Ajatuksia aluevaaleihin!

1) Pirkanmaan hyvinvointialueen on toimittava asiakaskeskeisesti peruspalveluita korostaen. Hyvinvoinnin edistämistä ei saa unohtaa.
2) Lähipalveluista on huolehdittava ja jokaisessa Pirkanmaan kunnassa on oltava terveysasema ja samalla palveluiden saatavuus on turvattava.
3) Neuvolapalvelut ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toimintaedellytykset on turvattava.
4) Ikäihmisille on taattava mahdollisuus asua kotona avopalveluiden turvin niin kauan kuin he sitä haluavat ja alueellamme olevien niin julkisten kuin yksityisten asumispalveluiden tuottajien toimintaedellytykset on turvattava. Kuntoutus on tärkeä vanhuspalveluiden kehittämisalue.
5) Virrat-Ruovesi yhteistoiminta-alueella kokeilussa olevalla ensihoidon pilottihankkeella tavoitellaan ykköstason hoitoa. Ambulanssien henkilökunnan ammattitaidon hyödyntäminen mahdollistaa korkeatasoisen hoidon myös asiakkaan kotona tai asumispalveluyksiköissä. Mielestäni ensihoidon pilotti pitää ottaa käyttöön pysyvästi.
6) Kunnilla pitää olla mahdollisuus osallistua palveluiden kehittämiseen yhdessä hyvinvointialueen kanssa.
7) Pirkanmaan hyvinvointialueen tulee huolehtia alan houkuttelevuudesta ja pitovoimasta on huolehdittava yhteistyössä kuntien kanssa. Koko maan kattava koulutus, kilpailukykyinen palkka ja hyvät työolot sekä kannustavuus ovat tähän toimivia keinoja. Henkilöstön on voitava vaikuttaa työhönsä ja heidän on koettava työskentely arvostetuksi.
8) En kannata maakuntaveroa. Nykyinen laskennallinen rahoitus on riittävä, jos toimitaan tehokkaasti ja vaikuttavasti. Alussa valtion ohjaus onkin tärkeää, jotta sote-palvelut säilyvät ja kehittyvät yhdenvertaisesti.
9) Pirkanmaan hyvinvointialuetta tulee edistää perheystävällisenä ja joustavana työnantajana henkilöstön erilaiset elämäntilanteet huomioiden.
10) Pirkanmaan hyvinvointialueen tulee mielestäni lisätä panostuksia omaishoitoon. Jotta omaishoitajat voivat käyttää heille kuuluvia vapaapäiviä, tulee hoidettavalle olla tarjolla turvallinen sijaishoitaja tai -hoitopaikka.
11) Pirkanmaan hyvinvointialueen on tulevaisuudessa turvattava sopimuspalokuntien olemassaolo ja toimintaedellytykset. Sopimuspalokunnat ovat tärkeä osa sisäistä turvallisuutta ja pelastustoimen järjestämistä. Sopimuspalokuntien tekemä työ on myös kustannustehokasta.
12) Pirkanmaan hyvinvointialueelle siirtyvien (Coxa, Sydänsairaala, Fimlab, Keiturin Sote) julkisomisteisten hyviä ja korkealaatuisia palveluita tuottavien yhtiöiden asema on turvattava. On järjetöntä voimavarojen tuhlausta näiden yhtiöiden alasajo, sen sijaan näiden hyvin toimivien yhtiöiden hyviä käytäntöjä tulee jatkossakin kehittää.

Lopuksi
Pirkanmaan hyvinvointialue on kooltaan Suomen suurin ja sote-palveluiden näkökulmasta mittavin hallinnon uudistus, jolla rakennetaan pitkälle tulevaisuuteen palvelumalli ja verkosto.
Nyt jos koskaan elintärkeiden palveluiden turvaamiseksi on tärkeää, että aluevaltuustoon saadaan alueeltamme oma edustaja.
Pirkanmaan aluevaltuustoon tarvitaan paljon ääniä, myös yli puoluerajojen.

