Tervetuloa Keskustan Kaavin kunnallisjärjestön sivuille!

Täältä löydät ajankohtaisen tiedon toiminnastamme ja esimerkiksi sen, missä luottamuselimissä me toimimme.

Keskustan jäsenet ja tukijat

Keskustan Kaavin kunnallisjärjestö haluaa toivottaa teille kaikille oikein hyvää uutta vuotta. Toivomme tulevan vuoden tuovan tullessaan yhteisen tekemisen, yhdessä kehittämisen ja yhteisen toivon rakentamista. Me tarvitsemme kaikkea tuota enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Me tarvitsemme yksilöitä, jotka uskovat yhdessä tekemiseen.

Kaavin Keskusta uudistuu/ tule mukaan uuteen raikkaaseen kehitystyöhön

 Keskustan Kaavin kunnallisjärjestö uudistaa koneistoaan. Kaavin kunnan tulevat haasteet tulevat olemaan uudella valtuustokaudella erittäin kovat. Haasteet kulminoituvat uusien työpaikkojen luomiseen ja sitä kautta talouteen. Kaavi on tällä hetkellä myös seutukunnan kauppakeskus. Jotta tämä voidaan yllä pitää myös jatkossa, meidän pitää saada uutta virtaa kunnan kehittämiseen ja talouteen.

 Keskustan Kaavin kunnallisjärjestö uusii organisaatiotaan siten, jossa luomme ja  laadimme omalle järjestölle oman toimintastrategian, joka tukee yllä olevia tavoitteita. Luomme järjestön alaisuuteen uuden organisation, jossa on useita eri vastuu yksiköitä, joiden tehtävänä on vastata oman toimialueensa kehitystarpeista. Kehitysyksiköiden painopistealueita on kolme. 1. Työpaikka omavaraisuuden kasvattaminen, 2. opetus- ja sivistystoimen tason säilyttäminen, sekä 3. sosiaali-ja terveystoimen tason yllä pitäminen ja kehittäminen. Muita kunnan toimialueita kehitetään järjestön yleisillä päätöksillä.

 Organisatiota uudistetaan myös siten, joka kannustaa monen tasoiseen ja raikkaaseen keskusteluun, jonka perusteella pyritään saamaan yhteistyöllä kaikkien osapuolten ja virkakunnan kanssa uusia kehitysideoita. Ketään ei lannisteta, vaan päinvastoin aina kannustetaan luomaan uutta ja samalla kantamaan vastuuta keskustan toimintaedellytysten kehittämisestä. Vastuun kantaminen ja avoimuus on  aina edellytys, joissa saadaan tuloksia. Yksin kukaan ei saa aikaan riittäviä tuloksia, tulokset saadaan yhteistyöllä.

 Tähän työhön me kutsumme teitä kaikkia kaavilaisia ja osallistumaan kuntavaaleihin ja sitä kautta tukemaan oman kuntamme kehittämistä.

 Keskustan vaalipäällikkö on Jukka Tirkkonen, email; tirkkosenjukka@gmail.com

Ota rohkeasti yhteyttä ja tule mukaan toimintaamme!

 

Keskustan Kaavin kunnallisjärjestönä olemme käynnistäneet valmistautumisen huhtikuussa 2021 pidettäviin kuntavaaleihin. Paikalliset vaalit ovat kuntalaisille kuin myös Keskustalle tärkeimmät vaalit, toimivathan valitut luottamushenkilöt ihmisiä eniten koskettavien päätösten valmistelijoina ja tekijöinä.

Haluamme keskustassa saada ehdokkaaksi sinut, joka

  • edustat tärkeää asukasryhmää
  • olet oman alasi asiantuntija
  • olet aktiivinen ja kiinnostunut yhteisten asioiden hoitamisesta

Voit vaikuttaa puolueen linjauksiin kommentoimalla ja antamalla palautetta Keskustan ohjelmiin ja politiikkaan.

Ota yhteyttä keskeisiin toimijoihin halutessasi lisätietoja toiminnastamme.

