Tervetuloa Keskustan joutsan sivuille

Tule mukaan!

Ota rohkeasti yhteyttä lähimpään paikallisyhdistykseen ja tule mukaan vaikuttamaan yhteisiin asioihin.

Joutsan Keskustan ehdokkaat

Löydä oma ehdokkaasi
Tutustu ehdokkaisiin ›

  • Kuntalaisten asiat paranevat vain tekemällä
  • Laadukkaat palvelut tehdään kustannustehokkaasti
  • Yrittäjyys, koulutus ja asumisen laatu ovat elinvoiman keskiössä
  • Ratkaisuhakuista päätöksentekoa rakennetaan joukkuepelin hengessä

Keskusta Joutsassa tulevalla vaalikaudella

Kuntalaisten asiat paranevat vain tekemällä

Joutsa on elinvoimainen ja monipuoliset palvelut omaava kunta jatkossakin. Huolenpito ja vastuu läheisistämme ovat tärkeä osa inhimillistä ja välittävää kunta-arkea.

Me ammennamme voimamme palveluiden läheisyydestä, kotoisasta ilmapiiristä sekä halusta kehittää kuntaamme avarakatseisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kuntalaistemme parhaaksi.

Luotamme monipaikkaisuuden mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin paikkariippumattomasta työstä ja yrittämisestä aina luontomatkailun kehittämiseen asti.

Joutsa on meille enemmän kuin se hallinnollinen yksikkö johon vaaleilla valitaan päättäjiä. Joutsa on ennen kaikkea yhteisö, joka aktiivisella vuorovaikutuksella ja hyvällä yhteistyöllä turvaa kuntalaisilleen hyvän elämän puitteet, toimeentulon ja hyvinvoinnin.

Luovuus on osa päätöksentekokulttuuriamme. Asukastyytyväisyydessä olemme ainoa laatuamme Keski-Suomessa. Tulevaisuuden Joutsassa on meidän kaikkien hyvä elää, harrastaa, nauttia luonnostaa, tehdä työtä ja yrittää.

Laadukkaat palvelut tehdään kustannustehokkaasti

Kuntamme resurssit ovat rajalliset. Taloudenpitomme on oltava vastuullista ja palvelutuotannossamme on käytettävä luovuutta sekä oltava avoin moninaiselle yhteistyölle.

Sote-uudistuksen toteutuessakin kunnallamme on keskeinen vastuu kuntalaisten hyvinvoinnista. Ilman laajaa järjestötoimijoiden verkkoa kuntamme voimavarat jäisivät kovin puutteellisiksi. Voimme aina parantaa koordinoitua yhteistyötä järjestökentän kanssa kartoittamalla mahdollisia puutteita yhteisessä palvelutuotannossa ja sopia keskinäisestä työnjaosta. Kuntamme toimii aktiivisesti ja vastuullisesti koko yhteisön arjen turvallisuuden ja hyvinvoinnin takaamiseksi.

Joutsan tulee olla avoin kuntien väliselle yhteistyölle ydinpalveluidensa laadun varmistamiseksi.

Yrittäjyys, koulutus ja asumisen laatu ovat elinvoiman keskiössä

Perinteisiä vahvuuksiamme on ollut monipuolinen yksityinen palveluntuotanto ja seutukeskusasema. Keskeisessä roolissa on kehittyvä maatilatalous sivuelinkeinoineen ja jatkojalosteineen.

Vuosien varrella tiivistynyttä kanssakäymistä kunnan ja yrittäjiemme kesken pitää edelleen kehittää. Hankintaosaamisesta tulee huolehtia, jotta pystymme jatkossakin turvaamaan seudulle monipuolisen elinkeinorakenteen, hyvinvoivat yritykset ja tätä kautta työtä ja toimeentuloa kuntalaisillemme. Työllisyyspalveluiden siirtyessä kuntien vastuulle lähelle asiakasta vuonna 2024, on uudistukseen syytä ryhtyä valmistautumaan pikaisesti. Tarvittaessa yhteistyössä naapurikuntien kanssa.

Sivistystoimi, varhaiskasvatuksesta lukioon, on keskeisessä asemassa, kun perheet valitsevat asuinpaikkaansa. Joutsan lukion vetovoima vahvistuu oppivelvollisuuslain mukanaan tuoman maksuttoman koulutuksen ansiosta. Meidän on säilytettävä saavutettu hyvä taso ja osattava viestiä ulospäin laadukkaista palveluistamme ja puitteistamme.

