Tervetuloa Keskustan Kaavin kunnallisjärjestön sivuille!

Keskustan Kaavin Kaavin kunnallisjärjestö haluaa toivottaa jäsenilleen ja kannattajilleen oikein hyvää loppu vuotta 2022 ja upeaa kehittämisen uuden toivon vuotta 2023. Toivotamme myös uuden ja energisen kuntajohtajamme tervetulleeksi työyhteisöömme. Iloa ja valoa työllesi.

Tarvitsemme todellista positiivista energiaa, jotta voimme taata kuntalaisillemme aikaisempaa paremman tulevaisuuden.

***********

 Jukka Tirkkonen sai jatkopestin kunnallisjärjestön johtoon

Keskustan Kaavin kunnallisjärjestön yleinen kokous valitsi Jukka Tirkkosen jatkamaan puheenjohtajana vuodelle 2023. Jatkopestin sai myös Jorma Räsänen varapuheenjohtajana. Järjestön sihteerin pestiin pyydetään Tapani Tirkkosta, jotta hän voi jatkaa tasokasta työtään järjestön hyväksi. Kunnallisjärjestön johtokuntaan valittiin edellisten lisäksi Hilkka Tiilikainen, Arto Räsänen, Kari Leppänen, Maija Räsänen, Teijo Hassinen sekä Unto Kärkkäinen. Toimintasuunnitelman keskeinen teema on perinteisten toimintatapojen lisäksi tukea perustetun Elinvoimatoimikunnan työtä. Saada sille ennustettava visio ja strategia, selkeät numeeriset tavoitteet, jotka palvelevat Kaavin kunnan monipuolista kehittämistyötä. 

Aloite Keskustan eduskuntaryhmälle 

Keskustapuolueen eduskuntaryhmä

Helsinki

Varautuminen murroskauteen

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 01.01.2023, jonka jälkeen perinteiset pienet kunnat joutumaan sopeutumaan hyvin pienillä resursseilla ihan uudenlaiseen todellisuuteen turvatakseen tulevaisuutensa ja elinvoimansa.

Haja-asutusalueilla on myös aiemmin ollut suuria haasteita selvitä elinvoimaisena yhteiskunnallisissa murroskausissa, jonka perusteella voidaan nähdä nyt pienten kuntien, alle 3000 kunnan asukasta, vahva tasa-arvoinen kehittämisen tarve. Aihe on varmasti hyvin tärkeä toteuttaa myös keskustapuolueen oman ideologiansa näkökulmasta.

Edellä olevan perusteella Keskustapuolueen Kaavin kunnallisjärjestö ehdottaa Keskustapuolueen eduskuntaryhmälle, että Kaavi nimetään Työ- ja elinkeinoministeriössä (TEM), tai muussa tähän tarkoitukseen sopivassa valtiollisessa elimessä vahvaksi valtakunnalliseksi kolmivuotiseksi kokeilualueeksi, jossa selvitetään ne keinot, joiden avulla pienten kuntien elinkeinoelämää vahvistetaan ja tuetaan sekä aineellisesti, että henkisesti.

Tässä tarkoituksessa Työ- ja elinkeinoministeriö nimeää kaksi edustajaansa Kaavin kunnan elinkeinojen kehittämisryhmään kolmivuotiseksi kaudeksi tukemaan kunnan omaa elinkeinojen kehittämisryhmää. Samalla ministeriö päättää tukea Kaavin kunnan elinkeinojen kehittämisohjelmaa kolmen vuoden aikana yhteensä kolmella miljoonalla eurolla.

Kokeilun avulla pyritään nopeuttamaan pienten kuntien elinkeinojen kehittämistä ja sopeutumista uudessa tilanteessa. Kokeilun tarkoituksena on myös nähdä, millä keinoilla ylipäätään voidaan pienten kuntien elinkeinoja kehittää ja kokeilun tuloksien avulla skaalauttaa ja nopeuttaa myös muiden pienten kuntien kokonaisvaltaista kehittymistä.

Kaavi 13.10.2022 Keskustapuolueen Kaavin kunnallisjärjestö

J

****

Jokaiseen päivään on kätketty uusi mahdollisuus, siksi Kaavin Keskusta luottaa tulevaisuuteen ja Kaavin tulevaan menestykseen.

*

Uudistunut Kaavin keskusta haluaa tasa-arvoiseen ja erinomaiseen yhteistyöhän kaikkien samalla tavalla ajattelevien puolueiden kanssa uudella valtuustokaudella. Tiedämme, että tuleva valtuustokausi ei tule olemaan helppo. Menestyminen vaatii kaikilta valtuutetuilta vahvaa tahtotilaa Kaavin suunnan muuttamiseksi.

Puheenjohtajan mietteitä

Kaavin keskustan uudistamis talkoot, aikuisten oikeesti

Kaavin keskustan johtamisen uuden strategian keskeinen teema on; tarvitsemme ja haluamme joukkoomme yksilöitä,  joiden on pystyttävä hyvään, jopa erinomaiseen yhteistyöhön. Järjestömme johto on sitoutunut siihen, että ketään ei saa lannistaa. Tästä meillä on pitävä päätös, nolla toleranssi, josta ei tingitä. Juuri tämä takaa sen, että Kaavin keskusta on todella uudistunut.

