Artsin vaalitoimistolla tapahtuu  Virroilla Virtaintie 35

Hei,
Lauantaina 1.4. Klo 9.00-11.00 on Artsin synttärien kuntalaiskahvitus Virtain vaalitoimistolla Tarjanteentalossa Virtaintie 35 Tervetuloa!

Kiitos kannatuksesta,   Seurakunnan Keskusta

Seurakunnan Keskusta on entiseen tapaan asettanut ehdokkaita.
Seurakuntavaalisivustollemme pääset  tästä
Ennakkoäänestys 8.-12-11.2022
Varsinainen äänestyspäivä 20.11.2022

Virtain Keskustan ehdokkaat

Löydä oma ehdokkaasi

Tutustu ehdokkaisiin ›

Keskusta Virroilla

Virroilla on yli 100 vuotiset perinteet Keskustalaisesta toiminnasta.
Perustamiskokous pidettiin joulukuun 6 päivänä 1906, jossa nimettiin yhdyshenkilö jokaiseen äänestysalueeseen.
Ensimmäinen paikallisyhdistys aloitti toiminnantansa Toisvedellä helmikuun 9 päivänä 1907.

Kunnallisjärjestön tehtävänä on toimia 9 paikallisyhdistysten yhdyssiteenä.

 • johtaa Keskustalaista kunnallispolitiikkaa yhdessä valtuustoryhmän kanssa.
 • asettaa kunnallisvaaliehdokkaat paikallisyhdistysten esityksestä.
 • johtaa ja organisoida vaalikampanjat Virroilla.

Virroilla toimii 9 paikallisyhdistystä, ja keskustanaiset

Keskustan py
Koron py
Vaskiveden py
Kurjenkylän py
Äijännevan py
Liedenpohjan py
Toisveden py
Uurasen py
Monosen py

Tule mukaan

Ota yhteyttä

Vaaliohjelman  2021–2025 julkaisu

Virroilla onnistuttiin pitkään välttämään laajemmat koronatartunnat, mutta valitettavasti tartuntoja on tullut myös Virroille. Keskustan Virtain kunnaisjärjestö kantaa osaltansa vastuuta koronan leviämisen estämisestä. Tästä syystä emme järjestä näillä näkymillä yleisötilaisuuksia, emmekä perusta vaalitupaa. Kiitämme virtolaisia vastuullisuudesta koronaepidemian aikana.

Kuluvalla valtuustokaudella tavoitteemme olivat:

 • Uusi yhtenäiskoulu toiminnassa 2021
 • Lähipalvelut kuntalaisten saatavilla
 • Mahdollistava kaavoitus, joka takaa viihtyisän asumisen ja yrittäjyyden
 • Avoin, keskusteleva ja kuntalaisia kuuleva päätöksenteko

Edellä mainituissa asioissa olemme yhteistyössä onnistuneet.

Tulevalla valtuustokaudella suurimpana muutoksena on maakunnallinen soteuudistus!

Lähdemme uudelle valtuustokaudelle seuraavin teemoin:

Lapsi- ja nuorisoystävällinen Virrat:

 • Laadukkaat neuvolapalvelut
 • Joustava varhaiskasvatus
 • Turvallinen ja joustava opintie
 • Monipuoliset harrastusmahdollisuudet (Vikkelästi Virroilla)
 • Huolehditaan Nuorisokeskus Marttisen ja Merikanto-opiston toimintaedellytysten kehittämisestä.
 • Perusopetus ja laadukas yleislukio on voitava käydä ensisijaisesti kotona asuen.
 • Ammatillisen koulutuksen hyvää kehitystä paikkakunnalla on vahvistettava edelleen, esim. Tredun, Sedun ja lukion kaksoistutkintoihin kannustaminen.
 • Paikallista elinkeinoelämää tukeva toisen asteen ja korkea-asteen koulutus.
 • Nuorten vaikutusmahdollisuuksia on kehitettävä edelleen (Nuorisovaltuusto).

