteli poliittisen henkilöbrändin rakentamista sekä ehdokkaan viestintäsuunnitelmaa, ja keinoja olen päässyt testaamaan omassa vaalityössäni. Pidän mielelläni ehdokkaan (/poliitikon) viestintään liittyvää koululutusta aina suurien linjojen suunnittelusta ykstyiskohtien toteuttamiseen. Viestijänä olen erikoistunut digitaaliseen viestintään (verkkosivut ja sosiaalinen media), mihin liittyen voin myös toimia kouluttajana.

Koulutusalue: Etelä-Häme, Etelä-Savo, Helsinki, Uusimaa, Kymenlaakso, Pirkanmaa, Päijät-Häme, Varsinais-Suomi

EtusivuKouluttajat