Tulevat tapahtumat

Siilinjärven keskusta jakaa kuntalaisille ruusuja ystävänpäivänä 14.2. Keskustassa. Hae omasi!

Helmi-maaliskuun aikana pidetään kevätkokoukset:
Kokouksissa valitaan puoluekokousedustajat Lappeenrantaan 10.-12.6.
Hyväksytään aloitteet puoluekokoukselle, 10.3 mennessä.
Voidaan nimetä ehdokkaita kansanedustajiksi eduskuntavaaleihin 2.4.2023

Tervetuloa mukaan vaikuttamaan Siilinjärven, Pohjois-Savon ja koko Suomen parhaaksi.
Keskusta – Se Kotimainen.

Paikallisyhdistykset

Täältä löydät aktiivisten paikallisyhdistysten yhteystiedot. Ole rohkeasti yhteydessä lähimpään paikallisyhdistykseen.

Siilinjärven Keskustanaiset

puheenjohtaja Liisa Jokela
liisamjokela@gmail.com
+358404878310

Siilinjärven Keskustaseura

puheenjohtaja Heikki Konttinen
puh. 0400 702732, heikki.konttinen(at)dnainternet.net

Koivusaaren paikallisyhdistys

puheenjohtaja Pekka Eskelinen
puh. 044 3441490, eskelinen.pekka(ät)gmail.com

Koivusaaren Keskustanaiset
puheenjohtaja Riitta Paavola
riitta.paavola(at)gmail.com

Monnin paikallisyhdistys

puheenjohtaja Jouni Savolainen
+358504047208 jounisavolainen@hotmail.com

Monnin Keskustanaiset
puheenjohtaja Merja Rautiainen
puh. 040 5668152
merja.rautiainen(ät)netti.fi

Kolmisopen paikallisyhdistys

puheenjohtaja Tapani Ruuskanen
puh. 040 7420637

Siilinjärven Kunnallisjärjestö

Kunnallisjärjestö toimii kattojärjestönä kunnan alueella toimiville paikallisyhdistyksille.

Sähköposti: keskusta.siilinjarvi@gmail.com

Hallitus 2022

puheenjohtaja
Aleksi Salo
p. 0505994543
salo.aleksi(a)live.fi

sihteeri
Ritva Puustinen
p. 044 036 6668
ritva.puustinen(at)siilinjarvi.fi

muut jäsenet:
Merja Rautiainen, varapuheenjohtaja
Heikki Konttinen, rahastonhoitaja
Kari Repo
Tommi Jäppinen
Soili Manninen
Anna Huttunen

Keskustan Kunnanvaltuuston jäsenet 2021-2024

Siilinjärven kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää 43-jäseninen valtuusto, jonka jäsenistä 17 kuuluu Keskustan valtuustoryhmään.

Valtuustoryhmän puheenjohtaja
Heikki Konttinen
p. 0400 702 732
heikki.konttinen(at)dnainternet.fi

Anna Huttunen
p. 040 568 2159
anna.huttunen(at)fatec.fi

Tommi Jäppinen
p. 0408787386
tommi_jappinen@hotmail.com

Seppo Kiiski
p. 0445371955
seppo.kiiski(at)gmail.com

Risto Kröger
p. 0500321326
krogerristo(at)gmail.com

Simo Lyytinen
p. 0503267766
simo.lyytinen(at)suomi24.fi

Tapio Markkanen

Jonna Iskala
p.050 531 4377
jonna.iskala(at)gmail.com

Aki Partanen
p. 0400 879 597
akilainen70(at)gmail.com

Marjaana Pitkänen
p. 0400 579 168
marjaana(at)marjaanapitkanen.fi

Merja Rautiainen
p. 04005668152
merja.rautiainen(a)iilinjarvi.fi

Kari Repo
p. 044 053 4429
kari.j.repo(at)gmail.com

Petri Rojo

Matti Venäläinen
p. 040 556 4748
matti52(at)hotmail.com

Karoliina Vikki
p.0442951050
karoliinavik@gmail.com

Liisa Väätäinen
p. 040 588 8230
liisa-vaatainen(at)hotmail.com

Kauko Ylikärppä
p. 0400 512 524
k.ylikarppa(at)gmail.com

Keskustan Kunnanhallituksen jäsenet 2021-2024

Anna Huttunen
Kunnanhallituksen puheenjohtaja
puh. 040 5682159
anna.huttunen@fatec.fi

Merja Rautiainen
Kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja
p. 0405668152
merja.rautiainen@siilinjarvi.fi

Heikki Konttinen
p. 0400 702 732
heikki.konttinen(at)dnainternet.fi

Matti Venäläinen
p. 040 556 4748
matti52(at)hotmail.com

Lautakunnat

Keskusvaalilautakunta
Puheenjohtaja Heidi Hirvonen
varajäsen Kalle Savolainen

Sivistuslautakunta
Varapuheenjohtaja Tommi Jäppinen
Jäsen Jonna Iskala
Varajäsenet Soili Manninen ja Jari Heino

