Siirry sisältöön

Ruokaa omasta maasta
Metsäpolitiikka kuuluu Suomelle

Keskustan ruoka- ja metsäpoliittinen linjaus

Oma ruuantuotanto on korvaamaton osa Suomen kansallista henkivakuutusta. Kotimaiset puhtaat elintarvikkeet ja vesi ovat huoltovarmuutemme tukijalka. Maatalouden tulevaisuus edellyttää, että alkutuottaja saa tuotannon ja toimeentulonsa mahdollistavaa hintaa tuotteistaan.

Keskustan linja on kirkas: Metsäpolitiikka kuuluu Suomen kansalliseen toimivaltaan, ei EU:lle. Keskusta luottaa yli 600 000 suomalaiseen metsänomistajaan. He ovat avainasemassa biotalouden vahvistamisessa ja ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Keskustan ruoka- ja metsäpoliittinen linjaus (pdf) ›

Nuorten tulevaisuususko ratkaisee Suomen suunnan

Keskustan nuorisolinjaus

Nuorten hyvinvointi on kriittistä niin heidän itsensä kuin suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudenkin kannalta. Nuorten käsissä lepäävä tulevaisuutemme on turvassa, kunhan annamme heille mahdollisuuden onnistua.

Käsillä olevat kriisit ovat koko nuorten sukupolvea määrittävä kokemus. Nuorten maailmankuva rakentuu suhteellisesti lyhyemmän ajan perusteella, jonka vuoksi huoli esimerkiksi ilmastonmuutoksesta, koronasta ja sodasta voivat tuntua ylitsepääsemättömältä taakalta. Kokonaisvaltaisesti hankalat ajat voivat aiheuttaa stressiä ja mieli helposti kuormittuu.

Keskusta esittää nuorisopolitiikan johtamisen ja rahoituksen uudistusta sekä on valmis allekirjoittamaan yhdessä jaetun sukupolvisopimuksen.

Nuorisolinjaus (pdf) ›

Ihmisten, tavaroiden ja tiedon liikkuminen koko maassa on varmistettava

Keskustan liikennelinjaus

Reilussa ja oikeudenmukaisessa Suomessa kaikilla suomalaisilla, koko maassa, on mahdollisuus liikkua ja käyttää tietoliikenneyhteyksiä kohtuuhintaan ja sujuvasti. Ihmisten on voitava valita vapaasti oma asuinpaikkansa niin syrjäisemmiltä seuduilta, maaseudun rauhasta kuin kaupunkien keskustoista tai jostain niiden väliltä. Ihmiset tekevät itse päätöksensä.

Liikenneyhteyksiä pitää parantaa, jotta ihmiset, teollisuuden, kaupan ja maatalouden tuotteet, matkailijat ja tieto kulkevat koko maassa. Kaikkien ihmisten liikenneyhteyksien kehittäminen on tärkeää.

Liikennelinjaus (pdf) ›

Onko maallamme rohkeutta uudistua?

Keskustan talous- ja kasvulinjaus

Keskeinen tehtävämme on pelastaa suomalainen hyvinvointiyhteiskunta ja vahvistaa kestävää kasvua tuomalla talous luonnon kantokyvyn rajoihin. Emme voi tyytyä Suomelle tälle vuosikymmenelle ennakoituun noin yhden prosentin kasvuun vaan tavoitteeksi on asetettava vähintään sen kaksinkertaistaminen.

  • Työuria pidennetään verokannustimella sekä työperäistä maahanmuuttoa lisätään.
  • Tulevalla vaalikaudella taloutta tasapainotetaan 4,5 – 5,5 miljardilla.
  • Vuoteen 2030 mennessä tutkimus- ja tuotekehityspanostukset ovat nousseet 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta ja Suomessa on saatu liikkeelle kymmenien miljardien eurojen mittaiset lisäinvestoinnit vauhdittamaan siirtymistä vähähiiliseen talouteen.
  • Erityistalousalueet luomassa hyvinvointia koko Suomeen.

Talous on Keskustalle väline, ei itseisarvo.

Onko maallamme rohkeutta uudistua  (pdf) ›

Uudistamalla turvaamme hyvinvoinnin

Liian monet sosiaaliturvaan ja -palveluihin oikeutetut jäävät tällä hetkellä ilman tarvitsemaansa tukea ja apua. Sosiaaliturvaa on rakennettu vuosikymmenten mittaan pala kerrallaan vastaamaan kulloiseenkin akuuttiin tarpeeseen.  Monimutkaiseksi viidakoksi muodostunutta sosiaaliturvajärjestelmää on selkeytettävä ja yksinkertaistettava.

Uudistamalla turvaamme hyvinvoinnin (pdf) ›

Kunta on kotimme

Kunta on meitä kaikkia varten. Asumme, elämme, teemme työtä, harrastamme ja viihdymme kunnissa. Kunnat järjestävät tärkeät lähipalvelut ja osaltaan luovat edellytyksiä yrittämiselle. Kunnat ovat myös kansanvaltamme perusta.

