Keskustan valtuutetut 1.8.2021-31.5.2025

Kainulainen Helena
Kainulainen Seppo
Kraft Elias
Luukkonen Eino
Pirkkalainen Tarja
Savolainen Lassi
Suokonautio Markku
Tommila Riitta
Tuovinen Merja
Vornanen Kari

Varavaltuutetut

Moisanen Arto
Tauriainen Esa
Väisänen Pirkko
Raatikainen Eero
Kurtelius Eero
Vatanen Risto
Ryhänen Osvald
Huttunen Laura
Koistinen Venla
Kainulainen Arto

Keskusta on vahva vaikuttaja – itsenäisen kunnan puolustaja

Me Sonkajärven Keskustassa huolehdimme kaikista kuntalaisista ja teemme yhteistyötä yli puolue- ja kuntarajojen.  Me kunnioitamme sonkajärveläistä kansanvaltaa.

Periaatteemme

Me kaikki muodostamme kunnan, siksi jokaisen kunnan asukkaan pitää voida omalla panoksellaan, sanoillaan ja teoillaan olla rakentamassa entistä parempaa kotikuntaa. Haluamme kaikki mukaan päätöksentekoon. Suosimme kuulemis-, keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia, kyselyitä ja asukasiltoja. Luottamus ja yhteistyö ovat kantavia tukipilareita. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on meille keskeistä.

Sivistys, vapaa-ajanpalvelut ja viihtyminen ovat avain hyvään elämään. Ne ovat tärkeä osa kunnan elinvoimaisuutta.

Niin kunnan omat työntekijät ja virkamiehet kuin vapaaehtoistyötä tekevät ihmiset, järjestöt, yhdistykset ja seurakunnat ovat tärkeitä kuntalaisten hyvinvoinnin ja hyvän elämän kannalta. Kunta arvostaa ja tukee näiden työtä ja toimintaa.

Haluamme huolehtia siitä, että kuntamme jää paremmassa kunnossa tuleville sukupolville. Tunnistamme kiitollisina kaiken hyvän ympärillämme.

Terveys ja hyvinvointi

 • Turvaamme keskeiset lähipalvelut Sonkajärvellä ja tuemme uusien palveluiden sekä tuottamistapojen kehittämistä.
 • Tuemme hyvää elämää vauvasta vaariin.
  • Tuemme lapsiperheiden kasvatustyötä. Haluamme rakentaa lapsiperhemyönteistä kuntaa. – Puolustamme vauvarahaa ja kotihoidon tuen jatkamista.
  • Ehkäisemme nuorten syrjäytymistä – Kannatamme nuorten kesätyöllistämistä ja yrittäjyyttä sekä pitkäaikaistyöttömien nuorten työllistymisen tukemista.
  • Tuemme ikääntyneiden ihmisten kotona asumista – Kotihoito- ja etäpalvelut sekä omaishoitajien jaksamisesta huolehtiminen.
 • Kannustamme kuntalaisia ottamaan vastuuta omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan.
  • Pidämme yllä mahdollisuuksia liikuntaan, erilaisiin harrastuksiin ja kerhotoimintaan.
  • Tuemme paikallista kulttuuritoimintaa.

 

Elinkeinot ja työllisyys

 • Jatkamme yhteistyötä kunnassa toimivien yritysten kanssa ja vahvistamme yritysmyönteistä ilmapiiriä.
 • Turvaamme maa- ja metsätalouden sekä maaseutuyrittäjyyden toimintaedellytykset. Ne ovat tärkeä osa kuntamme elinvoimapolitiikkaa.
 • Kannatamme monipaikkaisuutta eri keinoin mm. hyvillä nettiyhteyksillä ja mahdollisuudella etätyöskentelyyn kunnan tiloissa.
 • Edistämme paikallisen ja lähiruoan käytön lisäämistä kunnassa.
 • Joustavalla kaavoituksella, maankäytöllä, toimitilojen sekä etätyötilojen tarjonnalla luomme edellytykset yrityksille ja yrittäjyydelle. Paikallisten yrittäjien huomioiminen kunnan hankinnoissa mahdollisuuksien mukaan ja ennakoiden. Rohkaisemme yrityksiä edistämään alueen yritystoimintaa.

