Uutiset


Monipaikkainen elämänmuoto mahdolliseksi

Lapin Keskustan piirihallituksen jäsenet puolustavat monipaikkaisen elämänmuodon mahdollisuuksia mielipidekirjoituksessa.Lue lisää

Sote-uudistus tarvitaan

Keskustan Peräpohjolan piirin puheenjohtaja Tanja Joona ja Keskustan Lapin piirin puheenjohtaja Petteri Salmijärvi ovat vahvasti sote-uudistuksen kannalla. Heidän mukaansa sote-palvelut on oltava kaikkien saatavilla yhdenvertaisesti postinumerosta tai lompakon paksuudesta riippumatta. Lisäksi Joona ja Salmijärvi muistuttavat, että Lapin maakunnan sote-palveluiden uudelleen järjestelyt vaativat yhteistä tahtoa ja vahvaa jälleenrakentamisen henkeä. Lue lisää

Kiinteän laajakaistan rakentamista on tuettava

Lue lisää

Lisätalousarviosta katse jo eteenpäin

Lapin Keskustan puheenjohtaja Petteri Salmijärvi kommentoi valtion 4. lisätalousarviota.Lue lisää

EU:n aluekehitysvarat pidettävä vähintään nykyisellä tasolla

Keskustan Itä- ja Pohjois-Suomen piirien yhteiskannanotto Lue lisää

Finnair ja Finavia vauhdittavat Suomen sisäistä eriar­vois­tu­mista

Kes­kus­tan Kai­nuun, Kes­ki-Poh­jan­maan, La­pin, Pe­rä­poh­jo­lan ja Poh­jois-Poh­jan­maan pii­rit to­te­a­vat kan­na­no­tos­saan, et­tä Fin­nair ja len­to­kent­täyh­tiö Fi­na­via ovat te­ke­mäs­sä ko­ro­nak­rii­sin var­jol­la pit­kän ai­ka­vä­lin rat­kai­sua, joka vauh­dit­taa Suo­men si­säis­tä eri­ar­vois­tu­mi­sen ke­hi­tys­tä.Lue lisää

Koronaperusteinen investointiavustus kunnille

Lapin Keskusta esittää koronaperusteista investointiavustusta kunnille.Lue lisää

Julkiset investoinnit liikkeelle ja hallitusohjelma uusiksi

Keskustan Lapin piirin puheenjohtaja Petteri Salmijärvi haluaa vauhdittaa julkisia investointeja ja laittaa hallitusohjelman uusiksi.Lue lisää

Kaivosverotuotot ja metsähallituksen tuloutusta ohjattava kunnille

Lapin Keskusta vaatii selvitystöiden käynnistämistä kaivosverotuottojen ja metsähallituksen tuloutuksen ohjaamisesta kunnille.Lue lisää

Sähkön siirtohintoihin tolkkua

Lue lisää
Näytä lisää
EtusivuUutiset