Monipaikkaisuudessa on mahdollisuuksia Virroilla:

 • Toimivat etäyhteydet ja digivalmiuksien parantaminen mahdollistavat väljemmän asumisen Virroilla.
 • Vapaa-ajan asuntojen joustava muuttaminen vakituiseksi.
 • Asumisviihtyvyyden parantaminen: tuetaan hissien rakentamista kuntalisällä ja huolehditaan riittävästä esteettömien asuntojen saatavuudesta.
 • Asiointi- ja palveluliikenteen kehittäminen.
 • Rannanläheisessä asumisessa on Virroilla hyödyntämättömiä mahdollisuuksia, jotka tulee ottaa käyttöön.
 • Kaavoituksella edistetään monipaikkaista asumista.
 • Huolehditaan käytössä olevien hankerahojen hakemisesta ja käyttämisestä kävely- ja pyöräteiden rakentamiseen (Käpy-rahoitus).
 • Pidetään huolta väyläverkon kunnosta ja kehittämisestä.

Alueellinen sotekeskus Virroille:

 • Laadukkaat sotepalvelut saatavana lähipalveluina.
 • Huolehditaan Virtolaisten hoitoon pääsyn nopeus vähintäänkin nykyisellään.
 • Palvelut saatava yhdenluukun periaatteella.
 • Otetaan käyttöön toimiva sähköinen ajanvaraus.
 • Ensihoidon pilotti saatava pysyväksi.
 • Asumispalveluvaihtoehtojen kehittämien Virroilla käyntiin.
 • Erikoislääkäripalveluiden kehittäminen.
 • Tuettu palveluasuminen käyttöön täydentämään tehostettua.
 • Laadukkaat tukipalvelut.

Vahvistetaan Virtain veto- ja pitovoimaa yritysmyönteisenä kaupunkina.

 • Kotikuntamme hyvinvointi perustuu siellä asuvien ja toimivien ihmisten, yritysten, järjestöjen ja yhteisöjen ja julkisten palvelujen tuottajien yhdessä tekemiseen ja toimimiseen.
 • Virtain kaupunki kannustaa esimerkillisesti henkilöstöä omaehtoisesti päivittämään osaamistaan.
 • Edistetään kaupungin ja yritysten kanssa avoimin mielin käytävää vuoropuhelua ja ollaan tarvittaessa aktiivisesti mukana toimitilatarpeissa.
 • Laaditaan hankintastrategia ja hankitaan uuden hankintalain puitteissa tuotteet ja palvelut paikallisilta toimijoilta.
 • Terve kuntatalous on elinvoimaisuuden perusta.
 • Kuntalaisten omaehtoisen aktiivisuuden tukeminen on keskeisintä kunnan toimintaa.
 • Elinvoimapaketin toimia jatkettava ja kehitettävä edelleen Virroilla.
 • Nopea päätöksenteko (mm. kaava-, rakennuttamis- ja lupa-asioissa).
 • Huoltovarmuuden kannalta tärkeät kuntaomisteiset yhtiöt ja niiden työpaikat on säilytettävä Virroilla.

Järkivihreys:

 • Virroilla on säilytetty puhtaat vedet, maa ja ilma. Huolehdimme siitä, että hiilikädenjälkemme on kestävä edelleenkin.
 • Biotalous on lupaavimpia keinoja hyödyntää kestävällä tavalla luonnonvaroja ja samalla luoda työpaikkoja sekä pitää maaseutua elinvoimaisena.
 • Virrat on julkisten rakennusten rakentamisessa puurakentamisen edelläkävijä, jatketaan sitä.
 • Luontomatkailun reitistöjen kehittäminen ja ylläpitäminen
 • Suosimme lähiruokaa ja uusiutuvia kotimaisia energianlähteitä.
 • Kehitämme Virtain kaupunkia etätyöpaikkakuntana.
 • Aluejätepisteiden ja lajittelumahdollisuuksien kehittäminen.

Turvaamme kuntalaisten palvelut ja valvomme heidän etujaan!

Meidän kuntalaisten etuja valvovat ensisijaisesti seuraavat neljä vuotta kestävän kauden  13.6. 2021 valittavat luottamushenkilöt. Valinnan teemme me äänestäjät, joten käytä valintaoikeuttasi ja valitse viisaasti:

Valitse edustajasi Keskustan listalta!

EtusivuVirrat