Piirin vuosikokous teki puoluekokoukselle esitykset puoluevaltuuston jäseniksi ja valitsi puoluekokousedustajat

Piirin vuosikokous Riihimäellä 29.4.2022 teki puoluekokousta varten myös henkilövalintoja. Piirikokouksen valittavina olivat ehdokkaat puoluevaltuuston jäseniksi ja piirin puoluekokousedustajiksi seuraavalle puoluekokouskaudelle 2022-2024.

Puoluevaltuustoon Keskustan Etelä-Hämeen piirin vuosikokous esittää varsinaisiksi jäseniksi Kirsi Räisästä Jokioisilta, Petri Lahtista Riihimäeltä, ja
Pekka Määttästä Hausjärveltä, ja heidän varalleen sijalletulojärjestyksessä: 1) Aulis Veteläistä Hämeenlinnasta, 2) Mirva Ylösmäkeä Ypäjältä ja 3) Sari Salmista Hämeenlinnasta.

Piirin puoluekokousedustajiksi piirin vuosikokous valtuutti seuraavat henkilöt:

Johanna Häggman Forssasta, Anne Knuuti Lopelta, Aulis Veteläinen Hämeenlinnasta ja Helena Halinen Janakkalasta. Varaedustajiksi nimettiin Lauri Simola Forssasta, Harri Juva Ypäjältä, Heljä Linna Janakkalasta ja Veikko Rantanen Hämeenlinnasta.

Lue seuraavaksi

Keskustan Etelä-Hämeen piirin vuosikokous vaatii maan hallitukselta kiireellisiä vaikuttamistoimenpiteitä Euroopan komissioon ja parlamenttiin, jotta EU:n ilmastopakettiin esitetyt kiristykset eivät toteudu. Eräät suomalaiset europarlamentaarikot ovat nimittäin esittäneet hiilinielujen globaalin tavoitetason merkittävää korottamista. Tästä aiheutuisi Suomen metsätaloudelle merkittävät vahingolliset seuraukset: talousmetsien hakkuumäärää jouduttaisiin pudottamaan roimasti ja Suomen metsistä jouduttaisiin suojelemaan jopa yli 30 %.
12.5.2022 / Blogi
4.5.2022 / Kirjat
Venäjän hyökkäysota on muuttanut turvallisuusympäristöämme. Lisäksi elämme sota-ajan hintoja, joiden osalta on rehellistä sanoa, ettei kaikkea voida kompensoida. Tämä hallitus ei ole helppoa päivää nähnytkään
4.5.2022 / Blogi
EtusivuBlogiPiirin vuosikokous teki puoluekokoukselle esitykset puoluevaltuuston jäseniksi ja valitsi puoluekokousedustajat