Ota yhteyttä

Kaavi

Puheenjohtaja Kaija Julkunen

Kuntasivuille >

Kunnallisjärjestön johtokunta 2021

Jukka Tirkkonen
Puheenjohtaja

Vaalipäällikkö

Jukka Tirkkonen        email: tirkkosenjukka@gmail.com

Kari Leppänen
sihteeri

muut hallituksen jäsenet:

Teijo Hassinen
Toivo Hartikainen
Unto Kärkkäinen
Jorma Räsänen
Hilkka Tiilikainen

Tapahtumat

Keskustan Kaavin kunnallisjärjestö

Ajankohtaista

Keskustan Kaavin kunnallisjärjestö

 Kuntavaaliohjelma vv. 2021 – 2024

 Kuntavaaliohjelman kolme keskeistä tähteä ja

ohjelman keskeisiä tavoitteita ovat.

 Kolme tähteä

 *     Johtamisjärjestelmä

 *     Suunnitelma kestävään kasvuun ja menestykseen

 *     Tulevaisuuden uskon palauttaminen

 Johtamisjärjestelmän uusiminen tarkoittaa sitä, että luottamushenkilöorganisaatio määrittää ensiksi vahvan kuntastrategian, jonka toteuttaminen on virkamiesten virkavastuulla hyvässä yhteistyössä  luottamushenkilöorganisation  kanssa. Tavoitteitten toteutumista ja valvontaa varten perustetaan kunnanhallituksen alaisuuteen kolmi- tai nelihenkinen asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä. Ohjausryhmän tarkoitus on suunnitella ja tuottaa Kaaville työpaikkoja. Ohjausryhmää tulee johtamaan kunnanhallituksen puheenjohtaja ja ryhmään ostetaan kaksi tai kolme yritystoiminnasta kokemusta omaavaa  korkeatasoista ulkopuolista ohjausryhmän hallitusasiantuntijaa.

 Suunnitelma kestävään kasvuun ja menestykseen perustuu kuntastrategian yhteyteen laadittavaan yrittäjäohjelmaan ja sen tavoitteelliseen toteuttamiseen. Yrittäjyysohjelma käsittää kunnan palvelu- ja kulttuuritoimen  tavoitteet, sekä kunnan omista vahvuuksista lähtevään yritystoiminnan kehittämiseen. Ohjelma sisältää selkeät numeeriset työpaikka- ja palvelutuotannon tavoitteet jokaiselle vuodelle, jota valvotaan intensiivisesti.

 Kaavin kunnalla on ollut menestyksekäs ja myönteinen kuntakuva, mutta se on viime aikoina monista eri syistä johtuen päässyt rapistumaan. Kunta ei voi tulevaisuudessa menestyä, ellei jokainen  kunnan jäsen tai asukas voi  toteuttaa itseään omista vahvuuksistaan lähtien. Myönteistä kuntakuvaa voidaan rakentaa jatkossa vain, jos jokaiselle kunnan yli 18- vuotiaalle täyttäneelle asukkaalle lähetetään kunnan toimesta kysely, joissa jäsenet ja asukkaat voivat ehdottaa omia mielipiteitään ja/tai tavoitteitaan. Kyselyn tuloksia analysoi edellä mainittu asiantuntijaryhmä täydennettynä jokaisen kunnassa ääniä saaneen  puolueen edustajalla. 

 ***

 Jokaiseen päivään on kätketty uusi mahdollisuus, siksi Kaavin Keskusta luottaa tulevaisuuteen ja Kaavin tulevaan menestykseen.

