Pohjois-Pohjanmaan Keskustan piirikokous: Tiukassakin taloustilanteessa hyvinvointialueen palvelut turvattava

Pohteen hyvinvointialueen on pystyttävä varmistamaan tiukassakin taloustilanteessa yhdenvertaiset, oikea-aikaiset, saavutettavat ja tarpeenmukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut.

Kattavilla lähipalveluilla luodaan arjen turvaa. Jokaisessa kunnassa sijaitsevalla sotekeskuksella tai -yksiköllä lääkäripalveluineen vahvistetaan perustason palvelujen saavutettavuutta matalalla kynnyksellä, hoitotakuun toteutumista ja kevennetään erikoissairaanhoidon kuormaa.

Piirikokous antaa tukensa Keskustan aluevaltuustoryhmän työskentelylle ja tavoitteille lähi- ja alueellisten palveluiden turvaamiseksi. Pohteen lähes 150 miljoonan alijäämän kattamisen aikataulua on kohtuullistettava niin palveluiden tarvitsijoiden kuin henkilöstönkin näkökulmasta katsottuna. Mittavissa palveluverkon muutoksissa on vaikutukset arvioitava ennakolta, ja huomioitava verkon mahdollisten karsimisten yhteydessä palvelu- ja joukkoliikenteen lisäämisen tarpeet palveluiden saavutettavuuden turvaamiseksi.

Piiri pitää välttämättömänä, että Tulevaisuuden sotekeskus -ohjelman hanketyön tulosten, toteutettujen pilottien ja uusien toimintamallien juurruttamiselle sekä digitaalisten palveluratkaisujen valmistumiselle annetaan riittävästi aikaa, ja monialaista kehittämistyötä jatketaan.

Palveluiden monituottajuutta, hallinnon rakenteiden tarkastelua ja tietojohtamista on lisättävä.

Alueeltamme käsin on vaikutettava vahvasti siihen, että nykyisen hallitusohjelman sote- ja pelastustoimen kokonaisrahoituksen kehystä nostetaan merkittävästi ja talouden tasapainotuksen aikataulua jatketaan vuoden 2028 loppuun saakka. Kriittinen asia hyvinvointialueiden palveluiden takaamisessa on myös henkilöstön riittävyyden ja jaksamisen turvaaminen.

Näiden toimien myötä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita voidaan uudistaa ja tehostaa, korjaten samalla hyvinvointialueen kulurakennetta terveellä tavalla vuosikymmenen loppuun mennessä.

EtusivuUutisetPohjois-Pohjanmaan Keskustan piirikokous: Tiukassakin taloustilanteessa hyvinvointialueen palvelut turvattava