Keskusta kantaa vastuuta – sinusta, minusta, perheestä, läheisistä, luonnosta, kodista ja kotiseudusta.

Me Keskustassa uskomme yhdessä tekemiseen. Jos toimeen ei tartuta, mikään ei taatusti muutu paremmaksi. Tekeminen on meillä suomalaisilla verissä.

Siilinjärven Keskustan Kuntavaaliteemat:

  • Itsenäinen ja vetovoimainen Siilinjärvi
  • Vahvat kylät ja elävä maaseutu
  • Laadukkaat ja tasapuoliset palvelut
  • Terve kuntatalous
  • Hyvät lähiliikenneyhteydet
  • Monipuoliset harrastusmahdollisuudet
  • Ketään ei jätetä!

Kuntavaalit 2021 – Kiinnostaako ehdokkuus?

Miten ikäihmisten hoito ja hoiva järjestetään? Onko lapsille ja nuorille tarjolla harrastusmahdollisuuksia ja miten opetus ja varhaiskasvatus on hoidettu? Miten perheitä tuetaan vaikeuksien kohdatessa? Ovatko paikallisten yritysten toimintaedellytykset kunnossa? Toimiiko kierrätys ja ympäristön hoito?

Nämä ovat asioita, joista päätetään oman kotikuntasi valtuustossa, hallituksessa ja lautakunnissa. Ja monesta muusta Sinun ja läheistesi arkeen liittyvistä asioista.

Lähde mukaan tekemään ihmisten kokoisia päätöksiä!

Lue Keskustan kuntavaaliohjelma tästä

Lisätietoja: Anna Huttunen p. 040 568 2159

 

Paikallisyhdistykset

Täältä löydät aktiivisten paikallisyhdistysten yhteystiedot. Ole rohkeasti yhteydessä lähimpään paikallisyhdistykseen.

Siilinjärven Keskustanaiset

puheenjohtaja Helena Meyes
helena(at)meyes.fi

Siilinjärven Keskustaseura

puheenjohtaja: Heikki Konttinen
puh. 0400 702732 heikki.konttinen(at)dnainternet.net

Koivusaaren paikaillisyhdistys

puheenjohtaja Pekka Eskelinen
puh. 044 3441490, eskelinen.pekka(ät)gmail.com

Koivuvusaaren Keskustanaiset
puheenjohtaja Riitta Paavola
riitta.paavola(at)gmail.com

Monnin paikallisyhdistys

puheenjohtaja Martti Väänänen
martti.v2@luukku.com

Monnin Keskustanaiset
puheenjohtaja Merja Rautiainen
puh. 040 5668152
merja.rautiainen(ät)netti.fi

Kolmisopen paikallisyhdistys

puheenjohtaja Tapani Ruuskanen
puh. 040 7420637

Siilinjärven Kunnallisjärjestö

Kunnallisjärjestö toimii kattojärjestönä kunnan alueella toimiville paikallisyhdistyksille.

Sähköposti: keskusta.siilinjarvi@gmail.com

Hallitus 2021

Anna Huttunen
puheenjohtaja
p. 040 5682159
anna.huttunen(at)fatec.fi

Ritva Puustinen
sihteeri
p. 044 036 6668
ritva.puustinen(at)siilinjarvi.fi

muut jäsenet:
Merja Rautiainen, varapuheenjohtaja
Helena Meyes
Risto Kröger
Erkko Nykänen
Kalle Savolainen
Aleksi Salo
Heikki Konttinen
Aapeli Rytkönen
Pekka Eskelinen
Hanna Heikkinen
Kari Repo

Keskustan Kunnanvaltuuston jäsenet 2017-2021

Siilinjärven kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää 43-jäseninen valtuusto, jonka jäsenistä 18 kuuluu Keskustan valtuustoryhmään. Siilinjärven keskustan valtuustoryhmän puheenjohtajana toimii Heikki Konttinen.

Merja Rautiainen
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
p. 040 5668152
merja.rautiainen(at)netti.fi

