Etelä-Pohjanmaan Keskusta: Missä on hallituksen sydämen sivistys?

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitusohjelmaan on kirjattu: ”Suomi on maa, jossa halutaan oppia jatkuvasti uutta.” Etelä-Pohjanmaan Keskusta kummeksuu tämän kirjauksen ja hallituksen käytännön luomaa ristiriitaa eli tahtoa leikata koulutuksesta.

Suomi rakentuu maakunnista, joiden elinvoiman ylläpitäminen ja kehittäminen on edellytys kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Kansanopistot, kansalaisopistot ja opintokeskukset tuovat erityisesti
maakuntiin yhteisöllisyyttä, mahdollisuuden kouluttautua ja lisätä omaa osaamistaan. Kun näitä osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia leikataan, tuhotaan koko maan elinvoimaa.

Nuorten elämässä on monenlaisia paineita ja haasteita. Kouluttautumismahdollisuuksia toisen asteen koulutuksessa ja korkeakoulutuksessa tulee olla oman maakunnan alueella.

Etelä-Pohjanmaalla on vähiten korkeakoulutuksen aloituspaikkoja suhteessa nuorten ikäluokkaan verrattuna Suomen muihin maakuntiin. Aloituspaikkoja lisäämällä vastataan osaajapulaan, joka tietyillä aloilla on erityisen suuri. Osaava työvoima alueella tuo myös uusia mahdollisuuksia ulkomaan viennin kasvattamiseen.

Aloituspaikkojen lisääminen tarvitsee myös toimintaan rahaa. Korkeakouluilla sekä alueiden kunnilla ja elinkeinoelämällä on tahtotilaa osallistua uusien koulutuksen aloituspaikkojen ja tutkinto-ohjelmien rahoittamiseen, kuitenkin myös valtion rahoitus on edellytyksenä osaavan työvoiman riittävyydelle rahoitukseen itselläkin, valtion tuki maakuntien osaamisen lisäämiseen olisi tärkeää.

Aikuiskoulutustuen leikkaus ei ole tässä tilanteessa pitkäjänteistä koulutuspolitiikkaa. Aikuiskoulutustuen turvin mahdollistetaan alan vaihto ja myös koulutustason ja osaamisen nosto. Juuri tällä hetkellä, kun
sosiaali- ja terveydenhuollossa on osaajapulaa, on kestämätöntä leikata uudelleen kouluttautumisesta. Kaikki käsiparit tarvitaan alalle kuin alalle.

Kouluttautuminen luo hyvinvointia ja tätä hyvinvointia pitää olla saatavilla niin vapaan sivistystyön kuin korkeakoulutuksen ja aikuiskoulutuksen kautta. Tällä sivistystyön leikkauksella katkotaan siipiä monen unelmilta.

Etelä-Pohjanmaan Keskustan syyskokous 11.11.2023

Lue seuraavaksi

Sinä aktiivinen ja keskustahenkinen järjestöosaaja, tule meille vt. toiminnanjohtajaksi. Haemme Keskustan Etelä-Pohjanmaan piirille vt. toiminnanjohtajaa. Työtehtävä on täysiaikainen ja muuttuu toiminnanjohtajan tehtäväksi. Työ alkaa sopimuksen mukaan, kuitenkin viimeistään 1.5.2024.
21.2.2024 / Uutiset
Aluevaltuutetut tutustuivat ikäihmisten palveluihin Jalasjärvellä. Karijoella vilkasta sote-keskustelua kahvikupposen äärellä
Aluevaltuutetut Lasse Anttila, Lasse Hautala, Mervi Kujanpää-Mannila, Esko Lehtimäki, Esa Niemistö, Paula Sihto ja Helena Tuuri-Tammela vierailivat lauantaina 17.2. Jalasjärvellä. Ohjelmassa oli tutustuminen Jalasjärven ikäihmisten palveluihin Palveluportissa ja Kototalolla sekä yleisötilaisuus Jalasjärven ABC:llä. Jalasjärven jälkeen osa ryhmästä jatkoi Karijoelle yleisötilaisuuteen, jossa kuntalaisia vastaanotti aluevaltuutettu Arja Harjunpää.
20.2.2024 / Uutiset
Maanmittauslaitos tekee selvitystä palvelupisteverkostosta. Kahdeksan vuotta sitten esitettiin, että pienemmät palvelupisteet lakkautetaan, mutta silloin maa- ja metsätalousministerinä toiminut Kimmo Tiilikainen (kesk.) päätti, ettei palvelupisteitä lakkauteta. Nyt päätöksen tekee maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah. Pienten palvelupisteiden henkilöstö on ottanut kantaa asiaan ja on todennut, että lakkautuksilla ei saada aikaan säästöjä maanmittauslaitokselle. Maanmittaukseen kuuluu maastossa tehtävät työt sekä kiinteistön sijaintipaikalla pidettävät kokoukset ja katselmukset. Jos palvelut keskitetään muutamiin isoihin kaupunkeihin, tulevat matkakustannukset lisääntymään ja työaikaa kuluu tien päälle. Pienemmissä palvelupisteissä työntekijät ovat erittäin sitoutuneita työhönsä ja se näkyy myös työhyvinvoinnissa ja tuloksellisuudessa. Tärkeää on lisäksi se, että palvelupisteiden ollessa lähellä työkohdetta, myös paikallistuntemus on huomattavasti parempi kuin heillä, jotka asuvat kaukana työkohteista.
15.2.2024 / Uutiset
EtusivuUutisetEtelä-Pohjanmaan Keskusta: Missä on hallituksen sydämen sivistys?