Kannattaako minuutista maksaa miljardia?

Suomeen on suunnitteilla uusia ratahankkeita, jotka sijoittuisivat Helsinki-Turku-Tampere -akselille. Samaan aikaan Pohjois- ja Itä-Suomen maantiet rapistuvat. Myös raideliikenteen kehittäminen on muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta jäänyt pohjoisessa ja idässä ruuhka-Suomesta jälkeen, vaikka tarvetta olisi. Etelä-Suomeen suunnitellut hankkeet toisivat vain marginaalista hyötyä raideliikenteenkäyttäjille. Hankkeella olisi myös mittavat ympäristövaikutukset. Samaan aikaan EU on vaatimassa jäsenvaltioilta luonnon ennallistamistoimia. Kysymys kuuluu, missä hankkeen vaikutukset kompensoitaisiin? -Vastaus on selvä, ruuhka-Suomen ulkopuolella.

Uusien ratahankkeiden on arvioitu maksavan ainakin 10 miljardia euroa. Hintalappu on suurin piirtein samaa suuruusluokkaa kuin hävittäjähankinta. Mukaan ratahankkeisiin on kaavailtu valtion lisäksi myös yksityistä sektoria, mutta on selvää, että hankkeet tulisivat jäämään veronmaksajien maksettavaksi. Samaan aikaan valtion tulisi huolehtia olemassa olevan maantie- ja raideliikenneverkoston ylläpidosta muista menoista puhumattakaan. Valtion talouden sopeuttamistarpeen on arvioitu seuraavan kymmenen vuoden ajan olevan vuositasolla niin ikään miljardi euroa. Voi vain kysyä, mistä rahat tarpeettomaan investointiin revitään?

Usein unohtuu, että vaikka pörssiyritysten ja valtion laitosten pääkonttorit sijaitsevat Helsingissä, rakentuu Suomen hyvinvointi ruuhka-Suomen ulkopuolelta tulevien raaka-aineiden ja energian varaan. Ilman toimivia liikenneyhteyksiä ei tehtaisiin saada raaka-aineita ja kaupunkeihin työtä ja hyvinvointia. Korona-aikana maakuntakenttien lentoyhteydet joutuivat tarkastelun kohteeksi. Lentoyhteyksien ylläpidossa maakuntiin puhutaan miljardien sijaan kuitenkin vain kymmenistä miljoonista euroista.

On käsittämätöntä, että Pohjois- ja Itä-Suomeen kohdistuvaa aluepolitiikkaa pidetään silmätikkuna samaan aikaan kun Etelä-Suomeen kaavaillaan suurinvestointia, jolla on mittavat ympäristövaikutukset ja jota ei tulla saamaan mitenkään kannattavaksi. Keskusta vastustaa suunniteltua hanketta. On erikoista, että Keskusta on jäänyt näkemyksensä kanssa yksin. Vaikka aika on rahaa, ymmärtää jokainen, että kenenkään aika ei voi olla niin kallista että minuutista kannattaisi maksaa miljardia kymmenestä puhumattakaan.

 

Petteri Salmijärvi,
Puheenjohtaja Keskustan Lapin piiri

Olli Rainio,
Puheenjohtaja Keskustan Peräpohjolan piiri

EtusivuUutisetKannattaako minuutista maksaa miljardia?