Tule mukaan!

Ota rohkeasti yhteyttä lähimpään paikallisyhdistykseen ja tule mukaan vaikuttamaan yhteisiin asioihin.

Hietaman paikallisyhdistys
pj Erkki Pönkänen, puh. 040 5047057

Koiviston paikallisyhdistys
pj Marko Mustonen, puh. 040 5053770

Sumiaisten paikallisyhdistys
pj Antero Lamminniemi-Puumalainen
puh. 0400 516399

Äänekosken paikallisyhdistys
pj Henna Penttinen, puh. 044 2882032

Keskustanaisten Hietaman osasto
pj Eila Kalavainen, puh. 044 2716912

Ajankohtaista

 

 

Ehdokkaiden saamat äänimäärät

 

Autioniemi, Janne

 

46

 

Halttunen, Jari

 

157

 

Hillu, Helena

 

19

 

Huhta, Marjatta

 

131

 

Joutsimatka, Ari

 

41

 

Kauro, Miia

 

7

 

Kotaniemi, Seppo

 

65

 

Kuisma, Sanna

 

15

 

Lindell, Leila

 

118

 

Maukonen, Paula

 

82

 

Maukonen, Sami

 

14

 

Nykänen, Marko

 

10

 

Pasanen, Kauko

 

39

 

Pentinpuro, Anna-Riitta

 

119

 

Penttinen, Henna

 

158

 

Piilonen, Harri

 

98

 

Piilonen, Pentti

 

62

 

Pönkänen, Erkki

 

65

 

Rantanen, Ville

 

52

 

Sällinen, Janne

 

12

 

Wilén, Lauri

 

5

 

Välimäki, Nina

 

112

Keskusta – Äänekoskelaisten hyvinvoinnin puolesta

Päätösvalta kaikissa tärkeimmissä kaupunkilaisia koskevissa asioissa on palautettava valtuustolle!
Kaupunginvaltuuston on päätettävä arjen lähipalveluista ja kaupungin elinvoimaisuudesta.
Tule mukaan rakentamaan viihtyisää, turvallista, elinvoimaisempaa ja vetovoimaisempaa Äänekoskea.

Tavoitteenamme ovat:

Hyvät yrittämisen ja työllistymisen edellytykset:
• Sujuvoittamalla työllistymistä elämän eri vaiheissa.
• Vahvistamalla yrittäjyyden ja yritysten toimintaedellytyksiä.
• Panostamalla tehokkaasti Äänekosken elinvoimaisuuden ja vetovoiman kehittämiseen – Kehittämällä puitteita uusien yritysten syntymiselle ja kasvulle.
• Kannustamalla äänekoskelaisten osaamista kehittymään työpaikoiksi.
• Äänekoskelle aktiivisempi rooli opiskelijoiden ja yritysten yhteen saattajana.

Kunnossa oleva talous
• Työn ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla luomme veronmaksukykyä, jolla kaupungin talous pidetään tasapainossa ja maksut sekä verot kilpailukykyisinä.
• Sitoudumme byrokratian karsimiseen ja lupamenettelyjen nopeuttamiseen

Sujuva arki luodaan
• Turvaamalla lähipalvelujen saatavuus kaikille.
• Varmistamalla kattavat neuvolapalvelut perheiden tueksi.
• Tukemalla kotona tapahtuvaa lastenhoitoa – perheen vaihtoehdot ja hyvinvointi ovat tärkeitä.
• Panostamalla ikäihmisten monipuolisten palvelujen saatavuuteen
• Tukemalla omaishoitajien jaksamista ja ikäihmisten edellytyksiä asua omassa kodissaan.

Hyvä koulutuskaupunki – siitä pidämme kiinni:
• Meidän on mahdollistettava lapsille turvallinen oppimisen polku yhdessä koulujen ja perheiden kanssa.
• Laadukasta palvelua varhaiskasvatuksesta korkeimpiin opintoihin on jatkossa pidettävä entistä tärkeämpänä, turvattava riittävät resurssit.
• Peruskoulun päättäville on turvattava riittävästi jatkokoulutus- ja työssäoppimispaikkoja sekä edelleen edullisia opiskelija-asuntoja.

Aito mahdollisuus asua ja rakentaa erilaisissa ympäristöissä:
• Meidän Äänekoski tarkoittaa koko kaupungin kehittämistä, vireää keskustaa, luonnonläheisiä kaupungin-osia ja kyliä niin, että kaikilla on aito valinnanvapaus asumiseensa.
• Meillä on edellytykset monipuoliseen tonttitarjontaan alueellisesti oikeudenmukaisella kaavoituksella. Kaikille on turvattava vapaus valita asuinpaikkansa.

Monipuoliset kulttuuri- ja liikuntapalvelut:
• Liikuntakaupungin maineesta huolen pitäminen ja maineen lunastaminen edellyttää liikuntapaikkojen laadun takaamista ja tarjonnan turvaamista eri puolilla kaupunkia. Avainasemassa yhteistyö kolmannen sektorin ja seurojen kanssa.
• Kulttuuripalveluja kohentamisen uudet mahdollisuudet ja painopiste on omaehtoisen kulttuuritoiminnan tukemisessa.

Turvallinen ja viihtyisä ympäristö syntyy
• Kuntalaisia kuuntelevalla kaavoituksella, rakentamisella ja palvelujen tarjoamisella. Asettamalla viihtyisyys ja turvallisuus kaupallisten intressien edelle.
• Kun kannustamme jokaisen kuntalaisen ottamaan osavastuuta turvallisuudesta ja viihtyisyydestä.

Kunnallisjärjestön hallitus

Henna Penttinen
puheenjohtaja, vaalipäällikkö
Matti Tiusanen
varapuheenjohtaja
Anna-Riitta Pentinpuro
sihteeri
Paula Maukonen
viestintävastaava

Muut jäsenet:
Ari Joutsimatka
Kauko Pasanen
Tanja Pellinen
Harri Piilonen
Pentti Piilonen
Erkki Pönkänen
Seppo Rautiainen

Valtuustoryhmän järjestäytymiskokous pidetään 30.6, ilmoitamme tuloksista kun saamme paikkajaot neuvoteltua.

 

Edustajamme lautakunnissa ja kaupunginhallituksessa:

Kaupunginhallitus
Leila Lindell
Matti Tiusanen

Kasvun- ja oppimisen lautakunta
Jari Halttunen
Henna Penttinen

Keskusvaalilautakunta
Laura-Liisa Hyytiäinen, pj

Perusturvalautakunta
Seppo Hänninen
Tanja Pellinen

Tarkastuslautakunta
Vappu Kautto
Erkki Pönkänen

Tekninen lautakunta
Anna-Riitta Pentinpuro, pj
Harri Piilonen

Vapaa-aika lautakunta
Paula Maukonen
Marko Nykänen

Ympäristölautakunta
Johanna Helminen
Kauko Pasanen

Keskustan Äänekosken kunnallisjärjestö

puheenjohtaja: Henna Penttinen,
henna.penttinen@aanekoski.fi
Puh. 044 288 2032
sihteeri: Anna-Riitta Pentinpuro,
anna-riitta.pentinpuro@aanekoski.fi
Puh. 040 5958 408
viestintävastaava: Paula Maukonen,
paula.maukonen@aanekoski.fi
Puh. 040 5370227


EtusivuÄänekoski