Johtaminen on joukko tekoja, joita johtaja tekee tai jättää tekemättä. Hyvä johtaja tekee oikeat teot oikeaan aikaan. Perinteisen kuntaorganisaation, palveluiden tuottajan ja toteuttajan rooli ja tekeminen tulevat muuttumaan tulevalla valtuustokaudella paljon. Vuorovaikutus eri osapuolten kesken, esim, yrittäjien kanssa on merkittävässä roolissa. On rohkeasti uskallettava lähteä liikkeelle ketterästi, sekä kokeiltava uusia mahdollisuuksia.

Aivan keskeinen haaste tulee olemaan monipuolisen, nykyaikaisen ja modernin elinkeinoelämän kehittäminen.

Uudistuneen Kaavin keskustan johtamisen avainteemoja ovat perinteinen demokratia käsitys, tavoitteellisuus, tehokkuus, kuntavisio ja strategia. (Perinteinen demokratia käsitys juontaa juurensa jo. v. 508 ennen nykyaikaisen ajan laskun alkua silloisen Ateenan kaupunkivaltion demokratialain vahvistamisesta.) Uusimme oman järjestömme johtamisjärjestelmän siten, että perustamme oman järjestöömme kolme kehitysyksikköä. Nämä ovat 1. työpaikka omavaraisuuden kasvattaminen, 2. opetus- ja sivistys ja sivistystoimen tason säilyttäminen, sekä 3. sosiaali- ja terveystoimen toimintaedellytysten turvaaminen. Jokaiselle toimialueelle nimeämme omasta järjestöstämme vastuuhenkilön. Näin me hajautamme todellista vastuuta.

Tulkaa mukaan, nyt siihen on helppo tulla

 Tähän työhön me kutsumme teitä kaikkia kaavilaisia ja osallistumaan kuntavaaleihin ja sitä kautta tukemaan oman kuntamme kehittämistä.

——-

Ota rohkeasti yhteyttä ja tule mukaan toimintaamme!

 

 

Ota yhteyttä

Kaavi

Puheenjohtaja Jukka Tirkkonen

Kuntasivuille >

Kunnallisjärjestön johtokunta 2023

Jukka Tirkkonen
Puheenjohtaja ja sihteeri, Tapani Tirkkonen

muut hallituksen jäsenet:

Teijo Hassinen
Unto Kärkkäinen

Kari Leppänen
Jorma Räsänen
Hilkka Tiilikainen

Arto Nykänen

Maija Räsänen

Tapahtumat

Keskustan Kaavin kunnallisjärjestö

 

Keskustan Kaavin kunnallisjärjestö

 Kuntavaaliohjelma vv. 2021 – 2024

 Kuntavaaliohjelman kolme keskeistä tähteä ja

ohjelman keskeisiä tavoitteita ovat.

 Kolme tähteä

 *     Johtamisjärjestelmä

 *     Suunnitelma kestävään kasvuun ja menestykseen

 *     Tulevaisuuden uskon palauttaminen

 Johtamisjärjestelmän uusiminen tarkoittaa sitä, että luottamushenkilöorganisaatio määrittää ensiksi vahvan kuntastrategian, jonka toteuttaminen on virkamiesten virkavastuulla hyvässä yhteistyössä  luottamushenkilöorganisaation  kanssa. Tavoitteitten toteutumista ja valvontaa varten perustetaan kunnanhallituksen alaisuuteen kolmi- tai nelihenkinen asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä. Ohjausryhmän tarkoitus on suunnitella ja tuottaa Kaaville työpaikkoja. Ohjausryhmää tulee johtamaan kunnanhallituksen puheenjohtaja ja ryhmään ostetaan kaksi tai kolme yritystoiminnasta kokemusta omaavaa  korkeatasoista ulkopuolista ohjausryhmän hallitusasiantuntijaa.

 Suunnitelma kestävään kasvuun ja menestykseen perustuu kuntastrategian yhteyteen laadittavaan yrittäjäohjelmaan ja sen tavoitteelliseen toteuttamiseen. Yrittäjyysohjelma käsittää kunnan palvelu- ja kulttuuritoimen  tavoitteet, sekä kunnan omista vahvuuksista lähtevään yritystoiminnan kehittämiseen. Ohjelma sisältää selkeät numeeriset työpaikka- ja palvelutuotannon tavoitteet jokaiselle vuodelle, jota valvotaan intensiivisesti.

 Kaavin kunnalla on ollut menestyksekäs ja myönteinen kuntakuva, mutta se on viime aikoina monista eri syistä johtuen päässyt rapistumaan. Kunta ei voi tulevaisuudessa menestyä, ellei jokainen  kunnan jäsen tai asukas voi  toteuttaa itseään omista vahvuuksistaan lähtien. Myönteistä kuntakuvaa voidaan rakentaa jatkossa vain, jos jokaiselle kunnan yli 18- vuotiaalle täyttäneelle asukkaalle lähetetään kunnan toimesta kysely, joissa jäsenet ja asukkaat voivat ehdottaa omia mielipiteitään ja/tai tavoitteitaan. Kyselyn tuloksia analysoi edellä mainittu asiantuntijaryhmä täydennettynä jokaisen kunnassa ääniä saaneen  puolueen edustajalla. 

 ***

 Jokaiseen päivään on kätketty uusi mahdollisuus, siksi Kaavin Keskusta luottaa tulevaisuuteen ja Kaavin tulevaan menestykseen.

*******

 

                       

 

 

Paikallisyhdistykset

Vehkalahden paikallisyhdistys

Toimihenkilöt v. 2023

Puheenjohtaja         Jukka Tirkkonen

Vara pj.                    Riitta Taipale

Jäsen                        Eija Tirkkonen

Jäsen                        Heikki Taipale

Jäsen                        Eero Kekäläinen

EtusivuKaavi