Toiminta-ajatus

Keskustan Keski-Suomen piirin tarkoitus on vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin keskustalaisen aatemaailman mukaisesti kunnallisella, maakunnallisella ja valtakunnallisella sekä eurooppalaisella tasolla. Tavoitteena on kehittää Keski-Suomea niin, että täällä on hyvä elää.

Piiri edistää keskustalaisten päättäjien verkottumista ja tukee nykyisiä ja tulevia päättäjiä toimiessaan oman kuntansa ja maakunnan parhaaksi.

 

Tapa toimia

Järjestää yleisötilaisuuksia, joissa keskustalaisia tavoitteita esitellään. Piiri ottaa kantaa maakuntaa ja myös laajempia kokonaisuuksia koskevista asioista. Piiri laatii maakuntaa koskevia ohjelmia.

Piiri kouluttaa keskustalaisia toimimaan asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi. Piiri kouluttaa kunnallisjärjestöjen kanssa kunnallisia luottamushenkilöitä toiminaan oman kunnan päättävissä elimissä. Piiri järjestää erilaisia seminaareja, koulutustilaisuuksia ja luentoja.

Piirin johto ja kansanedustajat osallistuvat maakunnassa järjestettäviin tapahtumiin.
Piiri asettaa ehdokkaat eduskuntavaaleihin ja europarlamentin vaaleihin. Kansanedustajien ja europarlamenttiedustajien kautta vaikutetaan valtakunnalliseen ja Euroopan Unionin päätöksen tekoon.

Piiri valitsee ehdolle kunnallisjärjestöjen ehdotusten pohjalta laaja-alaisten kuntayhtymien hallitusten ja tarkastuslautakuntien sekä valtuustojen puheenjohtajiston keskustalaiset jäsenet.

Piiri tarjoaa vaikutuskanavan yhteiskunnan päätöksentekoon verkostojensa kautta.

Toimintasuunnitelma 2020

Vuosi 2020 on Keskustan Keski-Suomen piirin 101. toimintavuosi. Piirin toiminta painottuu vaalittomana vuonna puolueen kehittämis- ja järjestötyöhön sekä poliittiseen vaikuttamiseen ja sen tukemiseen erityisesti paikallistasolla.

Osallistumme piirinä aktiivisesti ja myös paikallistasolla Keskusta 2030-uudistusohjelman työstämiseen kevään 2020 aikana. Uudistusohjelma hyväksytään Vantaan puoluekokouksessa kesäkuussa 2020.

Vuoden 2020 aikana valmistellaan kuntavaalisuunnitelma ja maakunnallinen kuntavaaliohjelma. Ohjelmatyöhön kutsutaan avoimella haulla kaikki kiinnostuneet keskisuomalaiset. Kuntavaaliohjelma hyväksytään piirin syyskokouksessa ja ehdokashankinnan ohjelma ja vaalisuunnitelma vuosikokouksessa 2020. Ehdokashankinnan ohella tehdään aktiivista jäsenhankintaa paikallistasoilla.

Paikallisen politiikan merkitys kasvaa kohti kevään 2021 kuntavaaleja käydessä. Vaalityön menestyksellisyyden kannalta on tärkeää, että keskustalaiset kuntatoimijat kertovat laajasti linjauksistaan ja kannoistaan paikallisesti puhuttaviin kysymyksiin oman alueen medioissa ja sosiaalisen median keskustelupalstoilla. Piiri tukee tätä työtä tarjoamalla näkyvyyttä ja tilaa paikallisille aloitteille, mielipiteille ja kannanotoille kotisivuillaan ja Facebook-sivuilla. Jokainen viestijä on yhtä tärkeä. Piirin viestintästrategia uusitaan vuoden 2020 aikana.

Piirin poliittista profiilia vahvistetaan Keskustan kärkiteemojen arki, lapset ja luonto ympärille. Piiri on aloitteellinen ja ottaa kantaa myös yrittäjyyttä, sivistystä ja maa- ja metsätaloutta koskevissa asioissa. Keskustan profiili Keski-Suomessa on poliittisten keskusteluiden ratkaisuiden hakija, sillanrakentaja sekä hyvän ja sujuvan arjen ja toivon lähettiläs.

Kerromme toiminnastamme näillä sivuilla ja Facebookissa Keski-Suomen Keskusta -sivulla, tervetuloa mukaan!

EtusivuPolitiikka ja toiminta