Heikki Konttinen

p. 0400 702 732
heikki.konttinen(at)dnainternet.fi

Anna Huttunen

p. 040 568 2159
anna.huttunen(at)fatec.fi

Seppo Kiiski

p. 0445371955
seppo.kiiski(at)gmail.com

Risto Kröger

p. 0500 321 326
krogerristo(at)gmail.com

Jonna Iskala

p.050 531 4377

Aki Partanen
p. 0400 879 597
akilainen70(at)gmail.com

Erkko Nykänen
puh. 044 7401701
erkko.nykanen(ät)gmail.com

Marjaana Pitkänen
p. 0400 579 168
marjaana(at)marjaanapitkanen.fi

Ritva Puustinen
p. 044 036 6668
ritva.puustinen(at)siilinjarvi.fi

Kari Repo
p. 044 053 4429
kari.j.repo(at)gmail.com

Tapani Ruuskanen
p. 040 742 0637

Veikko Salmela
vekkeri70@netti.com

Kalle Savolainen
p. 044 366 6572
nuotti(at)dnainternet.fi

Antton Malyshev
anttoni.malyshev(at)gmail.com

Matti Venäläinen
p. 040 556 4748
matti52(at)hotmail.com

Liisa Väätäinen
p. 040 588 8230
liisa-vaatainen(at)hotmail.com

Kauko Ylikärppä
p. 0400 512 524
k.ylikarppa(at)gmail.com

Keskustan Kunnanhallituksen jäsenet 2017-2021

Erkko Nykänen
Kunnanhallituksen puheenjohtaja
puh. 044 7401701
erkko.nykanen(at)siilinjarvi.fi

Marjaana Pitkänen
p. 0400 579 168
marjaana(at)marjaanapitkanen.fi

Liisa Väätäinen
p. 040 588 8230
liisavaatainen(at)hotmail.com

Seppo Kiiski
p. 0445371955
seppo.kiiski(at)gmail.com

Aloitteet

VALTUUSTOALOITE – Siilinjärven Kunnanvaltuusto 22.2.2021

Siilinjärvi kuten kaikki Pohjois-Savon kunnat ovat menettäneet väestönkasvunsa eivätkä ole kyenneet väkilukunsa ylläpitämisen. Syntyvyyttä ei lisätä yksinkertaisin keinoin. Kuntien väestönkasvua ei myöskään edesauta ihmisten muuttoliike Pohjois-Savon kunnasta toiseen. On aika löytää uusia vaihtoehtoja asuin- ja työpaikan valinnalle.

Koronaviruspandemia on saanut suomalaiset huomaamaan, että asuinpaikka voi olla muuallakin kuin ruuhka-Suomessa. Moni on valinnoillaan osoittanut haluavansa elää väljemmin luonnon keskellä. Aikaa ja energiaa vapautuu, kun etätyö vähentää työmatkoja ja poistaa ruuhkia. Yritysten tuottavuus paranee, kun aikaa ei käytetä matkustamiseen. Samalla hidastetaan ilmastonmuutosta, kun liikenteen aiheuttamat päästöt pienenevät.

Vapaa-ajan asunto voikin olla kotina ja etätyöpaikkana samanarvoinen varsinaisen kodin rinnalla. Monipaikkaisuuden edellytyksiä on aika lähteä vahvistamaan koko Suomessa. Siilinjärvi on sopivan matkan päässä eteläsuomalaisille ja keskeisellä paikalla niin liikenteellisesti kuin elinkeinopoliittisestikin.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Siilinjärven kunnassa tulee jo tehdyn vahvan kaavatyön lisäksi ottaa uutta näkökulmaa kaavoituksessa ja rakennuslupamenettelyssä ja mahdollistaa uutta muuttovirtaa kuntaan. Jokainen, tai ainakin mahdollisimman moni vapaa-ajan kiinteistö ja erityisesti rantakiinteistö tulee olla mahdollista ottaa käyttöön ympärivuotiseen asumiseen. Kaavoituksen ja rakentamisen luvituksen tulee olla entistä enemmän mahdollistava kuin rajoittava erityisesti asuinkiinteistöjen ympärivuotisen käytön näkökulmasta.

22.2.2021 Siilinjärven Keskustan valtuustoryhmä

————————-

VALTUUSTOALOITE – Siilinjärven Kunnanvaltuusto 14.12.2020

Perusteellinen selvitys koskien kunnan julkisten rakennusten kosteus-, home- ja sisäilmaongelmia

Siilinjärvellä julkisten rakennusten kosteus-, home- ja sisäilmaongelmat ovat paisuneet katastro-faaliseksi ongelmaksi. Pahinta on luonnollisesti jopa pitkäaikaisten terveysongelmien synty ja kasvu. Lisäksi kunnalle kertyy valtavat investointikustannukset tilojen korjaamisesta ja uusien tilojen rakentamisesta, jotka vaikuttavat huomattavasti kunnan kokonaistalouteen. Kunnassa tulee myös todella vaikeita tilaongelmia, kun käyttökieltojen uhatessa on pikaisesti löydettävä vastaavia terveitä tiloja, joista seuraa väistötilojen vuokrakustannuksia useille vuosille.

