Välkommen

Centerns tvåspråkiga distrikts (Centerns distrikt – Keskustan piiri rf) verksamhetsområde täcker hela Finland.

Medlemsorganisationerna i det tvåspråkiga distriktet är Centerns tvåspråkiga lokala föreningar. Genom dem deltar medlemmar också lokalt i Centerns distriktsorganisationers verksamhet.

Det tvåspråkiga distriktet stöder sann tvåspråkighet. Vi försvarar den svenskspråkiga minoritetens rätt gentemot majoritetens dominans. Vi skyddar också de finskspråkigas rättigheter i de områden där svensktalande är i majoritet. Vi arbetar också för att förbättra villkoren för den samisktalande minoriteten i hela landet.

Distrikt

Vårt verksamhetsområde omfattar hela Finland.

pmvayrynen@gmail.com

Introduktion

Stödmedlemmar i det tvåspråkiga distriktet kan vara andra registrerade föreningar vars medlemmar är finska medborgare och som accepterar Centerns principer. Enskilda finska medborgare kan också gå med som stödmedlemmar.

Genom vårt distrikt finns det en möjlighet att påverka Finlands, Europas och hela mänsklighetens framtid. Vår verksamhet grundar sig på mänsklighetsprincipen. Vi arbetar för att utrota fattigdom och främja en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling i Finland och runt om i världen.

Vårt tvåspråkiga distrikt gör ett gott samarbete med partiet och alla dess medlemsorganisationer.

Hem