Tervetuloa Keskustan Vaasan Kunnallisjärjestön nettisivuille.

Vaasan kunnallisjärjestön puheenjohtajana toimii Merja Rintamäki.

Nettivastaavana ja nettisivujen ylläpitäjänä toimii Elisa Pirttilahti.

Voit olla yhteydessä edellämainittuihin henkilöihin niin sivujen sisällön kuin keskustalaisen järjestötoiminnan vuoksi.

Vaasan kaupunki

Vaasan Keskustan kuntavaaliohjelma – kannamme vastuuta Vaasasta

Käy tutustumassa, keskustele ja kommentoi somessa: www.keskusta.fi ;

https://www.facebook.com/Vaasankeskusta/ ; https://www.instagram.com/vaasankeskusta/ ;

 1. Helppoa turvallista elämää Vaasaan. Keskusta kantaa vastuuta – sinusta, minusta, perheestä, läheisistä, luonnosta, kodista ja kotiseudusta. Kootaan yhdessä rakennuspuita, jotta jokainen voi luoda omannäköisensä, itseään ja toisia arvostavan hyvän elämän.
 2. Kotimaista ruokaa ja työtä Vaasaan! Kotimaiset elintarvikkeiden raaka-aineet on priorisoitava Vaasan kaupungin verovaroin kustantamassa Teese Botnia Oy:n suurkeittiötarjonnassa niin kouluissa, sairaaloissa kuin kotipalveluissakin. Pois ulkomaiset tuontiraaka-aineet ja tilalle terveelliset paikalliset raaka-aineet.
 3. Puhdasta energiaa Vaasaan! Kaukolämmön huoltovarmuus on tärkeä! Ulkomainen kivihiili ja öljy on korvattava nopeasti kotimaisilla polttoaineilla, niin että mitään tuontienergiaa ei käytetä Vaasan kaukolämmön tuotannossa. Tuulivoiman ja geoenergian rakennusmahdollisuuksia on tutkittava.
 4. Akkuteollisuutta ja investointeja Vaasaan! Vaasan asemaa energiaosaamisessa on ylläpidettävä alan korkeakoulutusta ja tutkimusta tukemalla, ja annettava kaavoituksella ja infrastruktuurirakentamisella täysi tuki alan teollisuuden ja palvelujen kehittymiseen.
 5. Kansainvälisyyttä ja osaamista Vaasaan! Työperäinen maahanmuutto on tarpeen Vaasan vientiteollisuudelle. Vaasan ammatillisille oppilaitoksille, ammattikorkeakouluille ja yliopistoille ulkomaiset opiskelijat ovat välttämättömiä, jotta koulutuspaikat ylipäätänsä säilyvät Vaasassa. Pakolaiskysymykset tulisi kuitenkin ratkaista nykyistä jämäkämmin jo Schengenin ulkorajoilla.
 6. Asumisen unelmat toteen – erilaista asumista Vaasaan! Kaupungin kaavoituksen on tarjottava tasa-arvoisesti sekä kaupunkimaisia, että maaseutumaisia asumisvaihtoehtoja. Kaavoituksen tulee ylläpitää kaikkien Vaasan alueiden elinvoimaa.
 7. Lähipalveluja puolustetaan Vaasassa! Keskusta haluaa, että myös Gerbyn ja Vähäkyrön alueelliset terveysasemat pysyy toiminnassa jatkossakin!
 8. Pyöräilevä Vaasa poistaa rotvallit tieltä! Kevyenliikenteen väylien jatkuva kehittäminen ja ylläpito ovat kestäviä ympäristötekoja Vaasassa.
 9. Osallisuutta Vaasaan! Kaikkien kaupunginosien asukasyhdistyksiä kannustetaan ottamaan enemmän kantaa alueensa asioihin ja antamaan niistä lausuntoja lautakunnille ja kaupunginhallitukselle.
 10. Parempia päätöksiä Vaasaan! Vaasan kaupungin hallintomalli vaatii täyden remontin. Vaasassa kolme suurinta puoluetta pystyvät sopimaan pitkälti asioista keskenään. Tähän on saatava muutos niin että muutkin puolueet saavat kunnolla äänensä kuuluviin Vaasan kaupungin asioista!