Parhaillaan elettävä poikkeusaika on saanut monet perheet pohtimaan oman elämänsä asumisvalintoja. Sijainnista Joutsan houkuttavuus ei jää monipaikkaistuvassa Suomessa kiinni. Joutsan on hyödynnettävä tämä tilanne markkinoimalla kuntaa hyvänä yrittämisen, luonnonläheisen asumisen ja monipuolisen palveluvarustuksen tarjoavana yhteisönä.

Ratkaisuhakuista päätöksentekoa rakennetaan joukkuepelin hengessä

Me keskustalaiset haluamme olla rakentamassa muiden ryhmien kanssa toisia kunnioittavaa päätöksenteon kulttuuria, jossa yhteisesti asetettaviin tavoitteisiin pyritään määrätietoisesti ja ihmisläheisesti kuntalaisten toiveet huomioiden.

Vallankäyttöön liittyy myös vastuu. Perehdymme asioihin hyvin ja käymme rakentavaa vuoropuhelua viranhaltijoiden ja kuntalaisten kanssa. Mietimme päätöstemme vaikuttavuutta etukäteen perheiden, lasten, ikäihmisten, yrittäjien ja vapaa-ajan asukkaiden kannalta. Tämä takaa päätöksenteon hyvän laadun.

Tärkein voimavaramme on osaava henkilöstö, joka tuottaa meille hallinnon määrittelemät palvelut. Henkilökunnallamme on lupa odottaa hyvää johtamista, toimivaa sisäistä viestintää ja työnsä yleistä arvostusta.

Jokainen päättäjämme luo ulospäin näkyvää kuntakuvaa. Toimikaamme siis jokainen Joutsan vetovoimaa vahvistavalla tavalla. Me Keskustan ehdokkaat sitoudumme hyvään käytökseen. Vihapuhetta emme hyväksy.

Ota yhteyttä

Joutsa

Puheenjohtaja Sari Hovila

Kuntasivuille >

Tapahtumat

 

———–

Menneet tapahtumat

Ajankohtaista

Leila Lindell: Päätöksenteon realiteetit
Etenkin kuntavaaleissa usein kuvitellaan, että päätöksenteko on yksilön työtä ja päätökset yksilön ratkaistavissa. Moni miettii, äänestäisikö hyvää tyyppiä, puoluetta vai molempia? Voiko vaaleissa oikeasti luvata tekevänsä jotain ihan yksin?
2.6.2021 / Uutiset
Keski-Suomen Keskusta: Keskisuomalainen osaaminen otettava vahvemmin puolustusvoimien käyttöön
Keskustan Keski-Suomen piiri korostaa keskisuomalaisen osaamisen huomioimista osana Suomen puolustuksen kehittämistä. Keskusta katsoo, että Keski-Suomessa sijaitsevaa ainutlaatuista kyberosaamista ja teollista työtä ei voi jättää huomiotta osana puolustuksen ratkaisuja.
23.4.2021 / Uutiset
Leila Lindell: Hyväkään strategia ei yksin saa aikaan muutosta
Yhteiskunnassa on juuri nyt kova hätä siitä, miksi nuoret ihmiset uupuvat, masentuvat ja pahimmassa tapauksessa joutuvat eläkkeelle jo ennen kuin työelämä on oikeastaan päässyt edes alkuun. Varsinainen psyykkinen sairastavuus ei ole lisääntynyt. Lähtökohtaisesti suomalaiset ovat terveempiä, onnellisempia ja työkykyisempiä kuin koskaan aikaisemmin, onhan Suomi neljännen kerran peräkkäin todettu onnellisimmaksi maaksi.
14.4.2021 / Uutiset
Keski-Suomen Keskusta:  Jokaisella lapsella ja nuorella pitää olla mahdollisuus harrastaa
Harrastamisen Suomen mallissa on tavoitteena mahdollistaa lapsille ja nuorille perhetaustasta ja asuinpaikasta riippumatta mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastukset toteutetaan lasten ja nuorten omien toiveiden pohjalta.
30.3.2021 / Uutiset

Kunnallisjärjestön hallitus 2021

Sari Hovila, puheenjohtaja
Kalevi Fredin, varapuheenjohtaja
Virva Teräväinen, sihteeri

Hallituksen muut jäsenet:
Terttu Hetinen
Liisa Alfthan
Pekka Lankia
Väinö Tamminen
Tuula Kangas
Jukka Partanen
Vuokko Heinonen
Maija Salonen
Paavo Nummela
Arto Virtanen

Keskustan Joutsan kunnallisjärjestö

puheenjohtaja: Sari Hovila
040 518 8612 – sarihovila3@gmail.com

sihteeri: Virva Teräväinen
044 288 4253 – virva.teravainen@gmail.com

EtusivuJoutsa