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Puheenjohtaja Seppo Kiiski
Jäsen Karoliina Vikki
Varajäsenet Riitta Korhonen ja Osmo Niskanen

Tarkastuslautakunta
Varapuheenjohtaja Simo Lyytinen
Jäsen Liisa Väätäinen
Varajäsenet Kalle Savolainen ja Kirsi Demirhan

Tekninen lautakunta
Jäsenet Tapio Markkanen ja Ritva Puustinen
Varajäsenet Satu Mononen ja Ritva Korhonen

Viranomaislautakunta
Puheenjohtaja Petri Rojo
Jäsen Joni Hartikainen
Varajäsenet Soili Manninen ja Eero Utriainen

Aloitteet

VALTUUSTOALOITE – Siilinjärven Kunnanvaltuusto 22.2.2021

Siilinjärvi kuten kaikki Pohjois-Savon kunnat ovat menettäneet väestönkasvunsa eivätkä ole kyenneet väkilukunsa ylläpitämisen. Syntyvyyttä ei lisätä yksinkertaisin keinoin. Kuntien väestönkasvua ei myöskään edesauta ihmisten muuttoliike Pohjois-Savon kunnasta toiseen. On aika löytää uusia vaihtoehtoja asuin- ja työpaikan valinnalle.

Koronaviruspandemia on saanut suomalaiset huomaamaan, että asuinpaikka voi olla muuallakin kuin ruuhka-Suomessa. Moni on valinnoillaan osoittanut haluavansa elää väljemmin luonnon keskellä. Aikaa ja energiaa vapautuu, kun etätyö vähentää työmatkoja ja poistaa ruuhkia. Yritysten tuottavuus paranee, kun aikaa ei käytetä matkustamiseen. Samalla hidastetaan ilmastonmuutosta, kun liikenteen aiheuttamat päästöt pienenevät.

Vapaa-ajan asunto voikin olla kotina ja etätyöpaikkana samanarvoinen varsinaisen kodin rinnalla. Monipaikkaisuuden edellytyksiä on aika lähteä vahvistamaan koko Suomessa. Siilinjärvi on sopivan matkan päässä eteläsuomalaisille ja keskeisellä paikalla niin liikenteellisesti kuin elinkeinopoliittisestikin.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Siilinjärven kunnassa tulee jo tehdyn vahvan kaavatyön lisäksi ottaa uutta näkökulmaa kaavoituksessa ja rakennuslupamenettelyssä ja mahdollistaa uutta muuttovirtaa kuntaan. Jokainen, tai ainakin mahdollisimman moni vapaa-ajan kiinteistö ja erityisesti rantakiinteistö tulee olla mahdollista ottaa käyttöön ympärivuotiseen asumiseen. Kaavoituksen ja rakentamisen luvituksen tulee olla entistä enemmän mahdollistava kuin rajoittava erityisesti asuinkiinteistöjen ympärivuotisen käytön näkökulmasta.

22.2.2021 Siilinjärven Keskustan valtuustoryhmä

————————-

VALTUUSTOALOITE – Siilinjärven Kunnanvaltuusto 14.12.2020

Perusteellinen selvitys koskien kunnan julkisten rakennusten kosteus-, home- ja sisäilmaongelmia

Siilinjärvellä julkisten rakennusten kosteus-, home- ja sisäilmaongelmat ovat paisuneet katastro-faaliseksi ongelmaksi. Pahinta on luonnollisesti jopa pitkäaikaisten terveysongelmien synty ja kasvu. Lisäksi kunnalle kertyy valtavat investointikustannukset tilojen korjaamisesta ja uusien tilojen rakentamisesta, jotka vaikuttavat huomattavasti kunnan kokonaistalouteen. Kunnassa tulee myös todella vaikeita tilaongelmia, kun käyttökieltojen uhatessa on pikaisesti löydettävä vastaavia terveitä tiloja, joista seuraa väistötilojen vuokrakustannuksia useille vuosille.

Siilinjärven 21 393 asukkaan kunnalle laskelmien mukaiset em. syistä johtuvat tilojen korjaus- ja uudelleenrakentamiskustannukset ovat n. 100 milj euroa, joka on pystyttävä toteuttamaan seuraavan 8:n vuoden aikana. Lisäksi kunnalle aiheutuu tuona aikana väistötilojen vuokraamiskustannuksia n. 2 milj. euroa /v. On huomattava, että näistä ongelmista ei ole perusteellista tietoa, ei voi valittaa eikä saada korvauksia. Myöskään erityisiä rahoitusmahdollisuuksia tarvittaville investoinneille ei ole luotu.