Erityisesti Vähässäkyrössä tavoitteet vaalikaudelle 2021-2025 ovat:

 1. Vähänkyröläisten kuntaliitoksessa sovitut paikalliset sosiaali- ja terveyspalvelut on turvattava maakunnallisessa hyvinvointikuntayhtymässä vuonna 2022.
 2. Päivähoitopalvelujen alueellinen kattavuus on turvattava koko Vaasassa! Vähäkyrö on oivallinen asuinalue, mutta välttämättömänä ehtona on, että Merikaarrossa lasten päivähoitopalvelujen on oltava samaa tasoa kuin muualla Vaasassa.
 3. Tervajoki on saatava jälleen nousuun! Kyrönmaan vähittäiskaupparakentaminen on nopeasti kaavoituksella ja muilla ehdoilla houkuteltava nimenomaan Tervajoelle.
 4. Vähänkyrön paikallisliikenteellistä asemaa ei saa heikentää! Pyörätie kuntoon Vähänkyrön ja Vaasan välille.
 5. Vähäänkyröön voitaisiin sijoittaa kaupungin toimintoja digitekniikkaa hyödyntäen.
 6. Vähänkyrön aluelautakunnan rooli ei saa heikentyä enää nykyisestä! Sivukylien palveluja ei saa siirtää Vaasan hallintokortteliin.

VAASAN KESKUSTANUORTEN JA VAASAN KESKUSTAOPISKELIJOIDEN  KUNTAVAALITAVOITTEET OVAT:

 • Vaasan kaupungin elinvoimaan ja vetovoimaan tulee panostaa osaamisen kautta. Vaasan tulee olla vientivetoisen maakunnan kasvava keskus, joka nojaa korkeakoulutettujen korkeaan osaamiseen ja kansainväliseen kauppaan.
 • Vaasasta tulee tehdä Suomen paras opiskelijakaupunki. Vaasan keskusta sai nostettua Vaasan kaupunkistrategiaan uuden kirjauksen, jota tulee nyt toimeenpanna: korkeakouluopiskelijoita tulee juurruttaa vaasalaisiksi harjoitteluiden ja työpaikkojen kautta asumaan Vaasaan.
 • Vaasan tulee tarjota opiskelijoille edullista asumista, monipuoliset liikunnan, kulttuurin vapaa-ajan palvelut ja toimivan pyörä- ja joukkoliikenteen. Nuorekas Vaasa on kahviloita, yhteisiä puistoalueita, tekemisen meinkiä, haalarikansaa kaduilla, vappupiknikkiä ja äänetä kaupunkikuvassa. Vaasaan mahtuu opiskelijoiden iloa!
 • Vaasa tulee pitää muuttovoittokaupunkina ja Länsi-Suomen kansainvälisenä keskuksena! Työperäinen maahanmuutto on tarpeen Vaasan vientiteollisuudelle. Vaasan teollisuudelle, ammatillisille oppilaitoksille, ammattikorkeakouluille ja yliopistoille ulkomaiset opiskelijat ja kansainvälisyys ovat tärkeitä

 

Lisätietoja:

Merja Rintamäki, kunnallisjärjestön puheenjohtaja
rintamaki.merja@gmail.com
puh 040 0338418

Jouni Niskanen, vaalipäällikkö
puh 044 92 616 26
jouni.niskanen@hotmail.com

Vaasan keskustan hallituksen jäsen,
Aleksi Koivisto puh. 040 686 2604
aleksi.koivisto@mdi.fi

Ota yhteyttä

Merja Rintamäki

Piirihallituksen varapuheenjohtaja

Vaasa

Elisa Pirttilahti

Piirihallituksen jäsen

Tapahtumat

 

Menneet tapahtumat

Vaasan kunnallisjärjestön johtokunta pitää järjestäytymiskokouksen ti 26.1 klo:18.00-20.00
Vaasan kaupunginkirjaston Essee-salissa.

———–

Ajankohtaista

Sosiaalinen media

🍀Merikaarron päiväkorin rakentamista varten tein jo 2007 esityksen burjettiin.

