Keskustan Etelä-Pohjanmaan aluevaltuustoryhmä: Kotimaista ruokaa maakunnan hyvinvointialueen hankintoihin

Hyvinvointialueiden tehtäviin kuuluu asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Tämän tavoitteen toteutumista voidaan edistää muun muassa tarjoamalla puhdasta ja terveellistä ruokaa.Hyvinvointialueen tulee huolehtia siitä, että sen järjestämissä ja tuottamissa ruokapalveluissa on mahdollisuuksien mukaan saatavilla hyvää kotimaista lähiruokaa.
Etelä-Pohjanmaan maataloustuottajat ja elintarviketeollisuus luovat pohjan ruokamaakunnan tulevaisuudelle. Maatalouden kannattavuus on ollut pitkään heikkoa ja ongelmia on kärjistänyt syksyllä alkanut ja Ukrainan sodan myötä kiihtynyt tuotantopanosten; energian, lannoitteiden ja rehujen hintojen voimakas nousu. Etelä- Pohjanmaalla maatilojen määrä on vähentynyt tasaisestiviimeisten kymmenien vuosien aikana. Erityisesti kotieläintilojen määrä on laskenut ja tuotantomäärät ovat pienentyneet niin maidon kuin lihan osalta. Ruoantuotanto alkaa olla harvojen käsissä. Uhkana on jo omavaraisuusasteemme pienentyminen.
Julkisia hankintoja ohjaavan hankintalain uudistamista valmistellaan. Muutosten on ollut tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alusta. Esitettävät muutokset koskisivat erityisesti laatutekijöiden merkityksen korostamista sekä ympäristönäkökulmien huomioimista.
Julkisten hankintojen merkitys on suuri elintarvikkeiden kulutusta ohjaavina toimina. Julkisten hankintojen valintakriteerit tulee asettaa niin, että kotimaiset elintarvikealan toimijat ja kotimaisetruuantuottajat pystyvät tasavertaisesti kilpailemaan elintarvikehankinnoissa.
Me allekirjoittaneet aluevaltuuston keskustaryhmän jäsenet ehdotamme, että Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen elintarvikehankintojen hankintastrategiassa otetaan huomioon lähiruoka. Hankintakriteereissä ja hankintapäätösten valmistelussa ja päätöksenteossa tulee painottaa lainsäädännön mahdollistamalla tavalla kotimaista ja Etelä-Pohjanmaalla tuotettua ruokaa.

Lue seuraavaksi

Sihto: Vapautus asiakasmaksuista on pikkulotille suuri taloudellinen helpotus
On hienoa, että tulevaisuudessa ei peritä enää asiakasmaksuja Lotta Svärd -järjestön pikkulotta-toimintaan osallistuneilta kunniakansalaisiltamme. Tänä päivänä pikkulotat tarvitsevat paljon hoivaa ja hoitoa ja monilla heillä on pieni eläke, kirjoittaa aluevaltuutettu, kansanedustajaehdokas ja Etelä-Pohjanmaan Lottaperinne ry:n hallituksen puheenjohtaja Paula Sihto.
6.12.2022 / Blogi
Kivisaari: Kehitysvammaisten oikeus työelämään
Pasi Kivisaari kirjoittaa blogitekstissään kehitysvammaisten oikeudesta työelämään. Vietämme kehitysvammaisten ihmisten oikeuksien viikkoa 1.12. – 7.12.
5.12.2022 / Blogi
Keskustan Etelä-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja, kansanedustaja Mikko Savola kiittää eduskuntaryhmänsä jämäkkää toimintaa luonnonsuojelulain eduskuntakäsittelyssä. Metsäalan asiantuntijat toivat lain valiokuntakäsittelyn aikana näkemyksiä, joiden mukaan asetus uhanalaista luontotyypeistä ja niiden huomioimisesta päätöksenteossa olisi voinut vaikuttaa puumarkkinoiden kautta omaisuuden suojaan. Riskinä oli tilanne, jossa puu ei menisi kaupaksi, mutta maanomistaja ei ole oikeutettu asianmukaiseen korvaukseen. Vaarana olisi ollut jopa kahden miljoonan talousmetsähehtaarin sosialisointi.
2.12.2022 / Uutiset
EtusivuUutisetKeskustan Etelä-Pohjanmaan aluevaltuustoryhmä: Kotimaista ruokaa maakunnan hyvinvointialueen hankintoihin