Arvoisa äänestäjä olen asiaan perehtynyt, sitoutunut ja osaltani käytettävissä, numeroni on 335.

Reijo Koskela

Virtain Keskustan ehdokkaat

Löydä oma ehdokkaasi

Tutustu ehdokkaisiin ›

Keskusta Virroilla

Virroilla on yli 100 vuotiset perinteet Keskustalaisesta toiminnasta.
Perustamiskokous pidettiin joulukuun 6 päivänä 1906, jossa nimettiin yhdyshenkilö jokaiseen äänestysalueeseen.
Ensimmäinen paikallisyhdistys aloitti toiminnantansa Toisvedellä helmikuun 9 päivänä 1907.

Kunnallisjärjestön tehtävänä on toimia 9 paikallisyhdistysten yhdyssiteenä.

 • johtaa Keskustalaista kunnallispolitiikkaa yhdessä valtuustoryhmän kanssa.
 • asettaa kunnallisvaaliehdokkaat paikallisyhdistysten esityksestä.
 • johtaa ja organisoida vaalikampanjat Virroilla.

Virroilla toimii 9 paikallisyhdistystä, ja keskustanaiset

Keskustan py
Koron py
Vaskiveden py
Kurjenkylän py
Äijännevan py
Liedenpohjan py
Toisveden py
Uurasen py
Monosen py

Tule mukaan

Ota yhteyttä

Vaaliohjelman  2021–2025 julkaisu

Virroilla onnistuttiin pitkään välttämään laajemmat koronatartunnat, mutta valitettavasti tartuntoja on tullut myös Virroille. Keskustan Virtain kunnaisjärjestö kantaa osaltansa vastuuta koronan leviämisen estämisestä. Tästä syystä emme järjestä näillä näkymillä yleisötilaisuuksia, emmekä perusta vaalitupaa. Kiitämme virtolaisia vastuullisuudesta koronaepidemian aikana.

Kuluvalla valtuustokaudella tavoitteemme olivat:

 • Uusi yhtenäiskoulu toiminnassa 2021
 • Lähipalvelut kuntalaisten saatavilla
 • Mahdollistava kaavoitus, joka takaa viihtyisän asumisen ja yrittäjyyden
 • Avoin, keskusteleva ja kuntalaisia kuuleva päätöksenteko

Edellä mainituissa asioissa olemme yhteistyössä onnistuneet.

Tulevalla valtuustokaudella suurimpana muutoksena on maakunnallinen soteuudistus!

Lähdemme uudelle valtuustokaudelle seuraavin teemoin:

Lapsi- ja nuorisoystävällinen Virrat:

 • Laadukkaat neuvolapalvelut
 • Joustava varhaiskasvatus
 • Turvallinen ja joustava opintie
 • Monipuoliset harrastusmahdollisuudet (Vikkelästi Virroilla)
 • Huolehditaan Nuorisokeskus Marttisen ja Merikanto-opiston toimintaedellytysten kehittämisestä.
 • Perusopetus ja laadukas yleislukio on voitava käydä ensisijaisesti kotona asuen.
 • Ammatillisen koulutuksen hyvää kehitystä paikkakunnalla on vahvistettava edelleen, esim. Tredun, Sedun ja lukion kaksoistutkintoihin kannustaminen.
 • Paikallista elinkeinoelämää tukeva toisen asteen ja korkea-asteen koulutus.
 • Nuorten vaikutusmahdollisuuksia on kehitettävä edelleen (Nuorisovaltuusto).