Siilinjärven 21 393 asukkaan kunnalle laskelmien mukaiset em. syistä johtuvat tilojen korjaus- ja uudelleenrakentamiskustannukset ovat n. 100 milj euroa, joka on pystyttävä toteuttamaan seuraavan 8:n vuoden aikana. Lisäksi kunnalle aiheutuu tuona aikana väistötilojen vuokraamiskustannuksia n. 2 milj. euroa /v. On huomattava, että näistä ongelmista ei ole perusteellista tietoa, ei voi valittaa eikä saada korvauksia. Myöskään erityisiä rahoitusmahdollisuuksia tarvittaville investoinneille ei ole luotu.

Jotakin asioista tiedetään, mutta kokonaisvaltainen, perusteellinen selvitys puuttuu. Olisi kohtuullista ja tarpeellista saada tieto myös valtuustolle. Selvitys auttaisi välttämään jatkossa paremmin virheitä, jotka ovat aiheuttaneet rakennusten kosteus-, home- ja sisäilmaongelmat.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kunnan alueella ilmenneiden julkisten rakennusten kosteus-, home- ja sisäilmaongelmien syistä ja seurauksista tehdään perusteellinen selvitys.

14.12.2020 Siilinjärven Keskustan valtuustoryhmä

 

Aloite Keskustan puoluehallitukselle 30.11.2018

Keskustan Siilinjärven kunnallisjärjestö ry: Tiilikaisen
johdolla rakennusten kosteus-, home- ja sisäilmaongelmien selvitystyö käyntiin

Suomessa rakennusten kosteus-, home- ja sisäilmaongelmat ovat kasvaneet suureksi yhteiskunnalliseksi ongelmaksi ja erityisesti julkisten rakennusten osalta tilanne eskaloitunut äärimmäisen katastrofaaliseksi. Rakennusten moniongelmaisuus on myös yhteiskunnassamme kiistatta pitkäaikaisten terveysongelmien aiheuttaja.

Julkisten rakennusten kuntotaso ja haasteet luovat myös valtavaa painetta kuntasektorin tilaongelmiin: käyttökieltojen uhatessa on pikaisesti löydettävä terveitä vastaavia tiloja. Kunnille kertyy kestämättömät investointikustannukset tilojen korjaamisesta ja uusien tilojen rakentamisesta. Tämän lisäksi hintalapussa on huomioitava väistötiloista kertyvät vuokrakustannukset, jotka jaksottuvat
useille vuosille.

Esimerkiksi Siilinjärven vajaan 22 000 asukkaan kunnalle laskelmien mukaiset, edellä mainituista syistä johtuvat tilojen korjaus- ja uudelleenrakentamiskustannukset, ovat noin 100 miljoona euroa, joka on pystyttävä budjetoimaan kunnan talouteen
seuraavan kahdeksan vuoden aikana. Lisäksi kunnalle aiheutuu tuona aikana väistötilojen vuokraamiskustannuksia kahden miljoonan euron edestä vuosittain.
Huomionarvoista on, että sisäilmaongelmista lieveilmiöineen ja seurauksineen ei
saa riittävän perusteellista tietoa, niistä ei voi valittaa eikä saada
korvauksia. Myöskään erityisiä rahoitusmahdollisuuksia tarvittaville
investoinneille ei ole luotu.

Esitämme, että Keskustan asunto-, energia- ja
ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen käynnistäisi puolueettoman ja
perusteellisen selvityksen rakennusten kosteus-, home- ja sisäilmaongelmien
syistä.

Ongelman purkamiseen täytyy päästä nopeasti ja syiden juurille on saatava yleisesti tunnustettu selvyys. Kuntasektorin kokonaiskestävyyden ja kansalaisten terveyden
edistämisen näkökulmasta selvitys on äärimmäisen perusteltu sekä tarpeellinen.
Selvityksen myötä pystymme mahdollistamaan terveen, kestävän pohjan
rakentamisen määräyksiin sekä mahdollisten lisämääräyksien asettamiselle
kosteus-, home- ja sisäilma-asioiden osalta niin rakennusvalvontaan,
rakentamistapoihin kuin rakennusmateriaaleihinkin.

Keskusta lupasi 2017 kuntavaalien yhteydessä suomalaisille huolenpitoa. Vaalilupausten lunastaminen on oleellista työmme jatkuvuuden oikeuttamiseksi myös tulevaisuudessa. Rakentamiseen liittyvät kysymykset ovat ennen kaikkea valtakunnallinen ongelma: Uusia sisäilmaongelmaisia kohteita paljastuu jatkuvalla syötöllä. Selvitystyön käynnistäminen eduskuntavaalien kiihkeään vaaliaikaan on myös poliittisesti järkevää – ainoana alueiden ja kuntien puolustajana on vastuullamme edistää suomalaisten arkipäivän hyvinvointia.

Siilinjärvellä 30.11.2018 Keskustan Siilinjärven kunnallisjärjestö ry

EtusivuSiilinjärvi