Tule mukaan!

Ota rohkeasti yhteyttä lähimpään paikallisyhdistykseen ja tule mukaan vaikuttamaan yhteisiin asioihin.

Hietaman paikallisyhdistys
pj Erkki Pönkänen, puh. 040 5047057

Koiviston paikallisyhdistys
pj Marko Mustonen, puh. 040 5053770

Sumiaisten paikallisyhdistys
pj Antero Lamminniemi-Puumalainen
puh. 0400 516399

Äänekosken paikallisyhdistys
pj Henna Penttinen, puh. 044 2882032

Keskustanaisten Hietaman osasto
pj Eila Kalavainen, puh. 044 2716912

Ajankohtaista:

Aluevaalit 2022
Historian ensimmäiset aluevaalit järjestetään 23.1.2022. Näissä vaaleissa linjataan tulevaisuus meille jokaiselle tärkeistä sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen palveluista.

Vahvistamme lähipalveluja!
1. Jokaiseen kuntaan vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema.
2. Parempi työarki ja työpaikka henkilöstölle.
3. Yhdellä yhteydenotolla oikea-aikaiseen hoitoon.

Käytä ääntäsi, nyt rakennetaan uutta!

Henna Penttinen jatkaa Kunnallisjärjestön puheenjohtajana, varapuheenjohtajaksi Ari Joutsimatka ja sihteeriksi Sami Maukonen.

Keskustan Äänekosken kunnallisjärjestö piti 13.10. syyskokouksen Äänekosken kaupungintalon kahviossa. Syyskokous valitsi yksimielisesti Henna Penttisen jatkamaan puheenjohtajana. Varapuheenjohtajaksi valittiin Ari Joutsimatka ja sihteeriksi Sami Maukonen.

Keskustan Äänekosken kunnallisjärjestön hallitukseen valittiin Anna-Riitta Pentinpuro, Kauko Pasanen, Pentti Piilonen, Jari Halttunen, Harri Piilonen, Erkki Pönkänen, Seppo Rautiainen, Tanja Pellinen ja Matti Tiusanen.

Piirikokousedustajiksi valittiin Henna Penttinen, Ari Joutsimatka ja Sami Maukonen. Varalle valittiin Anna-Riitta Pentinpuro, Pentti Piilonen ja Tanja Pellinen.

Keskustan Äänekosken kunnallisjärjestö esittää Keskustan Keski-Suomen piirin syyskokoukselle aluevaaleihin Hietaman paikallisyhdistyksen esittämänä Ville Rantasta ja Keskustan paikallisyhdistyksen esittämänä Leila Lindelliä ja Ville Rantasta.

Keskusta – Äänekoskelaisten hyvinvoinnin puolesta

Päätösvalta kaikissa tärkeimmissä kaupunkilaisia koskevissa asioissa on palautettava valtuustolle!
Kaupunginvaltuuston on päätettävä arjen lähipalveluista ja kaupungin elinvoimaisuudesta.
Tule mukaan rakentamaan viihtyisää, turvallista, elinvoimaisempaa ja vetovoimaisempaa Äänekoskea.

Tavoitteenamme ovat:

Hyvät yrittämisen ja työllistymisen edellytykset:
• Sujuvoittamalla työllistymistä elämän eri vaiheissa.
• Vahvistamalla yrittäjyyden ja yritysten toimintaedellytyksiä.
• Panostamalla tehokkaasti Äänekosken elinvoimaisuuden ja vetovoiman kehittämiseen – Kehittämällä puitteita uusien yritysten syntymiselle ja kasvulle.
• Kannustamalla äänekoskelaisten osaamista kehittymään työpaikoiksi.
• Äänekoskelle aktiivisempi rooli opiskelijoiden ja yritysten yhteen saattajana.