*******

Mitä edellinen tarkoittaa

Kuntalaisten keskuudessa keskustellaan paljon siitä, millä eväillä mahdollisuutemme menestyä tulevaisuudessa voitaisiin mahdollistaa. Tätä yritän pohtia ja tarjota tähän seuraavia työvälineitä. 1. Johtamisjärjestelmä, 2. suunnitelma kestävävään kasvuun ja menestykseen ja 3. tulevaisuuden kuntakuvan kirkastaminen.
Johtamisjärjestelmän uusiminen tarkoittaa sitä, että luottamushenkilöorganisaatio määrittää ensiksi vahvan kunnan omista vahvuuksista kumpuavan kuntastrategian, jonka toteuttaminen on virkamiesten virkavastuulla ja todella aina hyvässä yhteistyössä luottamushenkilöorganisation kanssa. Tavoitteitten toteutumista ja valvontaa varten perustetaan kunnanhallituksen alaisuuteen kolmi- tai nelihenkinen asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä. Ohjausryhmän tarkoitus on suunnitella ja tuottaa Kaaville työpaikkoja. Ohjausryhmää tulee johtamaan kunnanhallituksen puheenjohtaja ja ryhmään ostetaan kaksi tai kolme yritystoiminnasta kokemusta omaavaa korkeatasoista ulkopuolista ohjausryhmän hallitusasiantuntijaa.
Suunnitelma kestävään kasvuun ja menestykseen perustuu kuntastrategian yhteyteen laadittavaan yrittäjyysohjelmaan ja sen tavoitteelliseen toteuttamiseen. Ohjelma sisältää selkeät numeeriset työpaikka- ja palvelutuotannon tavoitteet jokaiselle vuodelle, jota valvotaan intensiivisesti. Yrittäjyysohjelma kattaa myös vanhusten- ja muun terveyden huollon pitkäaikaiset tavoitteet, kunnan opetustoimen, kulttuuri- ja vapaa-ajan alueen korkeatasoiset tavoitteet.
Kaavin kunnalla on ollut menestyksekäs ja myönteinen kuntakuva, mutta se on viime aikoina monista eri syistä johtuen päässyt haalenemaan. Kunta ei voi tulevaisuudessa menestyä, ellei jokainen kunnan jäsen tai asukas voi toteuttaa itseään omista vahvuuksistaan lähtien. Myönteistä kuntakuvaa voidaan rakentaa jatkossa vain, jos jokaiselle kunnan yli 18- vuotiaalle täyttäneelle asukkaalle lähetetään kunnan toimesta kysely, joissa jäsenet ja asukkaat voivat ehdottaa omia mielipiteitään ja/tai tavoitteitaan. Tämä kysely on mahdollista toteuttaa myös paikallislehden myötävaikutuksella. Kyselyn tuloksia analysoi edellä mainittu asiantuntijaryhmä täydennettynä jokaisen kunnassa ääniä saaneen puolueen edustajalla.

Unto Kärkkäinen Kaavi

Aloite Keskustan puoluekokoukselle

Maaseutualueiden tulevaisuus

               Suomen  perustuslain 18 pykälän mukaan ”julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla.” Tulkitsemme yllä olevaa lainkohtaa niin, että myös syrjäisillä maaseutualueilla asuvilla pitäisi olla lailliset oikeudet toimeentuloon asuinalueillaan.

               Tällä hetkellä näyttää ja tuntuu siltä, että tämä tasa-arvoisuus periaate ei toteudu mitenkään syrjäisillä maaseutualueilla Suomessa.

               Suomen keskusta hakee uudelleen paikkaansa poliittisella kentällä. Yksi Keskustapuolueen aikaisempi keskeinen  tavoite on,  koko suomi pidetään asuttuna, joten alussa mainitsemamme perustuslain 18 pykälän vaatimukset pitäisi toteutua myös syrjäisillä maaseutualueilla.

               Edellä olevan perusteella ehdotamme, että Keskustapuolue, keskustan puheenjohtaja, Suomen hallitus ja EU-alkaisivat yhdessä kehitellä vahvoja suunnitelmia siitä,

  1. miten mm. Suomessa voitaisiin edistää nk. syrjäisten maaseutualueiden elinvoimaa, johon kuuluvat maa- ja metsätalouden kannattavan toiminnan merkityksellisyyden tunnustaminen ja sen tuloksellisuuden varmistaminen. Miten turvataan myös alueiden muiden luontaisten resurssien hyödyntäminen.
  2. Miten turvataan syrjäisille maaseutualueille monentasoista ja laaja-alaista infrastruktuuria, tiestöjä, tietoliikenneyhteyksiä, paikallista ja alueellista koulutusta sekä mm. maanpuolustuksellista turvallisuutta.
  3. Miten turvataan ja edistetään paikallista kulttuuriperintöä ja viihtyisyyttä.
  4. Miten turvataan syrjäisillä maaseutualueilla asuvien Suomen ja Eu.kansalaisten todellista tasa-arvoa mm. monentasoisten omaisuuserien osalta jne. Tässä kohtaa viittaamme perustuslain 15 pykälään, jossa ”jokaisen omaisuus on turvattu.” Tämäkään lainkohta ei tällä hetkellä toteudu mitenkään syrjäisillä maaseutualueilla asuvilla.