💪Nyt vihroonkin on valua tunnelin pääs näkymäs. Ajanmukaasia sekä päivähoitoon tarkoitettuja tiloja suunnitellaan ala-asteen yhteyteen.

🍀Vähänkyrön alueella on paljon puollustettavaa ja kehitettävää: terveyspalvelujen osa on yksi meitä kaikkia koskeva. Uuren karhiat ja hienot terveysaseman, neuvolan ja hammashoitolan tilat on jatkoskin palveltava meirän aluettamme.

🍀Sekä kotisairaala palvelua että vanhusten kotona asumista on erelleen kehitettävä ja järkeistettävä.

Merja Rintamäki @rintamaki.merja

#kuntavaalit #sekotimainen
@suomenkeskusta
#kuntavaalit2021
#maalaisjärjelläjasydämellä
#kuntavaalit2021 @vaasankeskusta
#tolkunpolitiikka

🍀Vaasassa täytyy jo vakavasti panostaa sähkökulkuneuvojen vaatimien latausmahdollisuuksien parantamiseen.

🍀Vaasan kaupungin on kehitettävä ammatillisten oppilaitosten sekä korkeakoulujen sähkökulkuneuvojen alan opetusta, aikuiskoulutusta ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

🍀Vaasan on innovatiivisesti uudistettava kaukolämmön tuotantoa, sillä turvetuotannon valitettava alasajo vaikuttaa pian vaasalaisten kaukolämpöön.

Jouni Niskanen

@jonttu244
@suomenkeskusta
#vaasankeskusta
#kuntavaalit
#ihmisenkokoisiapäätöksiä
#vastuunkantajat
#tolkunpolitiikkaa
#maalaisjärjelläjasydämellä
#sekotimainen

🍀Vaasan kaupungin elinvoimaan ja vetovoimaan tulee panostaa osaamisen kautta. Vaasan tulee olla vientivetoisen maakunnan kasvava keskus, joka nojaa korkeakoulutettujen korkeaan osaamiseen ja kansainväliseen kauppaan.

🍀Vaasalaisia korkeakouluopiskelijoita tulee juurruttaa harjoitteluihin, töihin ja asumaan Vaasaan. Vaasasta on tehtävä Suomen paras opiskelijakaupunki, joka tarjoaa opiskelijoille edullista asumista, hyvät vapaa-ajan palvelut ja toimivan joukkoliikenteen.

🍀Vaasa tulee pitää muuttovoittokaupunkina ja Länsi-Suomen kansainvälisenä keskuksena! Työperäinen maahanmuutto on tarpeen Vaasan vientiteollisuudelle. Vaasan teollisuudelle, ammatillisille oppilaitoksille, ammattikorkeakouluille ja yliopistoille ulkomaiset opiskelijat ja kansainvälisyys ovat tärkeitä.

Aleksi Koivisto @aleksikoivisto

@suomenkeskusta @aleksikoivisto
@vaasankeskusta
#kuntavaalit
#kuntavaalit2021
#ihmisenkokoisiapäätöksiä
#tulevaisuudenvaasa
#sekotimainen

Keskusta kutsuu nyt ajankohtaisista Vaasan kaupungin ja laajemminkin yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneita Keskustalaisesti ajattelevia puolueen jäseniä ja sitoutumattomia ehdokkaita kevään 2021 kunnallisvaaleihin.

Onko sinulla mielipiteitä ja sanottavaa Vaasan kaupungin, Vähäkyrö mukaan lukien, sosiaali- ja terveysasioista, elinkeinojen kehittämisestä, rakentamisesta ja kaavoituksesta, opiskelijapalveluista, kouluasioista, teistä tai kulttuuriasioista? Ja kaikesta muustakin mistä Vaasan kaupunki päättää? Oletko sinä tulevaisuuden tekijä ja kuntapäättäjä?

Vaasan kaupungilla on tarjolla Keskustalaisille ehdokkaille vaalitulosten perusteella valtuustopaikkoja, lautakuntapaikkoja ja muita luottamustoimia. Ennakkoäänestys kotimaassa: 7. – 13.4.2021, vaalipäivä: 18.4.2021.

