Niilo Keräsen ryhmäpuhe aluevaltuustossa 4.9.2023

Tämä osavuosikatsaus on iso paketti. Siihen sisältyy valtava määrä yksityiskohtaista tietoa siitä, miten hv-alueemme on selvinnyt toimintansa ensimmäisestä vuosipuoliskosta. Tuhdin paketin on tietysti tarkoitus antaa meille tietoa toiminnasta, mutta meidän on myös pystyttävä vakuuttamaan valtiovalta eli rahoittaja siitä, että hoidamme homman. – Tässä puheenvuorossa en mene yksityiskohtiin. Nostan vain muutamia asioita.

Ensinnäkin: talouden tunnusluvut osoittavat, että tälle vuodelle laaditussa talousarviossa on pystytty pysymään. Sitä voi pitää erinomaisena onnistumisena ottaen huomioon, että aikaisempi vertailutieto oli hyvinkin hajanainen ja puutteellinen. Tästä ryhmämme kiitos taloudesta ja johtamisesta vastaaville sekä koko hv-alueen työntekijöille.

Budjetissa on tapahtunut ylityksiä ostopalveluissa mm. ikäihmisten, vammaisten ja lapsi- ja perhepalveluiden kohdalla. Tähän voi olla monia syitä, henkilöstöpula varmaan yksi. Haluan kuitenkin nostaa tässä esille asiasta toisen puolen: strategiamme mukaan me olemme ”ihmistä varten” – ihmiset ovat kuitenkin saaneet palvelunsa.

Toisena yksittäisenä onnistumisena voidaan pitää digitaalisen sote-keskuksen aloitusta alueemme eteläosissa. Niinikään aloitetut järjestämissuunnitelman mukaiset toimintatapojen muutokset ovat päässeet hyvään vauhtiin – osaksi onnistuen mutta osaksi myös vähän kangerrellen. Mutta: olemme vasta ihan alussa. Siitä huolimatta haluan korostaa lähipalvelujen ja kotiin annettavien palvelujen merkitystä – en seiniä vaan palveluja. Sitä ihmiset toivovat ja se toimii myös uudistuksen peruslähtökohdan hyväksi: peruspalvelut vahvistuvat. Voisiko myös olla löydettävissä porkkanoita, jotta henkilöstö innostuisi kotiin annettavista palveluista?

Myös pelastustoimen iso uudistus kahden pelastuslaitoksen yhteensovittamisessa on lähtenyt liikkeelle hyvin.

Erityisesti haluan kiinnittää huomiota johtamiseen sen eri tasoilla. Johtamisenkin keskeinen lähtökohta tulee olla ”ihmistä varten”. Kun tehdään toiminnan uusintamista, pitää myös paikallistasolla pystyä joustavuuteen ja uusiin innovaatioihin. Kun kuuntelee maakunnan sydänääniä, kaikkein eniten nyt tuntuu hiertävän edelleen jatkuva sairastuneiden kuljettelu ympäri maakuntaa. On suoraan sanoen aika tyhmää ja kallista kuljetella äkillisesti sairastunut vanhus 100 jopa 200 km:n päähän päivän tai parin seurantaan ja sitten takaisin. Pohteella on kuitenkin toimijoita jokaisella paikkakunnalla. Joustoa ja rohkeutta ja uutta ajattelua kaikkeen työhön ja johtamiseen – me olemme ihmistä varten.

Luettavuuden parantamiseksi ryhmämme toivoskeli, että jatkossa katsaukseen saataisiin esim. johdannoksi tiivis yhteenveto niistä asioista jotka juuri sillä hetkellä ovat kiitettäviä, epäonnistuneita, yllättäviä tai muutoin merkittäviä. Tässä katsauksessa niitä voisivat olla esimerkiksi talous ja sen huomiot, henkilöstöongelmat, hoitotakuu, ja toimintojen merkittävimmät toteutuneet muutokset.

EtusivuUutisetNiilo Keräsen ryhmäpuhe aluevaltuustossa 4.9.2023