Toiminta

Keskustan Kymenlaakson piirijärjestön toimialueena on kuusi Kymenlaakson kuntaa. Kaikissa Kymenlaakson kunnissa on oma kunnallisjärjestö ja useita paikallisosastoja. Keskustanuorilla ja Keskustanaisilla on omat piirijärjestönsä ja paikallisia osastoja useissa kunnissa. Vesaiset on poliittisesti sitoutumaton varhaisnuorten järjestö, jolla on myös toimintaa Kymenlaaksossa. Meidät kaikki tavoitat Keskustan Kymenlaakson piiritoimiston kautta.

Piiritoimistomme sijaitsee Kouvolassa aivan torin kulmalla kauppakeskus Hansassa.

Historia

Keskustan Kymenlaakson piirin historia ulottuu vuoteen 1918, jolloin Sippolan Liikkalassa 11 Maalaisliiton paikallisosastoa perustivat 8.12. Maalaisliiton Kymenlaakson ja Lounais-Karjalan piirin.
Piirin historia on v. 2018 koottu Heli Mäen kirjoittamaan historiikkiin “Maahenki Heräämään! -Keskustan Kymenlaakson piiri 100 vuotta”. Historiikkia on saatavilla piiritoimistolta.

Yhteinen Kymenlaaksomme -Keskustan Kymenlaakson piirin ohjelma hyvinvointialueiden vaaleihin 2022

Hyvinvointialueiden aloittaminen vuoden 2023 alussa on historiallinen uudistus jonka päätavoite on taata palveluiden laatu ja saatavuus koko maassa. Hallinto yksinkertaistuu kun nykyisen yli 200  sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation sijaan vastuu siirtyy 21 hyvinvointialueella ja Helsingin kaupungille. Merkittävä muutos on myös demokratian vahvistuminen kun asioista päättävät henkilöt valitaan yleisillä vaaleilla

Sosiaali- ja terveydenhuollon monipuoliset palvelut joka kunnassa

Keskustan tavoite vaaleissa on ”vähintään yksi sosiaali- ja terveydenhuollon asema joka kunnassa”. Näin tulee olla Kymenlaaksossakin. Peruspalvelut tulee olla helposti ja oikea-aikaisesti saavutettavissa lähipalveluina. Laadukkaat liikkuvat palvelut täydentävät kiinteää palveluverkkoa. Laajan päivystyksen sairaala on toteutettava Kotkan keskussairaalaan, erikoissairaanhoidon osaaminen on saatava kattavasti omasta maakunnasta.

Yhdellä yhteydenotolla oikea-aikaiseen hoitoon

Asiointi palveluihin niin puhelimitse kuin sähköisten järjestelmien kautta on saatava toimimaan. Ihmisille palvelukokemus on oltava mahdollisimman yksinkertainen ja helppo; yhdellä yhteydenotolla on päästävä oikea-aikaiseen hoitoon. Nyt käyttöönotettavaa puhelinpalvelua tullaan tässä kehittämään ja hyödyntämään. Perusedellytys on, että ihmisten yhteydenottoihin vastataan kohtuullisessa ajassa ja mahdollisiin takaisin soittoihin on kyettävä antamaan alle kolmen tunnin palvelulupaus.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen keskiöön

Kymenlaakson ikärakenne ja korkea sairastavuus edellyttävät erityistä panostusta hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, jotta jatkossa peruspalveluissa voidaan auttaa nykyiseen tilanteeseen verrattuna huomattavasti useampaa kymenlaaksolaista ihmistä ja välttää siten vaativaan hoitoon ohjautumista.

Tämän saavuttamiseksi yhdyspintatyössä hyvinvointialueen ja kuntien välillä tulee olla riittävät resurssit ja työssä tulee varmistaa, että kunnat saavat omassa hyte-työssään tarvitsemansa asiantuntija-avun mm reaaliaikaisen tiedon siitä, miten kunnissa voidaan. Kunnissa ja Hyvinvointialueella toimivien järjestöjen ja yhdistysten roolia on vahvistettava hyvinvoinnin edistämisessä.

Parempi työarki ja työpaikka henkilöstölle

Hyvinvointialueen on panostettava henkilökunnan työhyvinvointiin, työolosuhteisiin, kouluttautumismahdollisuuksiin ja urakehityksen mahdollistamiseen. Henkilökunnan rekrytointiin, työssäjaksamiseen ja motivointiin on etsittävä uusia avauksia. Kilpailussa osaavasta henkilöstöstä on pystyttävä olemaan valtakunnallisessa kisassa mitalisijoilla. Tarvitaan rohkeita avauksia, erityisesti hoito- ja hoivahenkilöstön osalle, panostukset tuovat ajastaan myös säästöä.

Kolmas sektori mukaan palvelutuotantoon

Keskusteltaessa ulkoistuksista ja yksityisistä palveluntuottajista muistetaan yleensä vain isot kansalliset yhtiöt. Kyseessä voi kuitenkin olla myös paikallinen, yleishyödyllinen yhdistys jonka tuotot jäävät alueelle. Tällaiset toimijat on huomioitava kilpailutuksissa, joissa kokonaisuudet on oltava sen kokoisia että paikalliset, pienemmätkin toimijat pystyvät osallistumaan.

Kymenlaakson väestöstä yli puolet asuu alueilla joissa lähin pelastustoimen apu toteutuu sopimuspalokunnan tuottamana. Jotta koko maakunta on edelleen pelastustoimen ja ensihoidon osalta lain ja palvelutasopäätösten mukaisesti tavoitettavissa, on riittävän vakinaisen henkilöstön lisäksi vapaaehtoispohjaisten sopimuspalokuntien toimintaedellytykset turvattava. Yhtään paloasemaa ei pidä lakkauttaa.

Yhdessä kohti tulevaa

Olemme väkiluvultamme suhteellisen pieni maakunta. Pärjätäksemme meidän kaikkien on puhallettava yhteen hiileen. Keskusta toimii koko maakunnan asukkaiden etuja ajaen, edistäen ja vahvistaen yhteistyötä etelän ja pohjoisen välillä,  yhtenäisen ja toimivan maakunnan puolesta.

Avoimuutta päätöksentekoon

Aikaisemmin sosiaali- ja terveys- sekä pelastusasioista päättävät ihmiset valittiin varsin pienessä piirissä. Nyt päätöksenteko on meidän jokaisen käsissä. Meistä tämä edellyttää myös entistäkin suurempaa avoimuutta äänestäjien suuntaan. Avoimuuden nimissä päättäjämme pitävät yhteyttä myös vaalien välillä: kerrotaan tehdyistä päätöksistä ja kuunnellaan ihmisten mielipiteitä niitä tehtäessä.

 

EtusivuPolitiikka ja toiminta