Toiminta-ajatus

Keskustan Satakunnan piirin tarkoitus on vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin maakunnallisella tasolla, auttaa keskustalaisia toimijoita kuntatasolla sekä osallistua valtakunnalliseen päätöksentekoon
sekä edesauttaa satakuntalaisten asioiden ajamisessa valtakunnallisessa päätöksenteossa.

Keskustalainen päätöksenteko pohjautuu näihin arvoihin:
• Vastuullisuus ja vapaus
• Yhteisöllisyys ja välittäminen
• Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus
• Sivistys
• Ylisukupolvisuus ja kohtuullisuus
• Kestävä luontosuhde
• Paikallisuus

Lisää periaatteistamme ›

Tapamme toimia

Järjestämme seudullisia foorumeja jäsenillemme ja kaikille avoimia yleisötilaisuuksia ja tapahtumia, tupailtoja, joissa keskustalaisia tavoitteita ja toimintaa esitellään virtuaalisesti ja livenä. Järjestämme lisäksi myös perhekahvila toimintaa ja toiminnan kehittämispäivä tapahtuman vuosittain.

Otamme piirijärjestönä kantaa koko maakuntaa ja laajempia kokonaisuuksia koskevista asioista. Laadimme maakuntaa koskevia ohjelmia ja koulutamme keskustalaisia toimijoita ja luottamushenkilöitä yhdessä kunnallisjärjestöjen kanssa toimimaan alueillaan yhteisesti hyväksyttyjen ja asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi.

Piirin johto ja kansanedustajat osallistuvat maakunnassa järjestettäviin tapahtumiin. Piiri asettaa ehdokkaat maakuntavaaleihin, eduskuntavaaleihin ja europarlamentin vaaleihin.
Piirihallitus valitsee ehdolle kunnallisjärjestöjen ehdotusten pohjalta laaja-alaisten kuntayhtymien hallitusten ja tarkastuslautakuntien sekä valtuustojen puheenjohtajiston keskustalaiset jäsenet.

Piirin toiminnassa mukana oleminen tarjoaa vaikutuskanavan yhteiskunnan päätöksentekoon verkostojen kautta. Teemme yhteistyötä muiden poliittisten piirijärjestöjen kanssa.

Piirin työryhmät:

Työvaliokunta
Vaalityöryhmä, puheenjohtaja Pasi Koski
Järjestötyöryhmä, puheenjohtaja Satu Pietilä
Kehittämistyöryhmä, puheenjohtaja Liisa Rampa
Viestintätyöryhmä, puheenjohtaja Satu Pietilä

EtusivuPolitiikka ja toiminta