Luonto luo hyvinvointia ja antaa yrittäjille toimeentuloa

Luonto on ollut ihmisille kautta aikojen erittäin merkittävä ja on sitä myös tulevaisuudessa. Se on turvannut elämisen tärkeät elinolosuhteet, antanut ruoan pöytään. Luonto on tuonut ja tuo edelleen toimeentuloa, työtä, toimien elinkeinona maa- ja metsätalous- sekä luontoyrittäjille.

Näinä poikkeuksellisina aikoina luonnon ja ympäristön merkitys hyvinvoinnin tuojana, turvallisena harrastuspaikkana, on noussut arvoon arvaamattomaan. Luonto auttaa meitä palautumaan stressistä, unohtamaan arjen huolet ja virkistämään mieltä. Luonto tarjoaa ihmisille monipuolisia mahdollisuuksia liikkumiseen ja harrastamiseen, niin yksin kuin yhdessä.

Laajat luontoalueet ja harvahko asutus luovat hyvät edellytykset jokamiehenoikeuksien käyttämiselle. Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen mahdollisuutta käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija.

Luonnosta ja ympäristöstä ollaan monissa eri yhteyksissä erittäin huolissaan ja ne ovat usein otsikoissa, puhutaan sitten ilmastonmuutoksesta, luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä, pölyttäjäkadosta tai ilman saasteiden vaikutuksista. Näiden uhkakuvien vuoksi luontoa pitää hoitaa ja suojella, jotta se olisi olemassa myös tuleville sukupolville. Tästä me kaikki olemme varmaan yhtä mieltä.

Kaiken huolenpidon ja suojelun ohella on kuitenkin muistettava, että luontoon liittyvien elinkeinojen on pystyttävä jatkamaan toimintaansa. Luonnon ja ympäristön kanssa toimivat yrittäjät kyllä ymmärtävät, mikä merkitys puhtaan luonnon ylläpidolla on heidän elinkeinolleen ja osaavat sopeuttaa toimensa sen mukaisesti. Luonnon- ja ympäristönsuojelun on oltava, niin hyvin kuin mahdollista, tasapainossa maa- ja metsätalouden ja siihen liittyvän yritystoiminnan harjoittamisen kanssa.

Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti luonnon monimuotoisuuden turvaamisen tulee olla sekä taloudellisesti että sosiaalisesti oikeudenmukaista. Tämä tarkoittanee luonnon monimuotoisuuden suojelun ja turvaamisen vuoksi menetettyjen tulojen korvaamista elinkeinojen harjoittajille. Se tarkoittaa myös sitä, että meillä kaikilla suomalaisilla on mahdollisuus nauttia monimuotoisesta luonnosta, nyt ja tulevaisuudessa.

Sakari Raiskio
Jokioinen

Sakari Raiskio

Lue seuraavaksi

6.4.2021 / Blogi
28.3.2021 / Kirjat
EtusivuBlogiLuonto luo hyvinvointia ja antaa yrittäjille toimeentuloa