Jotakin asioista tiedetään, mutta kokonaisvaltainen, perusteellinen selvitys puuttuu. Olisi kohtuullista ja tarpeellista saada tieto myös valtuustolle. Selvitys auttaisi välttämään jatkossa paremmin virheitä, jotka ovat aiheuttaneet rakennusten kosteus-, home- ja sisäilmaongelmat.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kunnan alueella ilmenneiden julkisten rakennusten kosteus-, home- ja sisäilmaongelmien syistä ja seurauksista tehdään perusteellinen selvitys.

14.12.2020 Siilinjärven Keskustan valtuustoryhmä

 

Aloite Keskustan puoluehallitukselle 30.11.2018

Keskustan Siilinjärven kunnallisjärjestö ry: Tiilikaisen
johdolla rakennusten kosteus-, home- ja sisäilmaongelmien selvitystyö käyntiin

Suomessa rakennusten kosteus-, home- ja sisäilmaongelmat ovat kasvaneet suureksi yhteiskunnalliseksi ongelmaksi ja erityisesti julkisten rakennusten osalta tilanne eskaloitunut äärimmäisen katastrofaaliseksi. Rakennusten moniongelmaisuus on myös yhteiskunnassamme kiistatta pitkäaikaisten terveysongelmien aiheuttaja.

Julkisten rakennusten kuntotaso ja haasteet luovat myös valtavaa painetta kuntasektorin tilaongelmiin: käyttökieltojen uhatessa on pikaisesti löydettävä terveitä vastaavia tiloja. Kunnille kertyy kestämättömät investointikustannukset tilojen korjaamisesta ja uusien tilojen rakentamisesta. Tämän lisäksi hintalapussa on huomioitava väistötiloista kertyvät vuokrakustannukset, jotka jaksottuvat
useille vuosille.

Esimerkiksi Siilinjärven vajaan 22 000 asukkaan kunnalle laskelmien mukaiset, edellä mainituista syistä johtuvat tilojen korjaus- ja uudelleenrakentamiskustannukset, ovat noin 100 miljoona euroa, joka on pystyttävä budjetoimaan kunnan talouteen
seuraavan kahdeksan vuoden aikana. Lisäksi kunnalle aiheutuu tuona aikana väistötilojen vuokraamiskustannuksia kahden miljoonan euron edestä vuosittain.
Huomionarvoista on, että sisäilmaongelmista lieveilmiöineen ja seurauksineen ei
saa riittävän perusteellista tietoa, niistä ei voi valittaa eikä saada
korvauksia. Myöskään erityisiä rahoitusmahdollisuuksia tarvittaville
investoinneille ei ole luotu.

Esitämme, että Keskustan asunto-, energia- ja
ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen käynnistäisi puolueettoman ja
perusteellisen selvityksen rakennusten kosteus-, home- ja sisäilmaongelmien
syistä.

Ongelman purkamiseen täytyy päästä nopeasti ja syiden juurille on saatava yleisesti tunnustettu selvyys. Kuntasektorin kokonaiskestävyyden ja kansalaisten terveyden
edistämisen näkökulmasta selvitys on äärimmäisen perusteltu sekä tarpeellinen.
Selvityksen myötä pystymme mahdollistamaan terveen, kestävän pohjan
rakentamisen määräyksiin sekä mahdollisten lisämääräyksien asettamiselle
kosteus-, home- ja sisäilma-asioiden osalta niin rakennusvalvontaan,
rakentamistapoihin kuin rakennusmateriaaleihinkin.

Keskusta lupasi 2017 kuntavaalien yhteydessä suomalaisille huolenpitoa. Vaalilupausten lunastaminen on oleellista työmme jatkuvuuden oikeuttamiseksi myös tulevaisuudessa. Rakentamiseen liittyvät kysymykset ovat ennen kaikkea valtakunnallinen ongelma: Uusia sisäilmaongelmaisia kohteita paljastuu jatkuvalla syötöllä. Selvitystyön käynnistäminen eduskuntavaalien kiihkeään vaaliaikaan on myös poliittisesti järkevää – ainoana alueiden ja kuntien puolustajana on vastuullamme edistää suomalaisten arkipäivän hyvinvointia.

Siilinjärvellä 30.11.2018 Keskustan Siilinjärven kunnallisjärjestö ry

Siilinjärven Keskustan Kuntavaaliteemat 2021

Itsenäinen ja vetovoimainen Siilinjärvi
Meille keskustalaisille on tärkeää, että Siilinjärvi on jatkossakin itsenäinen ja vetovoimainen paikka asua ja yrittää. Monipuoliset asumismahdollisuudet, kunnan laadukkaat palvelut ja vastuullinen taloudenhallinta luovat tälle vahvan perustan. Elinkeinoelämää tulee kehittää jatkuvasti ja myös maa- ja metsätalouden edellytyksistä on huolehdittava. Tämä tarkoittaa päätöksiä, jotka tukevat Siilinjärven elinvoimaa, pitovoimaa ja ilovoimaa.