Vaalikelpoinen eli kelpoinen ehdokkaaksi kuntavaaleissa on henkilö,
1) jonka kotikunta on Vaasa (sisältää Vähänkyrön), 2) jolla on äänioikeus kuntavaaleissa ja 3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Keskustan ehdokas ei voi olla jonkun muun puolueen jäsen! Se, missä kunnassa henkilö on vaalikelpoinen, määräytyy väestötietojärjestelmän 26.2.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) tietojen mukaan. Jos tiedät olevasi vaasalainen tuohon mennessä ja sen päivämäärän jälkeenkin, ilmoittaudu jo nyt Keskustan ehdokkaaksi. Lähde rohkeasti mukaan vastuun kantajien remmiin!

Lisätietoja Keskustan vaaliehdokkaaksi asettumisesta on sivuilla https://keskusta.fi/vaalit/hae-keskustan-kuntavaaliehdokkaaksi-2021/ .Vaaliehdokkaaksi ilmoittautumisen yhteydessä allekirjoitetaan kirjallinen sitoumus, joka luovutetaan keskustan toimitsijalle. Soita tai meilaa niin sovitaan tapaaminen:

Kaupunginvaltuutettu Merja Rintamäki 0400 338 418 rintamaki.merja@gmail.com

Vaalipäällikkö Jouni Niskanen 044 9261626 jouni.p.niskanen@gmail.com

Keskusta kantaa vastuuta – sinusta, minusta, perheestä, läheisistä, luonnosta, kodista ja kotiseudusta. Kootaan yhdessä rakennuspuita, jotta jokainen voi luoda omannäköisensä, itseään ja toisia arvostavan hyvän elämän. Käy tutustumassa, keskustele ja kommentoi somessa: www.keskusta.fi

https://www.facebook.com/Vaasankeskusta/
@vaasankeskusta
#kuntavaalit2021
@suomenkeskusta
#kuntavaalit2021
#kuntavaalit
@suomenkeskusta
@vaasankeskustaopiskelijat
#kuntavaalit
#kuntavaalit2021
#ihmisenkokoisiapäätöksiä
#tulevaisuudenvaasa
#sekotimainen

🍀Pohjanmaan maakunta on merkittävä ruoantuotanto alue. Alkutuotanto on laaja-alaista ja monipuolista. Elintarvikeyritykset jalostavat lihaa, viljatuotteita ja kasviksia jokapäiväiseen ruokakoriimme.

🍀Kotimaisen ruuan kulutus lisääntyy voimakkaasti myös julkisen sektorin ruokahankinnoissa. Teese Botnialla on ja tulee olla merkittävä rooli lähialueen ruuantuottajille, koska se käyttää paljon elintarvikkeita. Valmiit annokset jaetaan mm.Vaasan kaupungin päiväkodeissa, kouluissa, erilaisissa palveluyksikköissä sekä Vaasan keskussairaalassa.

🍀Kouluruokailun tulee tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä. Lisäksi tavoitteena tulee olla hyvät ja terveelliset ruokailutottumukset.

Meille keskustalaisille kotimainen ruoantuotanto ja sen käyttö julkisissa palveluissa ovat arvoja, joita haluamme puolustaa!

Marja Aurala

#kuntavaalit #kuntavaalit2021
#ihmisenkokoisiapäätöksiä
@suomenkeskusta
@vaasankeskusta
#tolkunpolitiikka
#maalaisjärjelläjasydämellä
#sekotimainen

Keskusta vaatii, että Vaasan asemaa energiaosaamisessa on ylläpidettävä alan korkeakoulutusta ja tutkimusta tukemalla, ja annettava kaavoituksella ja infrastruktuurirakentamisella täysi tuki alan teollisuuden ja palvelujen kehittymiseen.

🍀Energian tuotantotekniikka ja käyttötavat ovat kehittymässä ja muuttumassa Vaasassakin, ja ne vaikuttavat vaasalaisten jokapäiväiseen elämään.

