Kansalaisadressi Etelä-Karjalan sote-lähipalvelujen turvaamiseksi

Tällä kansalaisadressilla halutaan turvata sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelut Etelä-Karjalassa. Jokaisessa maakunnan kunnassa tulee olla kiinteä soteasema, josta ihmiset saavat vähintään lääkäri- ja hammaslääkäripalveluita.

Tämän adressin puolesta puhuu useampi laki. Perustuslaki määrittää rajaehtoja yhdenvertaisuudelle, liikkumisvapaudelle ja oikeudelle sosiaaliturvaan. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä määrittää palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Myös Vanhustenpalvelulaki korostaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta.

Perusterveydenhuollon alemmuustilan korjaus vaatii resurssointia ja myös kehitysotetta perusterveydenhuoltoon. Mikäli perusterveydenhuolto ei toimi tai se ei ole saavutettavissa lähipalveluna, ihmiset eivät hakeudu hoitoon ajoissa. Pahimmillaan perusterveydenhuollosta leikkaaminen ja palvelujen keskittäminen tulee taloudellisesti kalliimmaksi, kun päivystys ja erikoissairaanhoito kuormittuvat entisestään.

Tämä kansalaisadressi tullaan luovuttamaan Etelä-Karjalan hyvinvointialuejohtajalle aluevaltuuston kokouksen yhteydessä loppuvuodesta 2023.

Vesa Örmark, Rautjärvi

Kirsi Rehunen, Taipalsaari

Timo Salmisaari, Ruokolahti

Lassi Valkeapää, Parikkala

Anu Karhu, Lemi

Seija Hovi-Kuikko, Ylämaa

Johanna Ikävalko, Joutseno

Jouni Kemppi, Hytti

Ari Torniainen, Rutola

Veikko Ahtiainen, Joutseno

Eveliina Lohko, Lappeenranta

Antti Rämä, Luumäki

Jouko Koskinen, Savitaipale

Jari Karhu, Lappeenranta

Riitta Munnukka, Joutseno

Taina Paananen, Ruokolahti

Jouko Saramies, Savitaipale

Heikki Niiva, Taipalsaari

Juha Rantalainen, Lappeenranta

Janne Hölsä, Savitaipale

Mirja Henttonen, Ruokolahti

Helena Roiha, Imatra

Jari Lantta, Savitaipale

Merja Hämäläinen, Luumäki

Kimmo Kylämies, Taipalsaari

Sami Saukkonen, Parikkala

Sami V. A. Sinkkonen, Parikkala

Taina Lonka, Rautjärvi

Markku Huopainen, Luumäki

Päivi Kosunen, Ruokolahti

Elina Lankinen, Lappeenranta

Ismo Harju, Imatra

Katriina Ovaska, Luumäki

Harri Anttila, Rautjärvi

Kati Rekola, Lemi

Lappeenrannan korjaussarja – Keskustan Lappeenrannan tavoitteet kuntavaalikaudella 2021-2025

1) Tehdään Lappeenrannasta viihtyisä etätyön ykköskunta Suomessa. Tehdään kaupunkiin kattava kuituverkko. Seurattava asia: Netin toimivuus eri puolilla kaupunkia.

2) Eloisat kylät ja kaupunginosat. Lappeenrannan peruspalveluiden tasapuolisuus. Keskusta huolehtii – kuka muu muka? Maaseudun koulut ovat huikea markkinoinnillinen mahdollisuus Lappeenrannalle. Seurattava asia: Kouluverkko.

3) Matkailussa huikeat mahdollisuudet haltuun. Saimaan ja luontomatkailua tulee edistää yhteistyössä koko Itä-Suomen kanssa, huomioiden myös pienryhmämatkailu. Keskusta asettaa tavoitteeksi, että matkailun yhteistyötä laajennetaan, syvennetään ja suurennetaan. Seurattava asia: Matkailijoiden yöpymiset Lappeenrannassa ja lentoliikenteen määrän kehitys.

4) Syntyvyyden kehitys tärkeimmäksi seurattavaksi numeraaliseksi muuttujaksi. Syntyvyys luo parasta elinvoimaa. Seurattava asia: Syntyvyyden kehitys Lappeenrannassa.

5) Keskustan johdolla tiestöä laitetaan kuntoon ja yksityisteiden avustuksiin tehdään tuntuva tasokorotus. Katujen kunnossapidosta huolehdittava. Seurattava asia: Auton iskunvaimentimien kunto ja vaihtoväli.

6) Kaikissa lapsiperheissä ei voida valitettavasti nyt hyvin. Lapsiperheköyhyys ja vanhemmuuden ongelmat ovat lisääntyneet. Oikea-aikaisella ja ennaltaehkäisevällä puuttumisella voidaan tukea lapsiperheiden jaksamista.

7) Lisää työtä ja toimeliaisuutta. Lappeenrantaan tarvitaan lisää eritoten pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Yrittäjien tarpeita ja toiveita tulee ymmärtää paremmin. Keskusta haluaa kaudella 2021-2025 parantaa yrittämisen edellytyksiä mm. toimitilaratkaisujen avulla. Seurattava asia: Uusien yritysten määrän kasvu ja työllisyyden kehitys Lappeenrannassa.

8) Ikäihmisille tulee saada perhehoitopaikkoja laitoshoito- ja hoivapaikkojen lisäksi. Perhehoito on inhimillinen, kotoisan ja turvallisen arjen mahdollistava ikääntyneiden hoivamuoto. Lyhytaikaista perhehoitoa voidaan käyttää esimerkiksi omaishoitajan vapaan järjestelyissä tai vuorohoitona kotona asumista tukemassa. Seurattava asia: Perhehoitopaikkojen määrän kehitys.

