Keskustan ryhmäpuheenvuoro Pohteen aluevaltuuston kokouksessa 20.11.

Keskustan valtuustoryhmän puolesta haluan ensiksi kiittää viranhaltijoita, lautakuntia ja aluehallitusta: olette tehneet mahdottoman työn mahdottoman lyhyessä ajassa. Valtiovalta on meille armoton. Se ei näe maailman muuttumista ja on antanut meille epäinhimillisen aikataulun.

Se harmittaa, että tässä ajassa ei ole ehditty tehdä vaikutusarvioita tässä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden seurauksista. Vetoammekin jatkotyöhön: kun tehdään ohjelman mukaisia toimeenpanosuunnitelmia, silloin – ennen toimeenpanoa – vaikutuksia on arvioitava niin perusteellisesti kuin mahdollista. Toimeenpanossa tarvitaan myös evästykset luottamushenkilötasoilta.

Teen suunnitelmasta muutamia yksittäisiä nostoja.

Keskustan valtuustoryhmä on tyytyväinen, että perustason sote-keskusverkko säilyy kattavana jokaisessa alueen kunnassa. Osaltaan se mahdollistaa perustason vahvistamista. Olemme myös sitä mieltä, että nimeltä mainitsemattomien kuuden sote-yksikön kohdalla todella arvioidaan, voidaanko niiden toimintaa jatkaa, vaiko korvata kokonaan tai osittain liikkuvilla tai digipalveluilla. Kaikkien sote-keskusten toimintoja on arvioitava jatkuvasti. Niin myös akuuttiosastojen osalta. Kannattaa oikeasti miettiä, liikkuvatko tuhannet asiakkaat vaiko puolenkymmentä työntekijää.

Keskusta kannattaa Oulaskankaan sairaalan toiminnan jatkumista nykyisellään, jos se suinkin on mahdollista. OAS on nykyisessä jono- ja henkilöstötilanteessa Pohteelle välttämätön. Samoin Keskusta kannattaa myös Raahen yöpäivystyksen jatkamista, jos se suinkin on mahdollista. Molemmissa on riskinsä, koko Pohteellakin riskinä on henkilöstön saatavuus. Riskit on tunnistettava ja niin Pohteen johdon, ao. yksiköiden kuin sidosryhmien on tehtävä voitavansa riskien minimoimiseksi. Sidosryhmillä tarkoitan mm. kuntia ja alueiden asukkaita. Pelottelulla ja panikoimisella ei saada hyvää aikaan.

Keskusta kannattaa Tulevaisuuden sairaalan saamista valmiiksi suunnitellussa aikataulussa. Uuden sairaalan arvioidut 10-15 %:n säästöt antavat mahdollisuuksia perustason vahvistamiseen.

Keskusta kannattaa paikallisen ja vertikaalisen integraation parantamista mm. toimialueiden rajoja häivyttämällä, hallinnon keventämisellä ja uudelleen muokkaamisella. Haluamme joustavuutta paikalliseen päätöksentekoon, so-te-pela- rajat tilojen ja henkilöstön käytössä on pystyttävä poistamaan huolimatta siitä, että lainsäädäntö on ajastaan jäljessä. Joustavuutta myös tukeutumisessa maakunnan pieniin ja isompiin sote-yrityksiin.

Keskusta toivoo, että toimintoja parantamalla – panostamalla mm. hoidon jatkuvuuteen, toimiviin hoitoketjuihin, byrokratian vähentämiseen, hyvien käytäntöjen omaksumiseen, työn kuormittavuuden vähentämiseen – voidaan jatkossa parantaa asiakkaidemme palveluja ja saadaan hyvinkin merkittäviä kustannusvaikutuksia, joita tähän suunnitelmaan ei nyt ole pystytty arvioimaan.

Keskusta on erityisen huolissaan ikäihmisten, vammaisten ja mielenterveysasiakkaiden palveluihin suunnitelluista säästöistä. Hoito- ja hoivapaikkojen nopea vähentäminen voi saattaa eturintaman työntekijän useinkin vaikeiden eettisten ratkaisujen eteen: millainen asuminen ja millainen hoiva yksittäiselle ihmiselle on riittävä ja hänen ihmisarvoaan kunnioittava? Siksi korvaavien palvelujen järjestäminen tulee olla ehdoton vaatimus ennen entisten rakenteiden purkamista.

Näin huomautuksilla ja toiveilla Keskustan
valtuustoryhmä on hyväksymässä aluehallituksen esityksen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaksi.

Niilo Keränen

EtusivuUutisetKeskustan ryhmäpuheenvuoro Pohteen aluevaltuuston kokouksessa 20.11.