Siirry sisältöön

Sisarjärjestöt

Keskustanaiset

Suomen Keskustanaiset ry on Suomen suurin poliittinen naisjärjestö. Suomen Keskustanaisten tarkoituksena on vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin naisnäkökulmasta, rohkaista naisia lähtemään mukaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja kouluttaa jäseniään. Järjestön tärkeimpiä poliittisia tavoitteita on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja työelämän tasa-arvoa, vähentää naisten köyhyyttä, tukea naisyrittäjyyttä, edistää perheiden, lasten ja vanhusten hyvinvointia ja ehkäistä lähisuhdeväkivaltaa.

Keskustanaisilla on 21 piirijärjestöä, yksi jokaisessa maakunnassa. Piirijärjestöt toimivat kattojärjestöinä alueensa paikallisyhdistyksille. Piirijärjestöt pitävät yhteyttä alueen luottamushenkilöinä toimiviin naisiin, järjestävät poliittisia seminaareja, koulutusta, vaalitoimintaa sekä mm. harrastus- ja kulttuuritoimintaa.


Keskustanuoret

Keskustanuoret on 1945 perustettu Suomen suurin poliittinen nuorisojärjestö, joka vaikuttaa yhteiskuntaan politiikan keinoin arvojensa ja ohjelmiensa mukaisesti ja kasvattaa nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen. Keskustanuoret on merkittävä nuorten vaikuttamiskanava, yhteiskunnallinen vaikuttaja ja aktiiviseen kansalaisuuteen kasvattava nuorisojärjestö. Keskustanuorten mielestä yhteiskunnallisen päätöksenteon on oltava ihmisläheistä ja -lähtöistä. Ihmisyysaatteesta kumpuaa Keskustanuorten neljä arvoa: sivistys, yhdenvertaisuus, kestävä kehitys ja yhteisöllisyys.

Keskustanuoret järjestävät erilaisia tapahtumia, koulutuksia, tempauksia ja Keskustanuorten kautta pääsee osallistumaan myös aktiiviseen kansainväliseen toimintaan. Keskustanuorilla on toimintaa kaikkialla Suomessa. Keskustanuorten toiminta on kaikille 15-30-vuotiaille nuorille avointa.


Keskustaopiskelijat

Keskustaopiskelijat on vuonna 1937 perustettu opiskelijoiden sivistys- ja kasvatusjärjestö. Keskustaopiskelijoiden tarkoituksena on muun muassa herättää opiskelijoissa halua yhteiskunnalliseen toimintaan ja aktiivisuuteen omassa opiskelijayhteisössä. Keskustaopiskelijat on yleispoliittinen järjestö, mutta erityinen mielenkiinto kohdistuu opiskelijoita koskeviin asioihin.

Keskustaopiskelijat pyrkii opiskelumahdollisuuksien parantamiseen ja mahdollisuuksien tasa-arvon edistämiseen opintojen suorittamisessa.

Paikalliseen toimintaan voi osallistua suurimmalla osalla yliopistopaikkakunnista. Paikallistoiminnasta on helppo ponnistaa ylöspäin kohti valtakunnallisia luottamustehtäviä. Keskustaopiskelijoiden toiminnassa mukana olleet ovat yleensä sijoittuneet hyvin joko politiikkaan tai muulle työuralle.

Muut järjestöt

Suomen Keskustayrittäjät

Suomen Keskustayrittäjät ry on perustettu ajamaan keskustalaisen yrittäjyyden asiaa. Yhdistys haluaa aktivoida kansalaiskeskustelua nostamalla esiin yrittäjyyteen liittyviä kysymyksiä. Lähestymme päättäjiä matalalla kynnykselle yrittäjille tärkeistä asioista.

Suomen Keskustayrittäjät järjestävät erilaisia seminaareja, koulutus-, keskustelu ja tiedotustilaisuuksia. Yhdistyksen hallitus ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin.

Yhteydenpito jäsenistöön tapahtuu pääasiassa sähköisesti. Jäsenistölle voidaan tehdä pikakyselyjä ajankohtaisista teemoista sähköpostilla.

Tervetuloa mukaan edistämään suomalaisen yrittäjän ja yrittäjyyden asiaa!

Suomen Keskustayrittäjien puheenjohtajana toimii tällä hetkellä Lasse Anttila.

Tutustu Keskustayrittäjiin ↗


Keskustan lehtimiehet

Keskustan Lehtimiehet on v. 1919 perustettu aatteellinen journalistijärjestö, koulutus- ja itsekasvatusjärjestö, johon kuuluu 430 jäsentä eri puolilta maata ja erilaisista median tehtävistä.

Tutustu Keskustan lehtimiehiin ↗


Centerns distrikt – Keskustan piiri rf

Keskustan kaksikielisen piirin (Centerns distrikt – Keskustan piiri rf) toimialueena on koko Suomi.

Kaksikielisen piirin jäsenjärjestöinä ovat Keskustan kaksikieliset paikallisyhdistykset. Niiden kautta jäsenet osallistuvat myös oman alueensa Keskustan piirijärjestön toimintaan.

Tutustu Keskustan kaksikieliseen piiriin ↗

EtusivuMeistäJärjestöt