Jokaisella kunnalla on mahdollisuus menestyä. Kuntien elinvoimaa ei mitata vain väkimäärällä, vaan hyvän ja rikkaan elämän eväillä. Kunnissa tunnetaan palvelutarpeet ja keinot niiden toimeenpanoon. Siksi haluamme edistää kuntien vapautta palveluiden järjestämiseen omiin oloihin sopivina, rohkeita kokeiluja, uusia yhteistyön malleja ja normien väljentämistä.

Keskusta kannustaa kuntapäättäjiään tarttumaan rohkeasti tilaisuuteen ja tekemään tulevaisuutta yhdessä kuntalaisten kanssa.

Kunta on kotimme (pdf) ›

Suomi vahvistaa turvallisuutta ja vakautta

Keskustan mukaan pienen maan turvallisuus rakentuu taidosta ymmärtää maailman muutoksia sekä viisaudesta määrittää siinä oma johdonmukainen politiikkansa. Tärkein työkalu siihen on viisas ja ajassa elävä ulko- ja turvallisuuspolitiikka.

Nato-jäsenyys on Suomelle puolustuksellinen ratkaisu, joka vahvistaa maamme turvallisuutta ja kansainvälistä asemaa.

Keskusta tukee monenkeskistä yhteistyötä ja kansainvälistä oikeutta, joiden keskiössä ovat ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen ja edistäminen.

Suomi vahvistaa turvallisuutta ja vakautta ›

Turvallisempi Suomi – maailman turvallisin arki

Keskustan sisäisen turvallisuuden ja oikeuspolitiikan linjaus

Turvallisuus on kaikkea sitä, mitä ympärillämme tapahtuu. Siinä on kyse tunteesta. Tavoitteena pitää olla, että jokainen pystyisi kokemaan olonsa turvalliseksi arjessaan.

Keskusta haluaa, että Suomi on maailman turvallisin maa, jossa ihmiset ja eri väestöryhmät kokevat yhteiskunnan yhdenvertaisena ja oikeudenmukaisena

Vanha pohjoismainen sanonta ”lailla on maa rakennettava” kuvastaa hyvin oikeusvaltion tärkeyden yhteiskuntamme perustana. Keskustan oikeuspolitiikan keskeisenä periaatteena on ”Ihmisoikeudet ja oikeusturva kuuluvat kaikille”.

Turvallisempi Suomi – maailman turvallisin arki ›

Suomalaisilla on oikeus omaan kotiin

Keskustalainen puheenvuoro asuntopolitiikasta

Keskustan tuore asumislinjaus tavoittelee yhä useammalle omistusasumisen mahdollisuutta, asumisen kustannusten hillitsemistä, sekä ekologisempaa ja väljempää asumista. Asuntopolitiikan suuntaa on käännettävä palvelemaan paremmin tavallisten suomalaisten tarpeita sijoitusbisneksen tarpeiden sijaan. Luontoläheistä ja ympäristöystävällistä asumista keskusta lisäisi niin, etteivät asumisen kustannukset nouse. Lisää tietoa saat lukemalla keskustalaisen puheenvuoron asuntopolitiikasta ”Suomalaisilla on oikeus omaan kotiin”.

Suomalaisilla on oikeus omaan kotiin ›

Voimaa ja elinvoimaa omasta maasta – koko maahan

Keskustan energialinjaus

Suomen Keskusta on uusinut energiapoliittiset linjauksensa. Keskusta tavoittelee kotimaisen uusiutuvan energian ja ydinenergian lisäämistä, ottaa tiukan linjan poukkoilevaan EU-sääntelyyn ja vauhdittaisi energiainvestointien luvitusta. Oma energia on Keskustan mukaan vapautta ja vaurautta.

Keskusta tähdentää, että siirtymä fossiilista polttoaineista puhtaisiin ja kotimaisiin uusiutuviin polttoaineisiin edellyttää vahvaa aluepolitiikkaa. Suomen tulee olla kauttaaltaan elinvoimainen niin, että koko maassa on osaavaa työvoimaa ja koulutusmahdollisuuksia, työnteon ja yrittämisen edellytyksiä, kunnossa olevat liikenne- ja tietoliikenneyhteydet ja toimivat lähi- ja peruspalvelut.

Voimaa ja elinvoimaa omasta maasta – koko maahan ›

Suomesta Pohjoismaiden houkuttelevin työmarkkina-alue osaajille

Keskustan linjaus työperäisen maahanmuuton lisäämiseksi

Suomen ja suomalaisten menestys perustuu työlle. Kautta maan kasvavaan työvoimapulaan avuksi tarvitaan toimia mm. koulutuksen, perheiden pärjäämisen ja työperäisen maahanmuuton edistämiseksi.