Monipaikkaisuudessa on mahdollisuuksia Virroilla:

 • Toimivat etäyhteydet ja digivalmiuksien parantaminen mahdollistavat väljemmän asumisen Virroilla.
 • Vapaa-ajan asuntojen joustava muuttaminen vakituiseksi.
 • Asumisviihtyvyyden parantaminen: tuetaan hissien rakentamista kuntalisällä ja huolehditaan riittävästä esteettömien asuntojen saatavuudesta.
 • Asiointi- ja palveluliikenteen kehittäminen.
 • Rannanläheisessä asumisessa on Virroilla hyödyntämättömiä mahdollisuuksia, jotka tulee ottaa käyttöön.
 • Kaavoituksella edistetään monipaikkaista asumista.
 • Huolehditaan käytössä olevien hankerahojen hakemisesta ja käyttämisestä kävely- ja pyöräteiden rakentamiseen (Käpy-rahoitus).
 • Pidetään huolta väyläverkon kunnosta ja kehittämisestä.

Alueellinen sotekeskus Virroille:

 • Laadukkaat sotepalvelut saatavana lähipalveluina.
 • Huolehditaan Virtolaisten hoitoon pääsyn nopeus vähintäänkin nykyisellään.
 • Palvelut saatava yhdenluukun periaatteella.
 • Otetaan käyttöön toimiva sähköinen ajanvaraus.
 • Ensihoidon pilotti saatava pysyväksi.
 • Asumispalveluvaihtoehtojen kehittämien Virroilla käyntiin.
 • Erikoislääkäripalveluiden kehittäminen.
 • Tuettu palveluasuminen käyttöön täydentämään tehostettua.
 • Laadukkaat tukipalvelut.

Vahvistetaan Virtain veto- ja pitovoimaa yritysmyönteisenä kaupunkina.

 • Kotikuntamme hyvinvointi perustuu siellä asuvien ja toimivien ihmisten, yritysten, järjestöjen ja yhteisöjen ja julkisten palvelujen tuottajien yhdessä tekemiseen ja toimimiseen.
 • Virtain kaupunki kannustaa esimerkillisesti henkilöstöä omaehtoisesti päivittämään osaamistaan.
 • Edistetään kaupungin ja yritysten kanssa avoimin mielin käytävää vuoropuhelua ja ollaan tarvittaessa aktiivisesti mukana toimitilatarpeissa.
 • Laaditaan hankintastrategia ja hankitaan uuden hankintalain puitteissa tuotteet ja palvelut paikallisilta toimijoilta.
 • Terve kuntatalous on elinvoimaisuuden perusta.
 • Kuntalaisten omaehtoisen aktiivisuuden tukeminen on keskeisintä kunnan toimintaa.
 • Elinvoimapaketin toimia jatkettava ja kehitettävä edelleen Virroilla.
 • Nopea päätöksenteko (mm. kaava-, rakennuttamis- ja lupa-asioissa).
 • Huoltovarmuuden kannalta tärkeät kuntaomisteiset yhtiöt ja niiden työpaikat on säilytettävä Virroilla.

Järkivihreys:

 • Virroilla on säilytetty puhtaat vedet, maa ja ilma. Huolehdimme siitä, että hiilikädenjälkemme on kestävä edelleenkin.
 • Biotalous on lupaavimpia keinoja hyödyntää kestävällä tavalla luonnonvaroja ja samalla luoda työpaikkoja sekä pitää maaseutua elinvoimaisena.
 • Virrat on julkisten rakennusten rakentamisessa puurakentamisen edelläkävijä, jatketaan sitä.
 • Luontomatkailun reitistöjen kehittäminen ja ylläpitäminen
 • Suosimme lähiruokaa ja uusiutuvia kotimaisia energianlähteitä.
 • Kehitämme Virtain kaupunkia etätyöpaikkakuntana.
 • Aluejätepisteiden ja lajittelumahdollisuuksien kehittäminen.

Turvaamme kuntalaisten palvelut ja valvomme heidän etujaan!

Meidän kuntalaisten etuja valvovat ensisijaisesti seuraavat neljä vuotta kestävän kauden  13.6. 2021 valittavat luottamushenkilöt. Valinnan teemme me äänestäjät, joten käytä valintaoikeuttasi ja valitse viisaasti:

Valitse edustajasi Keskustan listalta!

EtusivuVirrat