 

Asuminen, ympäristö ja liikenne

 • Arvostamme kuntamme paikallisia vahvuuksia. Lähiluonto, vesistöt ja luonnossa liikkuminen tuovat elinvoimaa ja virkistystä kuntalaisille sekä matkailijoille.
 • Ylläpidämme riittävää tonttitarjontaa ja jokaiselle sopivia asumismuotoja.
 • Huolehdimme kunnan katu- ja tieverkostosta sekä tuemme yksityistiekuntia. Edistämme kevyenliikenteen väylien lisäämistä. Tuemme Pali-liikenteen ylläpitoa.
 • Säilytämme laadukkaat varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut, jotka tukevat lasten erilaisia tarpeita.
 • Kuntien ilmastotyö on sekä pieniä tekoja että suuria innovaatioita järkivihreys mielessä. Etsimme ratkaisuja ja vahvistamme tulevaisuususkoa.

 

Hyvinvoivat kylät

 • Hyvinvoivat ihmiset, yritykset ja järjestöt yhdessä tekevät kunnastamme hyvän paikan elää, asua, tehdä työtä ja yrittää.
 • Ylläpidämme yhteistyötä itsenäisen kunnan ja elävien kylien välillä.
 • Ylläpidämme kylien asukkaiden osaamista ja voimavaroja sekä hyödynnämme kolmatta sektoria palveluiden kehittämisessä ja kylien elinvoimaisena pitämisenä.

 

Kuntatalous ja vaikuttaminen

 • Tasapainoisella ja järkevällä kuntataloudella turvaamme palvelut ja säilytämme velkamäärän ja veroprosentit kohtuullisina.
 • Vahvalla yhteistyöllä lähikuntien ja -kaupunkien kanssa mahdollistamme ja vahvistamme palveluverkkoamme.
 • Avoimella ja läpinäkyvällä päätöksenteolla houkutamme kuntalaisia osallistumaan yhteisten asioiden valmisteluun ja hoitoon.
 • Kannustamme nuorisovaltuustoa, vanhus- ja vammaisneuvostoa ja perheneuvostoa mukaan päätöksentekoon.

– parasta meille – maaseudulla ja kaupungeissa. 

___________________________________________________

Ota yhteyttä

Eero Kurtelius
eero.kurtelius@gmail.com
0400 202733

Helena Kainulainen
helena.kainulainen@sonkajarvi.fi
040 5118609

Seppo Kainulainen
keskusta.sonkajarvi@pp.inet.fi
040 5795400

Tapahtumat

Tietoa ajankohtaisista tapahtumista ja tärkeistä asioista on myös osoitteissa:
www.instagram.com/sonkajarvenkeskusta/
www.facebook.com/SonkajarvenKeskusta

———–

 

.

Kunnallisjärjestön hallitus 2021

Eero Kurtelius
puheenjohtaja

muut jäsenet:
Huttunen Asko
Koistinen Venla
Mustonen Mikko
Pirkkalainen Tarja
Raatikainen Eero
Suokonautio Markku
Timonen Eero
Tommila Riitta
Tuovinen Merja
Vatanen Risto

Helena Kainulainen
varapuheenjohtaja

Seppo Kainulainen
sihteeri

Keskustan luottamuspaikat

Kunnanhallitus
Riitta Tommila pj (Pirkko Väisänen)
Eino Luukkonen vpj (Elias Kraft)
Lassi Savolainen (Arto Moisanen)
Merja Tuovinen (Laura Huttunen)

Tarkastuslautakunta
Tarja Pirkkalainen pj (Aila Siilin-Huttunen)
Seppo Kainulainen vpj (Arto Kainulainen)
Esa Tauriainen (Eero Raatikainen)

Keskusvaalilautakunta
Erkki Tuovinen pj
vara Asko Huttunen
vara Aimo Kauppinen

 

Sivistyslautakunta
Markku Suokonautio pj (Eero Raatikainen)
Arto Moisanen (Osvald Ryhänen)
Pirkko Väisänen (Venla Koiinen)

Tekninen lautakunta
Helena Kainulainen pj (Laura Huttunen)
Kari Vornanen vpj (Eero Kurtelius)
Elias Kraft (Eino Luukkonen)

Sukevan aluelautakunta
Markku Suokonautio vpj (Risto Vatanen)
Anne-Mari Ovaskainen (Aila Siilin-Huttunen)

EtusivuSonkajärvi