Keskusta haluaa lisätä työperäistä maahanmuuttoa, jotta työlle löytyisi yhä useammin tekijä. Haluamme saada Suomessa opiskelevat osaajat jäämään tänne töihin sekä houkutella ulkomaisia työntekijöitä valitsemaan Suomen. Tässä on onnistuttava, jotta voimme turvata hyvinvointiyhteiskunnan ja suomalaisten pärjäämisen myös tulevaisuudessa.

Suomesta Pohjoismaiden houkuttelevin työmarkkina-alue osaajille ›

Maailman houkuttelevin työelämä 2030

Keskustan työelämälinjaus

Kohti maailman houkuttelevinta työelämää!

Keskustan työelämälinjauksen ytimessä ovat luottamuksen vahvistaminen, työnteon esteiden purkaminen ja toimeliaisuuden lisääminen sekä turvallinen työelämä ja uusi työelämäkulttuuri. Keskustan työelämälinjaus sisältää monia konkreettisia esityksiä työelämän parantamiseksi Suomessa.

Maailman houkuttelevin työelämä 2030 ›

Kun kodeissa voidaan hyvin, Suomi voi hyvin

Keskustan perheitä ja yksineläviä koskeva linjaus

Keskustalle on tärkeää, että jokainen voi perustaa omanlaisensa kodin – yhdessä tai yksin. Kaikki kodit ovat yhtä arvokkaita. Kunnioitamme perheiden moninaisuutta.

Kodeissa ja perheissä luodaan perusta ihmisen loppuelämälle. Siksi niiden toimeentulo ja pärjääminen on tärkeää.

Perheitä ja yksineläviä koskeva linjaus ›

Keskustan sivistyspakka

Keskustan sivistyspoliittinen linjaus

Keskustan sivistyspoliittisen linjauksen ytimessä ovat sivistyksen saavutettavuus, ammattitaidon kunnianpalautus, elämänmittainen oppiminen ja suomalaisen kulttuurin taitekohta. Keskusta huolehtii siitä, että sivistyksestä ei tule vain harvojen oikeutta esimerkiksi postinumeron, elämänvalintojen, iän tai kansalaisuuden perusteella.

Keskustan sivistyspakka (pdf) ›

Lähikoululisä käyttöön ja koulumatka-ajat kuriin

Keskustan lähikoulumalli

Keskusta on julkaissut oman lähikoulumallinsa Lappeenrannan puoluekokouksessa. Keskustan lähikoulumalli sisältää toimenpiteitä niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti toteutettavaksi. Malli ottaa kantaa myös siihen, miten lähikoulujen toiminta voidaan turvata taloudellisesti.

Lähikoulumalli (pdf) ›

Keskustavihreä Suomi – kohti uutta luontosuhdetta

Keskustan luontolinjaus

Fossiilisiin polttoaineisiin perustuva talous, ekosysteemien ryöstökäyttö ja elävän maan rakentaminen infraksi heikentävät maapallon elämää ylläpitävää järjestelmää. Ilmastonmuutos, luontokato ja jatkuva kaupungistuminen vaativat uutta luontosuhdetta. Meidän on luotava uusiutuvista ja uudistuvista luonnonvaroista elävä yhteiskunta.

Luontolinjaus (pdf)

Kohti väljempää Suomea

Keskusta esittää uudistuksia, joilla yhä useammalle suomalaiselle mahdollistetaan vapaus valita opiskelu-, työ- ja asuinpaikkansa toiveidensa mukaan. Kohti väljempää Suomea -vaihtoehdossaan puolue tuo esiin konkreettisia toimenpiteitä väljemmän ja hajautetumman Suomen aikaansaamiseksi.

Kohti väljempää Suomea (pdf)

Lisää vauvoja ja aktiivisia ikäihmisiä Suomeen

Väestöpolitiikka on noussut keskusteluun Suomen heikkenevän huoltosuhteen ja alenevan syntyvyyden vuoksi. Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sekä eduskuntaryhmän varapuheenjohtajat Eeva Kalli ja Hanna-Leena Mattila esittelivät keskustalaisia avauksia 19.3. pidetyssä tilaisuudessa.

Lisää vauvoja ja aktiivisia ikäihmisiä Suomeen (pdf)

Kohti uutta alkua

– Keskustan ratkaisuesityksiä kotitalouksien ja yritysten ylivelkaantumiseen

Lähtökohtaisesti velka on hyvä renki, mutta huono isäntä. Kotitalouksien velkaantuneisuus ja maksuhäiriöiden määrä on jatkanut kasvuaan. Myös yritykset voivat ylivelkaantua monista syistä. Keskusta esittää linjauksessaan toimenpidesuosituksia kotitalouksien ja yritysten velkakysymysten ratkaisemiseksi sekä nopealla aikataululla että keskipitkällä aikavälillä.

Kohti uutta alkua (pdf)

EtusivuPolitiikkammePolitiikkalinjaukset 2019-2023