Kunnossa oleva talous
• Työn ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla luomme veronmaksukykyä, jolla kaupungin talous pidetään tasapainossa ja maksut sekä verot kilpailukykyisinä.
• Sitoudumme byrokratian karsimiseen ja lupamenettelyjen nopeuttamiseen

Sujuva arki luodaan
• Turvaamalla lähipalvelujen saatavuus kaikille.
• Varmistamalla kattavat neuvolapalvelut perheiden tueksi.
• Tukemalla kotona tapahtuvaa lastenhoitoa – perheen vaihtoehdot ja hyvinvointi ovat tärkeitä.
• Panostamalla ikäihmisten monipuolisten palvelujen saatavuuteen
• Tukemalla omaishoitajien jaksamista ja ikäihmisten edellytyksiä asua omassa kodissaan.

Hyvä koulutuskaupunki – siitä pidämme kiinni:
• Meidän on mahdollistettava lapsille turvallinen oppimisen polku yhdessä koulujen ja perheiden kanssa.
• Laadukasta palvelua varhaiskasvatuksesta korkeimpiin opintoihin on jatkossa pidettävä entistä tärkeämpänä, turvattava riittävät resurssit.
• Peruskoulun päättäville on turvattava riittävästi jatkokoulutus- ja työssäoppimispaikkoja sekä edelleen edullisia opiskelija-asuntoja.

Aito mahdollisuus asua ja rakentaa erilaisissa ympäristöissä:
• Meidän Äänekoski tarkoittaa koko kaupungin kehittämistä, vireää keskustaa, luonnonläheisiä kaupungin-osia ja kyliä niin, että kaikilla on aito valinnanvapaus asumiseensa.
• Meillä on edellytykset monipuoliseen tonttitarjontaan alueellisesti oikeudenmukaisella kaavoituksella. Kaikille on turvattava vapaus valita asuinpaikkansa.

Monipuoliset kulttuuri- ja liikuntapalvelut:
• Liikuntakaupungin maineesta huolen pitäminen ja maineen lunastaminen edellyttää liikuntapaikkojen laadun takaamista ja tarjonnan turvaamista eri puolilla kaupunkia. Avainasemassa yhteistyö kolmannen sektorin ja seurojen kanssa.
• Kulttuuripalveluja kohentamisen uudet mahdollisuudet ja painopiste on omaehtoisen kulttuuritoiminnan tukemisessa.

Turvallinen ja viihtyisä ympäristö syntyy
• Kuntalaisia kuuntelevalla kaavoituksella, rakentamisella ja palvelujen tarjoamisella. Asettamalla viihtyisyys ja turvallisuus kaupallisten intressien edelle.
• Kun kannustamme jokaisen kuntalaisen ottamaan osavastuuta turvallisuudesta ja viihtyisyydestä.

Kunnallisjärjestön hallitus 2022

Henna Penttinen
puheenjohtaja, vaalipäällikkö
Ari Joutsimatka
varapuheenjohtaja
Sami Maukonen
sihteeri

Muut jäsenet:
Jari Halttunen
Kauko Pasanen
Anna-Riitta Pentinpuro
Tanja Pellinen
Harri Piilonen
Pentti Piilonen
Erkki Pönkänen
Seppo Rautiainen
Matti Tiusanen

Edustajamme lautakunnissa ja kaupunginhallituksessa:

Kaupunginhallitus
Henna Penttinen, 1. vpj
Harri Piilonen

Tarkastuslautakunta
Leila Lindell, pj
Ville Rantanen

Keskusvaalilautakunta
Marjatta Huhta, pj

Kaupunkirakennelautakunta
Marjatta Huhta, vpj
Pentti Piilonen

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta
Paula Maukonen
Sami Maukonen

Opetus- ja kasvatuslautakunta
Sanna Kuisma
Ari Joutsimatka

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kauko Pasanen
Anna-Riitta Pentinpuro

Ympäristölautakunta
Helena Hillu
Erkki Pönkänen

 

Keskustan Äänekosken kunnallisjärjestö

puheenjohtaja: Henna Penttinen,
henna.penttinen@aanekoski.fi
Puh. 044 288 2032
sihteeri: Sami Maukonen,
sami.maukonen@aanekoski.fi


EtusivuÄänekoski