🍀Tämän päivän energiateknologiat vanhenevat nopeasti ja käyttökelpoinenkin tekniikkaa poistuu ja vaihtuu hiilidioksidipäästöjen vähentämisen takia.

🍀Vaasassa täytyy varautua akkutehtaan lisäksi sähköautojen ja sähkölentokoneiden vaatimaan latausmahdollisuuksien parantamiseen, kaavoittamaan tuulivoimalle tuotantoalueita, ja alkaa selvittää geoenergian hyödyntämistä kaukolämmön tuotannossa.

🍀Vaasan kaupungin on oltava mukana tukemassa ja mahdollistamassa alan ammatillisten oppilaitosten sekä korkeakoulujen alan opetusta, aikuiskoulutusta ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

🍀Vaasan edelläkävijyyden energiatekniikassa on kompensoitava työttömyysvaikutuksia, joita maakunnallisen turvetuotannon valitettava alasajo on aiheuttamassa myös vaasalaisille.

Jouni Niskanen

#kuntavaalit
#ihmisenkokoisiapäätöksiä
#kuntavaalit2021
@suomenkeskusta
@vaasankeskusta
#maalaisjärjelläjasydämellä
#kuntavaalit2021 @vaasankeskusta
#tolkunpolitiikka
#sekotimainen

🍀Vaasassa tarvitaan erityisesti nuoria ja nuorten näkökulmia yhteisiin asioihin. Vaasa kuuluu heillekin!

🍀Opiskelijat kuuluvat Vaasaan ja heidän äänensä tulee kuulua Vaasan yhteisissä asioissa.

🍀Opiskelijoille tulee tarjota reittejä juurtua Vaasaan: Vaasasta tulee löytyä harjoittelupaikkoja kautta alojen, tekemisen meininkiä sekä vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Lähde ehdokkaaksi Keskustaan ja tule mukaan vastuunkantajien porukkaan, joka ajaa asioita maalaisjärjellä ihminen keskellä!

#kuntavaalit2021
#kuntavaalit
@suomenkeskusta
@vaasankeskustaopiskelijat
#kuntavaalit
#kuntavaalit2021
#ihmisenkokoisiapäätöksiä
#tulevaisuudenvaasa
#sekotimainen

Kunnallisjärjestön johtokunta 2020

Merja Rintamäki
puheenjohtaja
rintamaki.merja@gmail.com
0400338418

Jouni Niskanen
varapuheenjohtaja ja vaalipäälikkö
jouni.niskanen@hotmail.com
0449261626

Marko Kristola
sihteeri
marko.kristola@gmail.com

Elisa Pirttilahti
sosiaalinen media ja verkkovastaava,
Vaasan keskustaopiskelijat edustaja
elisa.pirttilahti@outlook.com
0440677680

Muut jäsenet:
Aleksi Koivisto
Tero Jaskari
Juhani Rautakoski
Marjo Vuorinen
Marja Aurala
Pasi Keskinen
Pentti Paloniemi
Liisa Vilkuna

 

Keskustan Vaasan paikallisyhdistys ry

Puheenjohtaja: Juhani Rautakoski
Varapuheenjohtaja:  Jouni Niskanen
Sihteeri: Marko Kristola

Muut Jäsenet:

Vaasan Kaupunki Keskusta Ry

Puheenjohtaja: Heikki Vilkuna
Varapuheenjohtaja: Salme Mänty
Sihteeri: Liisa Vilkuna

Muut jäsenet:
Marjo Vuorinen
Arto Ristolainen

Vähäkyrön Keskusta Ry.

Puheenjohtaja: Toivo Ikonen
Varapuheenjohtaja: Marja Aurala
Sihteeri: Pasi Keskinen

Muut jäsenet:
Merja Rintamäki
Seija Rouhiainen
Pirjo Saarenmäki

Vaasan Keskustaopiskelijat ry

Puheenjohtaja: Elisa Pirttilahti
Varapuheenjohtaja: Susanna Laitila
Sihteeri: Elina Kauppinen

Muut Jäsenet:
Santeri Ala-Röyskö
Hannes Torppa
Emmi Joensuu
Tero Kosunen

EtusivuVaasa