               Erillisenä ehdotuksena esitämme vielä erikseen sitä,

  1. miten voimme turvata Suomen syrjäisillä maaseutualueilla olevan teollisuuden, kaupan, palveluiden ja matkailuelinkeinojen toimintaedellytyksiä ja laajentumista turvaamalla niiden rahoitusta käytössä olevilla, tai uusilla tätä tarkoitusta palvelevilla kansallisilla ja tai Eu:n rahoitusinstrumenteilla. Tällä hetkellä laki ei anna kunnille riittäviä mahdollisuuksia tukea mm. yritysten perustamista tai laajentumista.

               Suomi on Euroopan Unionin jäsen. Myös Euroopan parlamentin ja komission pitäisi pystyä luomaan ja tuottamaan myös tällaisia uusia keinoja, joilla   tuetaan syrjäisillä maaseutualueilla asuvia kansalaisiaan. Euroopan Unionin legimiteetti toteutuu vain, jos sen kansalaiset saavat alueista riippumatta tavoitteitaan tasa-arvoisesti toteutetuksi. Keskustapuolueen ja  uuden puheenjohtajan on myös tätä kautta pyrittävä tukemaan kaikkia kansalaisiaan. Ehdotamme, että edellä mainitut tavoitteet tulevat alueellisiksi Keskustapuolueen keskeisiksi tavoitteiksi.

                            Keskustan Kaavin paikallisyhdistys

                Jorma Räsänen,Hilkka Tiilikainen, Kari Leppänen ja Unto Kärkkäinen                                      

Alla on puoluekokouksen hyväksymä vastaus edelliseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Jokaisella Suomen kansalaisella on perustuslainkin mukaan vapaus valita asuinpaikkansa ja hankkia siellä toimeentulonsa. Kuten aloitteessa hyvin kuvataan, alueiden välisen eriarvoisuuden kasvamisessa on kyse monitahoisesta ja pitkään jatkuneesta ilmiöstä. Siksi myös ratkaisujen keinovalikoiman on oltava laaja. Keskusta on toiminut ja toimii koko Suomen tasa-painoisen kehittämisen ja kehittymisen hyväksi. Parhaiten alueiden hyväksi toimitaan hallituksessa. Tämä oli yksi keskeinen peruste Keskustan osallistumiselle hallitusvastuuseen kevään 2019 tappiollisten vaalien jälkeen. Keskusta sai myös hallitusohjelmaan monia koko Suomen hyväksi koituvia kirjauksia. Uusiutuvat, kestävästi tuotetut luonnonvarat ovat Suomen talouden kivijalka. Korkea osaaminen ja kattava korkeakouluverkosto, jota Keskusta on rakentanut ja puolustanut, tukevat alueiden kehittymistä ja voimavarojen hyödyntämistä. Keskustan edustajat ovat olleet vahvasti mukana Harvaan asutun maaseudun verkoston työssä. Verkosto on koonnut monien ehdotusten paketin, joiden edistämisellä voidaan vahvistaa harvaan asuttujen alueiden elinvoimaa. Toimivat yhteydet – tiestö, laajakaista, liikenneyhteydet – ovat elinvoiman välttämättömiä edellytyksiä.

Paikallisyhdistykset

Vehkalahden paikallisyhdistys

Toimihenkilöt v. 2021

Puheenjohtaja         Jukka Tirkkonen

Vara pj.                    Riitta Taipale

Jäsen                        Eija Tirkkonen

Jäsen                        Heikki Taipale

Jäsen                        Eero Kekäläinen

EtusivuKaavi