Onko meillä varaa jättää tukematta nuorta?

Hallitusohjelman tavoitteena on, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen. Lisäksi vahvistetaan ohjausta ja oppilashuollon palveluita sekä peruskoulun mahdollisuuksia tarjota jokaiselle riittävät valmiudet suoriutua toisen asteen koulutuksesta.

Laajennettu oppivelvollisuus astuu voimaan vuonna 2021. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran niihin oppivelvollisiin, jotka keväällä ovat perusopetuksen 9. luokalla (pääosin vuonna 2005 syntyneet). Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto). Oppivelvollisuusiän nostaminen 18 vuoteen ja oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle edellyttää sen varmistamista, että kaikilla perusopetuksen päättävillä on toisen asteen opinnoissa tarvittavat tiedot, taidot ja osaaminen.

Ammatillisessa koulutuksessa inkluusio on tuonut erilaiset oppijat samoihin, isoihin ryhmiin ns. normaalioppilaiden joukkoon. Keskeyttämisten estämiseksi – joskus pienillä teoilla voidaan kannatella nuorta. Syrjäytymisen estäminen on jokaisen ohjaajan ja opettajan sekä vanhempien tehtävä, ja apuvälineillä, kannustamalla sekä motivoimalla sekä riittävällä henkilöresursseilla voidaan auttaa nuorta oppimaan ja innostumaan sekä valmistumaan ammattiin tai jatko-opiskelemaan. Se, että kaikilla on mahdollisuus, on ammatillisen opetuksen velvollisuus, eikä meillä olisi varaa siihen, sillä jokainen syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle 1,2 miljoonaa euroa valtion tarkastuslaitoksen mukaan (VTV vuosikertomus 2007). Nuorisotutkimusseuran tutkimuksessaan Syrjäytymisen lasku (2020) työntekijöiden yleisen riittävyyden, vaikka kaikki saataisiin työmarkkinoille ja koulutettua, se ei tulevaisuudessa nykyrakenteella riitä. Mikäli nuorten koulutustaso jää matalaksi tai työelämään siirtyminen kangertelee, aiheutuu tästä huomattavia yhteiskunnallisia kustannuksia.

Huomio vanhempi, opettaja tai ohjaaja, oletko tavannut vai onko perheessäsi nuori, joka on ainaisessa liikkeessä – tai puhuu taukoamatta? Kenties olet tavannut opiskelijan, joka tuntuu kiinnostuvan asioista, kun työskentelette kahdestaan, mutta ryhmässä hänestä tulee lähinnä haastavasti käyttäytyvä opiskelija? Tai opiskelijan, joka tuntuu välttelevän tietyntyyppisiä tehtäviä tai ryhmätilanteita.

Eli yksinkertaisesti, meillä ei ole varaa jättää tukematta oppilaita eikä opiskelijoita!

Meidän tulee tulevina kunnallisina tai maakunnallisina päättäjinä huolehtia riittävistä peruskoulun ja toisen asteen opiskelijahuollon resursseista sekä opiskelijoiden ryhmäkokojen kohtuullisuudesta sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön määrästä.

Aulis Veteläinen
Ammattiopettaja ja opo-opiskelija, Hämeenlinna

 

EtusivuBlogiOnko meillä varaa jättää tukematta nuorta?