Me

Keskustan Etelä-Hämeen piirin tarkoitus on vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin keskustalaisen aatemaailman mukaisesti kunnallisella, maakunnallisella ja valtakunnallisella sekä eurooppalaisella tasolla. Tavoitteena on kehittää Kanta-Hämettä niin, että täällä on hyvä elää.

Piiri edistää keskustalaisten päättäjien verkottumista ja tukee nykyisiä ja tulevia päättäjiä toimiessaan oman kuntansa ja maakunnan parhaaksi.
Keskustan Etelä-Hämeen piiri käsittää 11 kuntaa. Piirijärjestö toimii kolmen seutukunnan alueella; Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen seudulla.

Piiritoimisto sijaitsee Hämeenlinnassa, Rauhankadulla.

Piirin toiminnasta vastaa piirihallitus, joka valitaan vuosittain. Piirihallituksessa on 11 jäsentä puheenjohtajiston lisäksi. Puheenjohtajisto edustaa maakunnan seutukuntia ja johtaa niiden yhteistoimintaa.

Keskustan toiminta rakentuu vahvaan toimintaan alueen kunnallisjärjestöissä ja paikallisyhdistyksissä. Paikallisyhdistyksiä on noin 50. Tällä hetkellä piirissä on noin 2000 jäsentä. Puolueen jäseneksi liitytään paikallisyhdistysten kautta.

Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa Keskustan kannatus koko Hämeen vaalipiirin alueella (käsittäen myös Keskustan Päijät-Hämeen piirin) oli 10,2%. Eduskunnassa meitä edustaa kansanedustaja Hilkka Kemppi. Vuoden 2022 aluevaaleissa Kanta-Hämeen hyvinvointialueella kannatuksemme oli 15,2 % ja saimme historian ensimmäiseen aluevaltuustoon 9 valtuutettua.

kanta-hämeen kartta

Periaatteemme

Oikeudenmukaisuus

Jokainen ihminen on yhtä arvokas taustastaan tai asemastaan riippumatta. Oikeudenmukaisuus merkitsee meille ihmisten mahdollisuuksien tasa-arvoa. Toimimme erityisesti huonommassa asemassa olevien puolesta, jotta he pysyisivät kiinni elämässä.

Ihmisyys

Keskustan toiminta on aina ihmislähtöistä. Järjestelmät, lait ja päätökset on saatava palvelemaan ihmistä eikä päinvastoin. Itsensä kehittäminen, koulutus ja sivistys auttavat meitä selviytymään jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Muutos alkaa aina itsestä.

Hajautettu yhteiskunta

Keskitetty, suuriin yksiköihin perustuva yhteiskunta ei mielestämme ole paras. Teemme työtä maan tasapainoisen kehityksen ja asutuksen puolesta, niin kaupungeissa kuin myös maaseudulla. Päätöksenteko on vietävä lähelle niitä ihmisiä, joita ne koskevat.

Elävä suhde luontoon

Luonto on meille liittolainen, jonka kanssa elämme sopusoinnussa. Keskusta edustaa todellista vihreyttä, ei riistämistä eikä museointia. Huolehdimme erityisesti siitä, että jätämme luonnon tuleville sukupolville vähintään yhtä hyvässä kunnossa kuin sen itse saimme.

Tule mukaan

Politiikka ei ole vain yhteisten asioiden hoitoa vaan se on arvojen pohjalta tehtäviä valintoja elinolosuhteiden parantamiseksi ja yhteiskunnan kehittämiseksi.

Keskusta korostaa kansanvaltaisuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteiskuntaa on oikeus johtaa vain kansalta vaaleissa saadun tuen turvin. Keskustalaisen näkemyksen mukaan kansanvalta toimii parhaiten, kun mahdollisimman moni osallistuu yhteiskunnalliseen ja poliittiseen toimintaan. Siksi Keskusta kutsuu jokaista kannattajaansa mukaan myös puolueen toimintaan ja jäseneksi.

EtusivuPolitiikka ja toiminta