Maataloustukien uudelleen järjestäminen

”Iltalehti uutisoi 100 suurinta maataloustuen saajaa!”

Suomessa tulisi maataloustukien saajat tarkastella uudesta näkökulmasta. Sadan suurimman maataloustuen saajan joukossa on yli puolet sellaisia yrityksiä, jotka eivät harjoita perinteistä maataloutta ”perheensä elättämiseksi.” Tosin, kaikki toiminta tukeutuu jollakin tavalla maatalouteen. Kuitenkin suurien euromääräisten avustusten saajina on yrityksiä. Tämä luo vain lisää maatalousvastaisuutta sellaisen väestön osalta, joka ei ymmärrä miksi Suomen maataloutta tarvitsee tukea.

Teollista toimintaa tekevät yritykset tulisi siirtää yritystukien puolelle ja pois maataloustuen piiristä. Samoin oppilaitokset tulisi siirtää koulujen saaman tukijärjestelmän piiriin. Kaikille myönnettäisiin edelleen sama määrä euroja, mutta ne ”korvamerkittäisiin” omaan ryhmäänsä.

Näin tietenkin vähenisi suoranainen maataloustuen kokonaismäärä euroissa. Kuitenkin tuolloin tukien saajat olisivat ns. perinteisiä maatiloja.

Suurimpien tukien saajat siirtyisivät toisen tuen myöntäjän alaisuuteen, jolloin tukien vastustajien mielikin voisi olla suopeampi. Tuet kohdistuisivat paremmin nimensä mukaiseen tuensaajaryhmään.

Petri Lahtinen
Riihimäki

Petri Lahtinen

EtusivuBlogiMaataloustukien uudelleen järjestäminen