KESKUSTA VAATII SOTEN VALMISTELUUN EDUSTUKSEN JOKAISESTA KUNNASTA

Nyt mitataan maakuntamme valmiutta rakentavaan ja avoimeen sekä yhdenvertaiseen yhteistyöhön. Tulevan sote-maakunnan kuntien ja sote-sektorin tulee sopia vasta kahden kuukauden kuluessa sote-lakien voimaantulosta väliaikaisen valmisteluelimen kokoonpanosta. On tärkeää, että kokoonpanossa on kaikkien kuntien näkemykset edustettuina.

Oman kunnan edustaja tuntee parhaiten kuntansa asiat ja tarpeet, mikä kannattaa todellakin hyödyntää On kuntien tehtävä päättää, miten väliaikainen valmisteluelin rakennetaan. Se on myös maakuntamme kuntien yhdenvertaista kohtelua. Valtaa ei tule keskittää, jos oikeasti halutaan rakentaa luottamukseen ja hyvään yhteistyöhön perustuvaa tulevaisuuden maakuntaa.

Jokaisella kunnalla on oltava väliaikaisessa valmisteluelimessä varsinaisen jäsenen paikka.

 

Keskustan Etelä-Hämeen piiri ry:n vuosikokous 5.5.2021

EtusivuUutisetKESKUSTA VAATII SOTEN VALMISTELUUN EDUSTUKSEN JOKAISESTA KUNNASTA