Tervetuloa Keskustan Pielaveden kunnallisjärjestön sivuille!

Täältä löydät ajankohtaisen tiedon toiminnastamme ja esimerkiksi sen, missä luottamuselimissä me toimimme.

Ota rohkeasti yhteyttä ja tule mukaan toimintaamme!

Pielaveden kunta

VAALIOHJELMA
KUNTAVAALIT 2021

Puolustamisen arvoinen Pielavesi

 

Tavoitteena onnellinen, hyvinvoiva ja aktiivinen kuntalainen, joka voi olla ylpeä kotikunnastaan.


KUNTATALOUS
Terve ja tasapainoinen kuntatalous on hyvien palvelujen tae. Tarkka talouden pito ja tarvittaessa rohkea vaikuttaminen sekä yritysten toimintaympäristön kehittäminen luovat pohjan kestävälle kuntataloudelle. Hoidamme vastuullisesti kuntamme taloutta.

 

HUOLENPITO
Pielavesi tarjoaa kaikenikäisille hyvän elämän. Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen pitää olla arkipäiväistä. Laadukas hoiva, perusterveydenhoito, erikoissairaanhoito sekä ensihoidon palvelut luovat kuntalaisille turvallisuutta. Sote-palveluita tuleekin kehittää asiakaslähtöisesti, mutta kustannustehokkaasti. Kunnan taloudellinen kantokyky turvaa parhaiten kuntalaisten palveluita.

Näemme sivukylät vahvuuksina emme taakkana. Haluamme luoda Pielavedelle voimakkaammin välittämisen kulttuuria. Ystävänpalvelu ja naapuriapu ovat hienoja jo vuosisatojen ajalta hyväksi koettuja tekoja yksinäisyyden ehkäisemiseksi. Välittäminen ja lähimmäisen apu sekä kunnan asiakaslähtöisyys luovat turvallisuutta.

Haluamme Pielavedelle strategiatasolle kannustavaa perhepolitiikkaa.

 

YRITTÄJYYS JA ELINVOIMA
Yrittäjyyden olosuhteiden eteen pitää joka päivä ponnistella. Kunnan henkilöstön hankintaosaamiseen ja resursseihin tulee kiinnittää huomiota. Hyvät yrityspalvelut ja yhteistyö SavoGrown alueella elinvoiman edistämiseksi on erityisen tärkeää. Kunnan ja yrittäjien kumppanuus turvaa lähipalvelut. Yritysten ääntä on kuunneltava herkällä korvalla. Kehittyvä maaseutuyrittäjyys on meille ylpeyden aihe. Yritysmyönteisyys on usein kiinni asenteesta ja ilmapiiristä. Siihen voi jokainen kuntalainen omalta osaltaan vaikuttaa muun muassa hankkimalla palveluita ja tuotteita oman kunnan yrittäjiltä ja tuottajilta. Jokainen ostopäätös on tärkeä!

Tienhoito alemmalla tieverkolla on saatava paremmaksi yksityisautoilun sekä elinkeinojen turvaamiseksi. Haluamme tuplata kunnan yksityistieavustukset. Tämä on meille tasa-arvokysymys.

Elinkeinojen, asumisen ja vapaa-ajan asukkaiden arjen parantamiseksi tarvitsemme hyvät verkkoyhteydet. Pielavesi on kesäkunta – täällä on halutut lomapaikat Pohjois-Savon puhtaimpien vesien äärellä.

OSALLISUUS
Haluamme luoda kuntalaisille erilaisia osallistumisen ja osallisuuden mahdollisuuksia. Yhteisöllisyys ja talkoohenkisyys on voimavaramme. Meille on tärkeää, että ihmiset luottavat ja osallistuvat päätöksentekoon.

 

SIVISTYS JA KOULUTUS
Oppiminen, kulttuuri ja liikunta ovat tärkeä osa jokaisen kuntalaisen hyvää elämää ja kuntamme elinvoimaa. Mahdollisuus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, opetukseen ja koulutukseen tulee turvata Pielavedellä. Pielavedellä on vahvaa kulttuuri- ja liikuntaosaamista. Tämä osaaminen on pyrittävä saamaan kuntalaisten lähipalveluiksi ja harrastusmahdollisuuksiksi mahdollisimman kattavasti.  Kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävät hyvin ylläpidetyt liikunta -ja vapaa-ajan kohteet.

KUNNAN VETO –JA PITOVOIMA
Pielaveden kunnan veto- ja pitovoiman edistämiseksi on tehtävä töitä. Kauniin luontomme lisäksi meidän on pidettävä huolta hyvistä ja saavutettavista peruspalveluistamme.

Lukion säilyttäminen on kaltaisellemme kunnalle erityisen tärkeä asia. Opiskelijoita on saatava lukioon myös kunnan ulkopuolelta.

Viihtyisästä ja turvallisesta ympäristöstä pitää huolehtia. Kirkonkylän ja sivukylien taajamien siisteyteen ja kauneuteen on syytä kiinnittää huomiota. Ohikulkijalle jäävä mielikuva kunnastamme voi olla merkityksellinen vähättelemättä lainkaan kunnassamme jatkuvaan ja vapaa-ajallaan asuvien tunnetta ja kuvaa kotiseudun viihtyvyydestä.

KUNTAPÄÄTTÄJÄNÄ
Keskustalainen kuntapäättäjä toimii vastuullisesti ja luotettavasti kunnioittaen erilaisia näkemyksiä ja ajatuksia. Rakennamme mieluummin siltoja, kuin poltamme niitä takanamme. Vastuullinen vapaus on poliittisen toimintamme keskiössä.

 

 

Kunnallisjärjestön johtokunta 2024

 

Pasi Kolehmainen, puheenjohtaja

Pentti Virolainen, varapuheenjohtaja

Harri-Pekka Luomi, sihteeri

Mirja Pelkonen, rahastonhoitaja

Elina Kuhlman, jäsen

Juha Partanen, jäsen

Paavo Leppänen, jäsen

Elina Nousiainen, jäsen

Minna Mönkkönen, jäsen

Mia Simpanen, jäsen

 

Valtuutetut 2021-2025

Pentti Virolainen

Mia Simpanen

Veli-Tuomas Hakulinen

Harri-Pekka Luomi

Pekka Katainen

Risto Nousiainen

Mirja Pelkonen

Mari Nousiainen

Aku Saastamoinen

Paavo Leppänen

Juha Partanen

 

Paikallisyhdistykset

Täältä löydät aktiivisten paikallisyhdistysten yhteystiedot. Ole rohkeasti yhteydessä lähimpään paikallisyhdistykseen.

Paikallisyhdistysten puheenjohtajat:

Heikki Nousiainen, Kirkkosaari/Penttilänlahti

Kalevi Kahelin, Katajamäki

Pasi Kolehmainen/Läntinen alue

Risto Nousiainen/Pohjois-Pielavesi

Paavo Leppänen/kirkonkylä

 

EtusivuPielavesi