Vahvat taajamat ja elävä maaseutu
Yksi Siilinjärven ehdottomista vahvuuksista on elinvoimaiset keskusta-alueet ja elävä maaseutu. Pidetään tästä jatkossakin huolta turvaamalla hyvät liikenneyhteydet ja lähikoulut sekä mahdollistamalla uudisrakentaminen kaavoituksen ja rakentamisen lupamenettelyn joustavuudella.
Monipaikkaisuus ja etätyön vakiintuminen tuovat uusia mahdollisuuksia vahvistaa Siilinjärven maaseutua entisestään. Yhä useamman työ tai opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta. Keskustan tavoite on mahdollistaa ihmisille arki, jossa koti voi olla useammassa paikassa.

Laadukkaat ja tasapuoliset palvelut
Otamme huomioon erilaisten perheiden tarpeet, myös yksinasuvien. Tämä tarkoittaa mm. lähipalveluita ja kohtuuhintaista asumista, matalan kynnyksen kotiapua, lapsiperheiden palveluihin panostamista sekä lähikouluja ja -päiväkoteja. Kuntalaisten osallistaminen ja vuorovaikutus on tärkeää, sillä palveluita tulee kehittää yhteistyössä käyttäjien kanssa.
Hyvinvointipalveluiden on oltava laadukkaita ja ne pitää saada läheltä jokaiselle, vauvasta vaariin ja muksusta mummoon. Opetus ja päivähoito tulee järjestää sisäilmaltaan terveissä tiloissa. Oppimisen edellytyksistä on huolehdittava ja erilaisten oppimisen tukimuotojen on vastattava tarvetta.

Kestävä kuntatalous
Siilinjärven Keskustalle kestävä kuntatalous on väline säilyttää itsenäinen kunta ja tuottaa laadukkaita palveluita. Kunnalliset palvelut täytyy jatkossakin tuottaa kustannustehokkaasti ja hakemalla uusia ratkaisuja.
Kuntien talous on koko ajan kovassa puristuksessa. Lisääntyvät palvelutarpeet näkyvät suoraan kunnan taloudessa. Verotulojen kasvua on pidettävä yllä suotuisalla työpaikkakehityksellä ja työvoiman riittävyydestä huolehtimalla. Tämä tarkoittaa päätöksiä, jotka tukevat Siilinjärven elinvoimaa ja pitovoimaa. Elinvoimainen kunta pystyy tarjoamaan laadukkaita palveluita ja houkuttelee uusia asukkaita ja yrityksiä ja vastuullinen taloudenhallinta luo tälle vahvan perustan.

Hyvät liikenneyhteydet
Siilinjärvi on valtakunnallisesti hyvien liikenneyhteyksien varrella ja julkisen liikenteen tulee palvella asukkaita ja helpottaa arkea. Siilinjärven ja Kuopion tulisi kuulua samaan maksuvyöhykkeeseen johtuen kuntien välisestä vilkkaasta koulu- ja työmatkaliikenteestä. Kunnan sisäistä lähiliikennettä tulee kehittää, jotta kunnan palvelut ovat saavutettavissa myös julkisilla kulkuneuvoilla.

Monipuoliset harrastusmahdollisuudet
Harrastaminen lisää yhteisöllisyyttä ja edistää hyvinvointia olipa se sitten liikuntaa, kulttuuria tai uuden opiskelua. Harrastuksiin pitää olla mahdollisuus jokaisella kuntalaisella tulotasoon katsomatta.
Monipuoliset harrastusmahdollisuudet taataan niin kunnan omilla kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluilla kuin myös tekemällä yhteistyötä paikallisten järjestöjen kanssa. Järjestöjen toimintaedellytyksiä tulee tukea tarjoamalla heille tiloja ja avustamalla toimintaa suoraan tai yhteisten hankkeiden kautta.
Lapsille ja nuorille tulee olla maksuton harrastus osana koulupäivää. Senioreita kannustetaan aktiiviseen elämään tarjoamalla mahdollisuuksia harrastamiseen. Liikkumiseen kannustavat esteettömät ja turvalliset ympäristöt tukevat kaikenikäisten hyvää toimintakykyä ja mielen hyvinvointia.

Ketään ei jätetä!
Ymmärrämme erilaisia perheitä ja elämäntilanteita. Huolehdimme ihmisistä, myös heistä, joiden omat voimavarat eivät riitä. Edistämme kuntalaisten hyvinvointia satsaamalla ennaltaehkäisevään työhön, matalankynnyksen palveluihin ja mielenterveyspalveluiden riittävyyteen.

EtusivuSiilinjärvi