9) Ikäihmisten terveysliikuntaan myös maaseudulla tulee satsata. Seurattava asia: Ikäihmisten liikunnan tarjonta ja kotona asuvien osuus.

10) Osaksi Green Reality -verkostoa tulee saada vahva alkutuottajien ja elintarvikealan yritysten joukko. Suositaan ekologista lähiruokaa kaupungin hankinnoissa.

11) Bioenergian hyödyntäminen paikallisesti. Seurattava asia: Paikallisen bioenergian käytön suhteellinen kehitys ja esimerkiksi biokaasujakeluverkoston laajeneminen Lappeenrannassa.

12) Miksi moni lappeenrantalainen opiskelija jättää kaupungin valmistuttua? Tehdään räätälöity kaupunkimarkkinointikampanja opiskelijoille. Yrityshautomo toiminnan kehittäminen jne. Seurattavat asiat: Maan sisäinen muuttoliike ja kaupungin pitovoima vastavalmistuneiden suhteen.

13) Pidetään kiinni Lappeenrannan korkea-asteen ja toisen asteen koulutuspaikoista. Kehitetään koulutustarjontaa yhteistyössä yritysten ja alueen organisaatioiden kanssa heidän tarpeiden mukaan.

14) Kiusaamisen ja syrjäytymisen ongelmia ratkaistaan yhteistyössä Eksoten, koulujen ja järjestötoimijoiden kanssa. Kiusaamiseen nollatoleranssi. Seurattavat asiat: Mielenterveyspalvelujen käytön määrä ja koulupudokkaiden määrä. Kouluterveyskyselyjen tulokset.

15) Loppu pitkäaikaistyöttömyydelle. Kaupunki toimii yhteistyössä Eksoten ja järjestötoimijoiden kanssa. Seurattavat asiat: Pitkäaikaistyöttömien määrän- ja pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuvan kuntaosuuden kehitys Lappeenrannassa.

16) Torialueiden ja aukioiden kehitys. Lappeenrannan torialueet (satamatori, kauppatori, Lauritsalan tori, Sammontori ja Joutsenon tori) kaipaavat kehittämisotetta. Seurattava asia: Torialueiden viihtyvyyden ja vetovoiman parantuminen.

17) Linnoituksen elävöittäminen ja kehittäminen linnoituksen historiaa kunnioittaen. Lappeenrannan linnoitus henkii kaupungin historiaa hienosti – tulisiko alueen toimia vuosittaisten tapahtumien tapahtumapaikkana ja aluetta kehittää kaupunkilaisten olohuoneena yhdessä sataman kanssa?

18) Kivijalkojen puolesta! Lappeenrannan kaupunkikeskusta ei saa näivettyä. Seurattava asia: Tyhjät liiketilat.

19) Lappeenrannan keskustaa tulee kehittää kaikki liikennemuodot huomioiden. Seurattava asia: Yritysten ja alueen elinvoimaisuus.

20) Vapaa-ajan tilaratkaisut maaliin. Kaupunkiin rakennetaan uusi monitoimihalli ja sisäliikuntahalli. Urheiluseuroille hyvät harjoitusmahdollisuudet. Seurattava asia: Investointirahojen riittävyys, tilojen käyttöasteet ja käyttökulut.

21) Lappeenrannan tulee pyrkiä edistämään puurakentamista – Greenreality ja metsäteollisuuden keskittymä suorastaan velvoittaa puurakentamiseen. Seurattava asia: Julkisten rakennuskilpailutusten ehtojen laadinta.

22) Kaupungin metsien hoidossa seurattava metsätaloussuunnitelmaa. Seurattava asia: Metsävarallisuuden tuotto.

23) Kaupungin lähimetsien virkistyskäytön edistäminen. Puistomaisia metsäalueita tulee hoitaa nykyistä paremmin taajamissa. Seurattava asia: Lepikot ja puskat kuriin!

24) Lypsävää lehmää ei tule tappaa. Kaupunkiyhtiöiden päätäntävaltaa ei saa myydä kokonaan ulkopuoliselle taholle.

25) Lappeenranta houkuttelevaksi paluumuuttajille. Asumiskustannuksia pitää pystyä laskemaan. Sijainti Saimaan äärellä, maaseutumainen asuminen ja hyvät liikenneyhteydet tuotava esille. Luotava maaseutustrategia tulevaisuuteen. Seurattavat asiat: Paluumuuttajien määrä ja maansisäinen muuttoliike.

26) Saimaan puhtaana pitäminen ja suojelu. Tähän kuuluu kosteikot, hulevesijärjestelmät ja rantarakentaminen sekä kaivoksien sijainnit. Seurattava asia: Saimaan veden puhtaus.

27) Mikä sinusta on tärkeä korjattava asia Lappeenrannan ja lappeenrantalaisten tulevaisuuden kannalta?

 

Ota yhteyttä

Lappeenranta

Puheenjohtaja Jari Karhu

Kuntasivuille >

 

 

Kunnallisjärjestön hallitus 2023

Jari Karhu, puheenjohtaja,

Arto Ylikotila vpj.

Anna-Maija Sipiläinen

Eino Heinola, sihteeri

Petri Hovi

Mirva Hyvärinen

Antti Kokkala

Eveliina Lohko

Jukka Lohko

Mediatrice Nyiramugisha

Antti Vilkko

 

 

EtusivuLappeenranta