Omaishoidontukeen neljäs maksuluokka – aloite Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustossa 5.12.2022

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt omaishoitajille maksettavien palkkioiden yhtenäistämisestä. Aluehallitus päätti yksimielisesti, että omaishoidon tuki myönnetään ensi vuoden alusta kaikille kriteerit täyttäville hakijoille kaikissa palkkioluokissa eikä se ole määrärahasidonnainen.
Osalle omaishoitajista päätös tietää tuntuvaa leikkausta nykyisiin palkkioihin, mikä on herättänyt julkisuudessa keskustelua ja huolta.
Ensi vuoden alusta omaishoidonpalkkiot ovat Pirkanmaalla ensimmäisessä luokassa 423 euroa, toisessa 700 euroa ja kolmannessa 1200 euroa kuukaudessa.
Pirkanmaan kunnista suurimmassa palkkiokategoriassa laskua tapahtuu vain Lempäälässä, Nokialla, Sastamalassa ja Valkeakoskella. Lempäälässä tämän maksuluokan palkkio pienenee vain 29 euroa, Nokialla 84 ja Valkeakoskella 275 euroa. Sastamalassa kyseisessä maksuluokassa tapahtuva noin 500 euron leikkaus on ylivoimaisesti suurin.
Ehdotan Pirkanmaan hyvinvointialueelle omaishoidontukeen neljättä maksuluokkaa, jossa hoitopalkkio on 1700 euroa kuukaudessa.
Maksuluokan III kriteerit: Omaishoito on päätoimista ja omaishoitaja on estynyt tekemästä kodin ulkopuolista työtä tai päätoimista opiskelua hoitaakseen omaistaan.
Hoitoisuusryhmän III hoitopalkkiota ei makseta, jos hoitaja olisi samalta ajalta oikeutettu saamaan sairasvakuutuslain 10 luvun mukaista erityishoitorahaa (alle 16- vuotias lapsi) tai vuorotteluvapaalain 13 §:n mukaista vuorottelukorvausta (Laki omaishoidon tuesta 5 §).
Pirkanmaan hyvinvointialueen maksuluokkien I-III kriteereissä ei mainita eläkkeestä saatuja tuloja. On perusteltua perustaa IV-maksuluokka, jonka hoitaja ei saa vastaanottaa eläkkeestä saatuja tuloja. Tämä epäkohta tulee korjata ja siitä ei saa kärsiä kaikista heikoimmassa asemassa olevat palvelujen käyttäjät tukitasoja alentamalla.

IV maksuluokka, hoitopalkkio 1700 €/kk    
Omaishoidon tuen 4. maksuluokka on tarkoitettu tilanteisiin, joissa omaishoito on sitovaa, raskasta ja vaihtoehto ympärivuorokautiselle hoivalle. Kaikki 3. maksuluokan myöntämisen edellytykset täyttyvät sekä niiden lisäksi hoidettava tarvitsee ympärivuorokautisesti jatkuvaa ja erittäin vaativaa hoitoa, hoivaa, huolenpitoa, ohjausta ja valvontaa kaikissa päivittäisissä toiminnoissa:         
• wc-toiminnoissa ja hygienian hoidossa     
• peseytymisessä     
• pukeutumisessa     
• ruokailun järjestämisessä ja/tai syömisessä     
• lääkehoidon toteutuksessa     
• liikkumisessa/siirtymisissä     
• kognitiivisissa toiminnoissa (muisti, psyyke, ymmärtäminen)               
Omaishoito on päätoimista ja hoitaja on estynyt tekemästä kokopäiväistä ansiotyötä, yritystoimintaa, päätoimista opiskelua tai ei voi olla työtön työnhakija. Omaishoitaja jää hoitamaan läheistään/omaistaan esim. tämän pitkäaikaissairauden/äkillisen vaikean sairauden/vammautumisen vuoksi.    

Hoitajalla ei ole tältä ajalta    
1. muuta säännöllistä tuloa tai hän ei saa muuta korvausta ansiotulon menetyksestä     
2. oikeutta vuorotteluvapaalain (1305/2002) 13§:n mukaiseen vuorottelukorvaukseen     
3. eläkkeestä saatuja tuloja.         

Tuen myöntämisen perusteena on lääkärinlausunto hoidettavan vaikeasta sairaudesta tai vammasta sekä työnantajan päätös omaishoitajan palkattomasta työvapaasta tai muu todistus tulotilanteesta. Valvonnassa ja ohjauksessa voidaan osittain käyttää apuna etähoivan palveluja sekä teknisiä apuvälineitä. Tässä maksuluokassa hoidettavalla ei voi olla käytössään merkittävästi muita palveluita. Asiakkaan hoidon kokonaisvastuu tulee olla omaishoitajalla. Valvonnassa ja ohjauksessa voidaan osittain käyttää apuna etähoivaa tukevia palveluja sekä teknisiä apuvälineitä. Päätös IV maksuluokasta tehdään määräaikaisena vuodeksi kerrallaan. Mikäli tuen tarve määräajan jälkeen jatkuu, tulee omaishoitajan olla yhteydessä omaishoidon tuesta vastaavaan työntekijään hyvissä ajoin ennen määräajan päättymistä palvelutarpeen uudelleen arvioimiseksi.   

Katariina Pylsy
aluevaltuutettu (kesk.)

Minna Sarvijärvi
Hanna Holma
Petra Schulze Steinen
Linda Lähdeniemi
Reijo Koskela
Klaus Myllymäki
Marjo Mäkinen-Aakula
Jenni Jokinen

Lue seuraavaksi

Suomalaisia pitää nyt auttaa - vyönkiristys taloudessa on edessä
" Talouden tervehdyttäminen ei voi perustua vain leikkauksiin tai veronkorotuksiin. Sellainen politiikka näivettäisi Suomea ja eriarvoistaisi suomalaisia. Pääosa ratkaisua pitää olla Suomen uudistaminen, kasvu ja työpaikat."
13.12.2022 / Uutiset
Pirkanmaan hyvinvointialueen strategia ja hallintosääntö kasassa - ei täydellinen
Keskustan aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Minna Sarvijärven ryhmäpuheenvuoro Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston kokouksessa 5.12.2022
12.12.2022 / Uutiset
Vierailukohteita mm. Nokialla, Hämeenkyrössä, Ikaalisissa ja Tampereella
25.7.2020 / Uutiset
EtusivuUutisetOmaishoidontukeen neljäs maksuluokka – aloite Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustossa 5.12.2022